Website counter free counters

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.....

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης: Καλαμάτα, το αξίζεις!Γράφτηκε από την 
  • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης: Καλαμάτα, το αξίζεις!
 

Του Βασίλη Δικαιουλάκου 
Φυσικού, Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Φ - Παράρτημα Ν. Μεσσηνίας

Μία αρχή που πρέπει να συνοδεύει το όμορφο αυτό εγχείρημα είναι η εξωστρέφεια. Επίσης στη θέση του λαϊκισμού-κομματισμού πρέπει να τοποθετήσουμε την ωφέλιμη πολιτική. Η Καλαμάτα βρίσκεται γεωγραφικά να βουτά στα γαλανά νερά της Μεσογείου και αστρονομικά να βρίσκεται υπό τη σκέπη του αστερισμού της Αφροδίτης. Φυσική συνέπεια επομένως είναι ο δήμος μας να συνδεθεί με δίκτυα που ήδη υπάρχουν στη Μεσόγειο. Θυμάμαι έντονα πόσο ένθερμος υποστηρικτής ήταν ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας Χρήστος Μαλαπάνης: «Βασίλη, τα δίκτυα για το περιβάλλον και τον πολιτισμό να κυνηγάς». 
Πριν από μερικά χρόνια ο καθηγητής του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Πάτρας κ. Σπύρος Πνευματικός, που ήταν και αντιπρόεδρος στο Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού, μου είχε αναφέρει για την Ενωση Αρχαίων Ελληνικών Λιμανιών της Μεσογείου όπου σε κάθε πόλη θα λειτουργούσαν Εστίες Γνώσης Επιστημών. Σκεφθήκαμε ότι Αρχαίο Ελληνικό Λιμάνι στο νομό μας ήταν η Πύλος (μάλιστα σε σχέση με τα Αρχαία Ελληνικά Λιμάνια πηγές αναφέρουν ότι: Στην Πύλο και την Τροία έχουν επίσης προταθεί θέσεις για τεχνητά εσωτερικά λιμάνια με θαυμαστά δείγματα υδραυλικής μηχανικής, τα οποία θα στέγαζαν τους στόλους της μυκηναϊκής περιόδου) και αποφασίσαμε να εντάξουμε την Πύλο στην Ενωση Αρχαίων Λιμανιών και στην Καλαμάτα πρωτεύουσα του νομού μας να ιδρυθεί και να λειτουργήσει Εστία Γνώσης Επιστημών. Πράγματι ο τότε δήμαρχος της Πύλου κ. Γιώργος Χρονόπουλος εισηγήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης εγώ με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου έφερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και πέρασε ομόφωνα. Πριν αναφερθούμε στην Ενωση Αρχαίων Ελληνικών Λιμανιών και στις Εστίες Γνώσης Επιστημών θα αναφέρω μόνο μία από τις πολλές δράσεις που πραγματοποιήθηκε στον Κρότωνα (Ιταλία) με θέμα «Ημέρες Πυθαγόρα». Οργανώθηκε από το Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού την Περιφέρεια Καλαβρίας και το Δήμο Κρότωνα, ήταν υπό την αιγίδα της Ενωσης Αρχαίων Ελληνικών Λιμανιών, τα εκθέματα ήταν μία Εκθεση Μαθηματικών της Εστίας Γνώσης Επιστημών της Πάτρας (54 αλληλεπιδραστικά εκθέματα). Από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών παρουσιάστηκε η Αρχαία Υδραυλις, χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού, Νομαρχία Καλαβρίας - Δήμο Κρότωνα. Οι δράσεις που παρουσιάστηκαν ήταν: Α) (Αρμονία - Μαθηματικά - Φιλοσοφία) Εκθεση - Μαθητικοί διάλογοι - Διαλέξεις. Β) Αρχαία Υδραυλις: Ιστορία - Αρχαιολογία - Μουσική. Γ) Μουσικό Φεστιβάλ Νεολαίας  Μεσογειακών Χωρών. Σκοπός: Δημιουργία προϋποθέσεων ώστε οι συμμετέχοντες να λειτουργήσουν ως πρωταγωνιστές της δραστηριότητας και να προκληθεί ένα πολύπλευρο και πολλαπλασιαστικό πολιτιστικό αποτέλεσμα στο ευρύτερο κοινό της Magna Grecia.
Η Ενωση Αρχαίων Ελληνικών Λιμανιών της Μεσογείου δημιουργήθηκε το 1995 από ένα δίκτυο πόλεων με κοινό χαρακτηριστικό ότι ιδρύθηκαν στην αρχαιότητα από Ελληνες. Η Ενωση θεσμοθετήθηκε το 1996 με έδρα την αρχαία Αγάθη, σημερινή Agde της Νοτίου Γαλλίας. Σκοπός της Ενωσης είναι η ισχυροποίηση των σχέσεων ανάμεσα σ’ αυτές τις πόλεις στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας, της οικονομίας, της τεχνολογίας και της επικοινωνίας των κατοίκων τους, ειδικότερα των νέων.
Μια από τις πρόσφατες αποφάσεις της Ενωσης είναι η προσπάθεια για δημιουργία σε κάθε πόλη-μέλος, μιας "Εστίας Γνώσης και Επιστημών".
Η Ενωση αριθμεί σήμερα τριάντα πέντε πόλεις, με προεδρεύουσα την πόλη της Νίκαιας. Η Γενική Συνέλευση της Ενωσης αποτελείται από τους δημάρχους των πόλεων-μελών, η οποία ανά διετία εκλέγει το Διοικητικό της Συμβούλιο.
Πόλεις που απαρτίζουν την Ενωση: Ελλάδα: Χαλκίδα, Πυθαγόρειο, Πάτρα, Ηράκλειο, Πειραιάς, Ρόδος, Ιθάκη Κύπρος: Λάρνακα, Πάφος, Κυρήνεια Ισπανία: Γάδειρα (Candix), Εμπόριο (Escala Empuries). Γαλλία: Αγάθη (Agde), Αντίπολη (Antibes), Θηλίνη (Arles), Νίκαια (Nice), Ολβία (Hyeres), Aleria Ιταλία: Σελινούς (Castel Vetrano), Κρότων (Crotone), Σύβαρις (Cassano Ionio), Santa Severina, Bova, Cerenzia, Ciro Marina, Locri, Νάξος (Naxos), Strongoli Αίγυπτος: Αλεξάνδρεια Τυνησία: Τζέρμπα (Djerba) Λίβανος: Βύβλος (Byblos) Ρουμανία: Κάλλατις (Mangalia) Γεωργία: Φάσις (Poti) Ουκρανία: Σεβαστούπολις (Sevastopol).
Το Κέντρο Παιδείας Επιστημών είναι αντεπιστέλλον μέλος του Δικτύου και υπεύθυνο για την υποστήριξη του σχεδιασμού νέων Εστιών Γνώσης.
Το Κέντρο Παιδείας Επιστημών (ΚΠΕ)  είναι κοινωφελές ίδρυμα εποπτευόμενο από τους υπουργούς Παιδείας, Πολιτισμού, Οικονομικών, του οποίου η σύσταση εγκρίθηκε και ο οργανισμός κυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 15/14 Ιανουαρίου 2000.
Οι σκοποί του Κέντρου Παιδείας Επιστημών μεταξύ άλλων είναι:
- Η διαμόρφωση και αξιοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών μέσων για την κατανόηση των Επιστημών στους τομείς των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Πληροφορικής και γενικότερα των Φυσικών Επιστημών.  Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την καλλιέργεια και διάδοση στο ευρύ κοινό των Επιστημών, των Γραμμάτων, των Τεχνών και την εξοικείωσή του με έννοιες, ιδέες και παραστάσεις που προωθούν τον Πολιτισμό.
- Στην προτροπή και ενίσχυση για τη δημιουργία Εστιών Γνώσης και Επιστημών κατά τρόπο συμπληρωματικό με τη Δημόσια Εκπαίδευση.
- Στην παροχή αρωγής σε κάθε δημόσια ή ιδιωτική προσπάθεια για την προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών, καθώς επίσης και σε πρωτοβουλίες για την εξύψωση του πολιτιστικού, μορφωτικού και επιστημονικού επιπέδου, ιδιαιτέρως των μαθητών και των σπουδαστών.
- Στη συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ερευνητικά κέντρα, με φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και με όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Οι Εστίες Γνώσης και Επιστημών είναι χώροι ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, ανοιχτοί και προσιτοί στη νεολαία που επιθυμεί να αγγίξει με το δικό της τρόπο και να κατανοήσει τις έννοιες, τα φαινόμενα και τα επιστημονικά επιτεύγματα. Είναι κομβικά σημεία επικοινωνίας και σύμπραξης των νέων, αναζήτησης και ανταλλαγής παρατηρήσεων και εμπειριών, αντιλήψεων και σκέψεων, διαμόρφωσης προτάσεων, ανάληψης ευθυνών και πρωτοβουλιών απέναντι στο πλήθος των γνωστικών ερεθισμάτων.    
Οι Εστίες Γνώσης και Επιστημών απευθύνονται σε όλους τους πολίτες παρέχοντας:
Ενημέρωση, στους νέους και νέες που, κάνοντας χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, πραγματοποιούν ένα ταξίδι στον κόσμο των Επιστημών και του Πολιτισμού, ακολουθώντας την εξέλιξή τους στο πέρασμα του χρόνου.
Προβληματισμό, στους μαθητές και μαθήτριες που, με σύγχρονα μαθησιακά μέσα, ανακαλύπτουν και κατανοούν, διεισδύοντας στις θεωρίες που ερμηνεύουν το χθες, περιγράφουν το σήμερα και προβλέπουν το αύριο.
Πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και μελέτες της Ιστορίας του Πολιτισμού και των Επιστημών.
Το ΚΠΕ έχει αναπτύξει από το 2000 σειρά δραστηριοτήτων και συνεργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• Συνεργασία με το Ελληνικό  Ιδρυμα Πολιτισμού για την ανάπτυξη μορφωτικών δραστηριοτήτων στο χώρο των επιστημών και του πολιτισμού - Μαθητικοί Διάλογοι - στο εξωτερικό (Ιταλία, Κύπρος, Γαλλία, Αλεξάνδρεια.
• Συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων δημιουργίας Εστιών Γνώσης και Επιστημών (Βόλος, Σάμος, Καλαμάτα, Ιθάκη κ.λπ.).
• Συνεργασία με την Ένωση Αρχαίων Ελληνικών Λιμανιών της Μεσογείου για την ανάπτυξη πολύπλευρων δραστηριοτήτων στην παιδεία, τις επιστήμες και τον πολιτισμό με αποδέκτες τους νέους αυτών των πόλεων. Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politismos/item/43077-dikaioulakos-politistiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου