Website counter free counters

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Προς στάση πληρωμών 5 δήμοι της Μεσσηνίας επειδή δεν έχουν εγκρίνει προϋπολογισμό
Προς στάση πληρωμών 5 δήμοι της Μεσσηνίας επειδή δεν έχουν εγκρίνει προϋπολογισμό
Οι δήμοι της Μεσσηνίας δυσκολεύονται να συντάξουν προϋπολογισμό καθώς φέτος για πρώτη φορά είναι αναγκασμένοι να απεικονίσουν πραγματικά οικονομικά στοιχεία και όχι… προεκλογικές δεσμεύσεις. Ενώ λοιπόν υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό μέχρι τις 31 Ιανουαρίου μόνο ο Δήμος Μεσσήνης έχει εγκρίνει προϋπολογισμό.
Οι υπόλοιποι πέντε Δήμοι, Καλαμάτας, Οιχαλίας, Τριφυλίας, Δυτικής Μάνης και Πύλου - Νέστορος, κινδυνεύουν να κηρύξουν βραχυπρόθεσμη στάση πληρωμών αφού σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών: "Σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειμενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφασή του, καμία δαπάνη, πλην των πληρωμών αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόμιμη". Οι πέντε δήμοι δεν προλαβαίνουν να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό πριν το τέλος του μήνα καθώς δεν έχουν συγκαλέσει ακόμα δημοτικά συμβούλια για την ψήφισή του. Ετσι σε μια ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο για τις επιχειρήσεις οι δήμοι θα κηρύξουν στάση πληρωμών καθώς δεν θα εγκρίνονται οι δαπάνες από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών θα υπάρχει αυτόματη περικοπή των δημοτικών δαπανών σε περίπτωση που υπάρξει απόκλιση 10% από τα προϋπολογισμένα έσοδα και έξοδα, Συγκεκριμένα η εγκύκλιος προβλέπει: "Εάν με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων και δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 είναι μικρότερο από τους στόχους που έχουν τεθεί από το δήμο για την περίοδο που αντιστοιχεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τριμήνου κατά περισσότερο από 10%, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας 15 ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό τους ύψος τους επιμέρους κωδικούς και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός".
Ο δήμος
Πύλου Νέστορα έγινε
Χρεμύλος*
«Άθλια άθλα θέμεθλα»[1]
Λαέρτης ο Πύλιος
Εισαγωγή: Η κομματική δημοτική «πλεμπάγια» ακκίζεται, στο να διατηρεί το δόγμα: «Άλλα λέω, άλλα εννοώ, άλλα, εντέλει, πράττω…», τῷ γ’ ἔργῳ, η «φλύκταινα φενάκη» συνεχίζεται από την προεκλογική δημοτική περίοδο του 2010 [2], μέχρι σήμερα. Πράγματι πέρασε αρκετός χρόνος, από τότε που ξεσκέπασα με συγκεκριμένα στοιχεία, τους εσμούς των ψεμάτων, των υποκρισιών και των αδυναμιών του προεκλογικού προγράμματος, όπου εφεξής και διαρρήδην οι « ολεροί προὔνεικοι», αποτύπωσαν στους προϋπολογισμούς και στα τεχνικά προγράμματα του 2011 [3] και του 2012 [4]. Είχα επισημάνει ότι : «….Είναι φανερό τα συγκεκριμένα τεχνικά πρόγραμμα και οι προϋπολογισμοί είναι πρόχειροι, πλασματικοί, αντί-αναπτυξιακοί, ανάλγητοι και αντικοινωνικοί, είναι αυτοί που καταδικάζουν τις γεωργικές περιοχές στην υποβάθμιση και τα χωριά του δήμου μας σε ερημοποίηση, γιατί αφενός δεν ακολουθούν κανένα στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης και αφετέρου δεν ακλουθούν την αρχή της αναλογικής ανταποδοτικότητας (ΦΕΚ 141/9-2-2011)…..»[5].
Ακόμη είχα επισημάνει: «τα μόνα στοιχεία που καθαρά αποτυπώνονται εκ μέρους της δημοτικής αρχής είναι:
Το άνοιγμα τις ψαλίδας μεταξύ των πραγματικών χρημάτων που εισπράττει ο Δήμος και αυτών που προγραμματίζει να ξοδέψει.
Η έλλειψη κατανομής των εξόδων από ανταποδοτικά τέλη στη βάση της αναλογικής αρχής.
Η έλλειψη πρότασης για νέα  έργα που θα ανακουφίσουν την τοπική γεωργική οικονομία, όπως φαίνεται από τα νούμερα που αποτυπώνονται στους προϋπολογισμούς.
Η πολιτική αύξηση των δημοτικών τελών στις γεωργικές περιοχές.
Η ανάλγητη κοινωνική πολιτική στις αγροτικές περιοχές…….»[6]
Ο απολογισμός για το δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους της πλειοψηφίας, είναι απογοητευτικός, με αρνητικές αποδόσεις σε όλα τα δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα, σε όλες τις γεωργικές και τουριστικές περιοχές-ζώνες, όπως το επιβεβαιώνει αφενός o αρνητικός βαθμός ανάπτυξης και αφετέρου οι δείκτες ελέγχου που φανερώνουν:
Την Ανικανότητα διαχείρισης των δημοτικών εισροών
Την Ανικανότητα διαχείρισης των δημοτικών εκροών Την Ανικανότητα διασφάλισης των δημοτικών πόρων Την Ανικανότητα άρθρωσης δημοτικών συμφερόντων
Την Ανικανότητα άθροισης των δημοτικών αναγκών Την μη Προσαρμογή των εξόδων του δημοτικού συστήματος
Την μη Προσαρμογής των εσόδων του δημοτικού συστήματος
Την μη δημοτική δημοσιονομική αποτελεσματικότητα
Την Ανικανότητα αναδιανομής και δίκαιης κατανομής των πόρων και των βαρών[7].
Με άλλα λόγια τα έξοδα ξεπερνούν τα έσοδα και δημιουργούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα τα όποια με την σειρά τους προκαλούν το χρέος. Οι γλαμυροί αρχολίπαροι,, αντί από την μια να μειώσουν τα έξοδα, αλαζονικά τα αύξησαν, εφαρμόζοντας σκληρή μνημονιακή πολιτική στη κοινωνία και πλούσιες παροχές με δημόσιες σχέσεις προς ίδιον συμφέρον του δημάρχου και των αντιδημάρχων αλλά και των λοιπών δημοτικών παρατρεχάμενων και από την άλλη, αντί να αυξήσουν τα έσοδα, αφενός με διεύρυνση από παροχές προς τρίτους, απαλλάσσουν και δεν εισπράττουν τους ανάλογους φόρους, όπως τους “υδρο-φόρους” από την ΠΟΤΑ για τα σκάφης της, που εφοδιάζονται στη Μαρίνα της Πύλου και αφετέρου με παραγωγικές επενδύσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά (εξ Σαρατσιώτη) και αιολικά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με δανειστές – μέτοχους τους κατοίκους του δήμου.
Σήμερα μετά από δυο χρόνια διακυβέρνησης στο δήμο τα αποτελέσματα, επαληθεύουν αυτά που ήδη είχα επισημάνει, ότι δηλαδή το συγκεκριμένο δημοτικό πολιτικό σύστημα παράγει πολιτική και οικονομική ανισότητα και ἐφεξῆς ελλείμματα και χρέη. Είναι φανερό ότι, η συγκεκριμένη ανισότητα αναπαράγεται από την ερασιτεχνική, φαύλη και επιπόλαια διαχειριστική δημοτική πολιτική, κουκουλώνεται από τις δημοτικές δράσεις, που ανερυθρίαστα ενώπιον κοινού ψεύδονται ασύστολα [8], αυτοδιαψεύδονται την επομένη, ἄλλως τε καί ενισχύεται από την αλόγιστη κατασπατάληση του δημοτικού χρήματος για προσωπικές προβολές και κομματικές διευκολύνσεις, καθόσον πολιτικές και οικονομικές ανισότητες επιδεινώνουν την ύφεση και τα δημοσιονομικά ελλείμματα του δήμου, με αποτέλεσμα στα δυο χρόνια της άγονης, ρηχής, σπάταλης, αλαζονικής και ερασιτεχνικής διακυβέρνησης να αυξηθεί το χρέος κατά 3.822.730€, αύξηση 300,089%. Οὐδεπώποτε αυξήθηκε τόσο το χρέος σε όλη την ιστορία της επαρχίας Πυλίας από τους τότε δήμους και κοινότητες. Συγκεκριμένα το χρέος στο δήμο Πύλου - Νέστορα στο τέλος του 2010 ήταν 1.829.640 [9], ενώ στο τέλος του 2011 το χρέος έφτασε τα 5.652.370€, ήτοι 2.359.300 σε μακροπρόθεσμες και 3.293.070 σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις [10α]
Για το 2012 εκτιμάται από τους διοικητικούς υπαλλήλους ότι το χρέος θα αυξηθεί δραματικά.
Με τα παραπάνω δεδομένα, κάτω από τον "πήχη του μνημονίου" πέρασε ο δήμος καθώς το υπουργείο Εσωτερικών ανέβασε την "μπάρα της εξυγίανσης" των προβληματικών ΟΤΑ. Αρχικώς ως προβληματικοί ορίζονταν οι δήμοι των οποίων το συνολικό χρέος υπερβαίνει το 60% των ετήσιων τακτικών τους εσόδων, αλλά την τελευταία στιγμή το ποσοστό αυτό άλλαξε και "έκατσε" στο 100%. Η "δημιουργική λογιστική" του υπουργείου Εσωτερικών έσωσε από το μνημόνιο το χρεμύλο δήμο Πύλου Νέστορα που είχε χρέος το 2011 μεγαλύτερο από το 60% των ετήσιων εσόδων του.. Συγκεκριμένα το χρέος για το 2011 ανέβηκε στο 73% των ετήσιων εσόδων [10β ].
Πόσοι αλήθεια γνωρίζατε τί προέβλεπε το νομοσχέδιο, το οποίο ξημερώματα της Πέμπτης, 08-11-2012, υπερψηφίστηκε από 153 βουλευτές (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) και έγινε νόμος του Κράτους; Γνωρίζατε, μεταξύ πολλών άλλων, τί προέβλεπε για την τοπική αυτοδιοίκηση; Ενδεχομένως όχι, αναφορικά με τις προβλέψεις του νόμου περί «Εγκρίσεως Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, επισημαίνω επιγραμματικώς τα ακόλουθα, τα οποία προβλέπονται στην παρ. ΣΤ3 του νόμου:
Η κυβέρνηση, καθ’ υπόδειξη των δανειστών μας, σφίγγει τη θηλιά και για το δήμο Πύλου Νέστορα που έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα (χρέη – ελλείμματα), αλλά και σε όσους δήμους και Περιφέρεις είναι στο «κόκκινο», θεσπίζεται αντίστοιχη «τρόικα», η οποία θα είναι πενταμελής, θα ονομάζεται «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» και θα ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου Δήμου και εκάστης Περιφέρειας, προκειμένου να εξαλειφθούν, με κάθε τρόπο, τα τυχόν οικονομικά ελλείμματά τους. Σε περίπτωση, κατά την οποία το «Παρατηρητήριο» διαπιστώσει μη ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού ή την ύπαρξη ή τη δημιουργία ελλειμμάτων, τότε, αρχικώς, θα προβαίνει σε συστάσεις και θα δίνει οδηγίες για την ορθή τήρηση του προϋπολογισμού και για την εξάλειψη του τυχόν ελλείμματος. Ο Δήμος ή η Περιφέρεια θα υποχρεούται να ακολουθήσει τις συστάσεις και τις οδηγίες του «Παρατηρητήριου», ήτοι δεν θα έχει τη διακριτική ευχέρεια για οτιδήποτε άλλο. Εάν, όμως, ο Δήμος ή η Περιφέρεια δεν λάβει υπόψη τις υποδείξεις του «Παρατηρητηρίου» ή τα ελλείμματα παραμένουν ή και αυξάνονται, τότε, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του «Παρατηρητηρίου», ο Δήμος ή η Περιφέρεια θα υπάγεται σε «Πρόγραμμα Εξυγίανσης». Στα πλαίσια αυτού του «Προγράμματος Εξυγίανσης» προβλέπεται η λήψη σκληρών οικονομικών μέτρων, τα οποία θα υποστούν οι δημότες, οι τοπικές επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι του Δήμου. Συγκεκριμένα, μεταξύ αυτών των σκληρών μέτρων προβλέπεται η αύξηση των δημοτικών φόρων και τελών, η αύξηση των εισφορών, η αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα, εντός της εδαφικής περιφέρειας του «παραβάτη» Δήμου, μέχρι και 3‰, η αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%, η μετάταξη υπαλλήλων, η παύση αναπτυξιακών έργων, κλπ! [11].
Όπως αντιλαμβάνεσθε, τις δυσμενείς αυτές, συνέπειες της οικονομικής κακοδιαχείρισης των διαφόρων επίορκων υπαλλήλων και δημοτικών αρχόντων στο δήμο Πύλου -Νέστορα, δεν θα τις υποστούν οι υπαίτιοι, οι οποίοι παραμένουν και θα παραμείνουν ατιμώρητοι, αλλά εμείς οι απλοί δημότες.
Στα πλαίσιο λοιπόν της μείωσης των ελλειμμάτων, ο δήμος πρόσφατα «έριξε»
το πρώτο χαράτσι, λόγω ελλειμμάτων που προέρχονται από τους ηλεκροδοτούμενους χώρους, το ονομαζόμενο «Επιβολή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.)», και θα κοστίσει στους δημότες 102.405,01€.
Όμως τα εν λόγω ελλείμματα προέρχονται από την κατασπατάληση της Ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους χώρους του δήμου και όχι μόνο, όπως πχ στη Μαρίνα της Πύλου, στου Χανδρινού και συγκεκριμένα στα Πλατάνια, όπου οι προβολείς και τα βοηθητικά φώτα είναι αναμμένα νυχθημερόν[ 12]. Η εν λόγω κατασπατάληση της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η απόλυτη αδιαφορία βουτηγμένη στη σήψη, που μορφοποιείται στα δουλικά ανδράποδα τύπου « http://el.glosbe.com/meaning-edit/?id=58166ἐχῖνου», «καραφλανανοκουνίστρας» και των άλλων «παμβδελυρών φθινύλλων» της δημοτικής στρούγκας…… Είναι ένα ακόμα ατιμώρητο δημοτικό έγκλημα.... πραγματικά «αρχαιομελισιδωνοφρυνιχήρατα». Αν υπήρχε στοιχειώδης δικαιοσύνη τότε θα υποχρέωνε όλους τους «κοπρίτες», τους διορισμένους και μη δημοτικούς «ρωποπερπερήθρες» και τα «δημοκυντερολαμόγια» να πληρώνουν τα ελλείμματα από την τσέπη τους, εφόρου ζωής και όχι να επιβάλλουν φόρους, στους φτωχούς συμπατριώτες μας, για να καλύψουν τα διανοητικά τους ελλείμματα.
Συμπέρασμα: Για πρώτη φορά κατά την μνημονιακή περίοδο, η κοινωνία του δήμου Πύλου –Νέστορα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την επιβολή κυβερνητικών και δημοτικών φόρο-υετών, όπου τα «κοπίδια της εξουσίας» σε επίπεδο Μάκρο και σε επίπεδο μίκρο, θα βάλουν το χέρι τους βαθειά στις άδειες τσέπες των δημοτών που είναι ήδη τρύπιες. Επειδή δεν θα βρίσκουν τίποτε, θα προσπαθήσουν να βάλουν το χέρι τους πιο βαθειά στις άδειες στέπες και μέσα από τις τρύπες θα πάρουν το «τρίτο το μακρύτερο». Ένθαπερ, οι δημότες θα ανεβορβαρύξουν τους δημοτικούς «αβέλτερους πήληξ» και θα τους αποσκορακίσουν, ανοίγοντας το δρόμο της ελευθερίας στο δήμο.
Αυτό καθεαυτό το γεγονός φανερώνει ότι το “συλλογικό” δεν συγκροτείται πια με όρους «μάζας» [13], αλλά θα αξιώσει, να αποτελέσει
το «αθροιστικό γινόμενο των δημοτών». Η επιβεβαίωση της “ατομικότητας” μέσα στο “συλλογικό”, θα μεταβάλει τον δημότη από την κατάσταση μιθριδατισμού και αλλοτρίωσης, σε ελεύθερη χειραφετημένη οντότητα, που θα διαμορφώσει τις δημοτικές και όχι μόνο εξελίξεις. Η από έξω λοιπόν δημοτική δύναμη, θα αποτελέσει το αθροιστικό γινόμενο των δημοτών, που θα αξιώσει να γίνει συστατικό μέρος του δήμου. Επομένως, είναι κατάδηλο ότι αποτελεί μέγιστο ψεύδος των στοχαστών της νεωτερικότητας [14], ο ισχυρισμός ότι δήμος και το δημοτικό κομματικό σύστημα ταυτίζονται εκ φύσεως και τούτο για να δικαιολογήσουν τα πεπραγμένα τους . Όμως ο ομφάλιος λώρος, των υποσχόμενων «Άθλων» τους, των «Αθλίων» δράσεων τους και τα «θέμεθλα» τους, είναι αυτά που δημιούργησαν τα δημοσιονομικά ελλείμματα και έφεραν το δήμο στο κόκκινο, σπρώχνοντάς τον στην υπαγωγή του «Προγράμματος Εξυγίανσης» της Τρόικας. Στα πλαίσια λοιπόν, αυτού του «Προγράμματος Εξυγίανσης», προβλέπεται η λήψη σκληρών οικονομικών μέτρων, τα οποία θα υποστούν οι δημότες, οι τοπικές επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι του Δήμου, καθόσον ο δήμος Πύλου-Νέστορα έγινε Χρεμύλος.
Πηγές
* Ο χρεμύλος πνιγμένος στα χρέη (το όνομα είναι επινόηση του Αριστοφάνη, από τις λέξεις χρέος + αιμύλω = απατώ),
[2] http://newsmessinia.blogspot.gr/2010/11/blog-post_906.html Για αυτόν τον Δήμο θα παλέψω ! 5.11.10.
[9] http://radio936.blogspot.gr/2011/01/5.html [10α 10β] [www.eleftheriaonline.gr/pdf/8-5-2011.pdf Κυριακή, 8 Μαΐου 2011].
[12] http://dipanoskaltsis.blogspot.gr/search?updated-max=2013-01-09 Eπιβολή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στο Δήμο Πύλου - Νέστορος
“ Ήρθα για να μείνω”!! 31 Μαΐου 2012 Λαέρτης ο Πύλιος
[14] Γ Κοντογιώργης Κομματοκρατία και δυναστικό κράτος/Εκδόσεις Παττάκη ΕικόναΕικόνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου