Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκαν με δύο αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Ταφύλλη
  • Η Δημοτική Ενότητα Πύλου, οι Τ.Κ. Μεθώνης και Φοινικούντας της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης και η Τ.Κ. Κορώνης της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης, του Δήμου Πύλου Νέστορος
  • Οι Δημοτικές Ενότητες Πεταλιδίου και Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης
Οι σχετικές αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στο πρόγραμμα Διαύγεια
Στην απόφαση με Αρ. Πρωτ. 7584/16.10.2018, αναφέρεται ότι«αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Πύλου, των Τ.Κ. Μεθώνης και Φοινικούντας της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης και της Τ.Κ. Κορώνης της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης, του Δήμου Πύλου Νέστορος, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 28 και 29-09-2018 στις παραπάνω περιοχές και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ.
Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και 28-12-2018. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».
METHONI kako
Κάποια από τα αποτελέσματα της κακοκαιρίας στη Μεθώνη
Στην απόφαση με Αρ. Πρωτ. 7628/16.10.2018, αναφέρεται ότι «αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Πεταλιδίου και Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 29-09-2018 στις παραπάνω περιοχές και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ.
Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και 31-12-2018. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».
http://messinia24.gr/%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87/