Website counter free counters

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Πι­στεύ­ω πως εί­ναι α­πα­ραί­τη­το να κα­θα­ρι­στεί ά­με­σα το κά­στρο της Με­θώ­νης ε­σω­τε­ρι­κά και ε­ξω­τε­ρι­κά ώ­στε να εί­ναι δυ­να­τή η ε­πι­σκε­ψι­μό­τη­τα του. Εί­ναι α­δι­α­νό­η­το ο του­ρί­στας να έρ­χε­ται α­πό την χώ­ρα του και να μην μπο­ρεί να ε­πι­σκε­φθεί τα μνη­μεί­α μας. Ε­πί­σης θε­ω­ρώ πως πρέ­πει ά­με­σα να φω­τι­σθεί το σύ­νο­λο των ε­ξω­τε­ρι­κών τει­χών του κά­στρου , ό­πως άλ­λω­στε συ­νέ­βαι­νε ε­πί σει­ρά ε­τών.»

Παρέμβαση Δημ. Σαμπαζιώτη για το κάστρο της Μεθώνης 06/08/2014
kastro methonis«Να  κα­θα­ρι­στεί ά­με­σα το  κά­στρο της  Με­θώ­νης ε­σω­τε­ρι­κά και  ε­ξω­τε­ρι­κά ώ­στε να εί­ναι δυ­να­τή η ε­πι­σκε­ψι­μό­τη­τα του. Ό­πως ε­πί­σης πρέ­πει ά­με­σα να  φω­τι­σθεί το  σύ­νο­λο των  ε­ξω­τε­ρι­κών τει­χών του  κά­στρου, ό­πως άλ­λω­στε συ­νέ­βαι­νε ε­πί σει­ρά ε­τών.» Το­νί­ζει σε ε­πι­στο­λή του ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας της  ΝΔ Δη­μή­τρης Σαμ­πα­ζι­ώ­της προς τους  Υ­πουρ­γούς Πο­λι­τι­σμού Κων­σταν­τί­νο Τα­σού­λα και Του­ρι­σμού Όλ­γα Κε­φα­λο­γιά­ννη κα­θώς και στην 26η Ε­φο­ρεί­α Βυ­ζαν­τι­νών Αρ­χαι­ο­τή­των για την κα­τά­στα­ση που βρί­σκε­ται το κά­στρο της Με­θώ­νης στο ζε­νίθ της του­ρι­στι­κής πε­ρι­ό­δου.
Α­κο­λου­θεί η πλή­ρης ε­πι­στο­λή του κ. Σαμ­πα­ζι­ώ­τη:
«Σε  πρό­σφα­τη ε­πί­σκε­ψή μου  στη  Με­θώ­νη δι­α­πί­στω­σα ό­τι το  πα­νέ­μορ­φο κά­στρο της  βρί­σκε­ται σε  πλή­ρη εγ­κα­τά­λει­ψη… Τό­σο ο  ε­σω­τε­ρι­κός ό­σο και  ο  ε­ξω­τε­ρι­κός χώ­ρος (τα  τεί­χη)  εί­ναι α­κα­θά­ρι­στοι α­πό τα  χορ­τά­ρια. Η  θέ­α μά­λι­στα των  τει­χών, γε­μά­τη α­πό…θα­μνώ­δη…κά­πα­ρη…μό­νο θλί­ψη σου  προ­κα­λεί,  αλ­λά και  φό­βο για  την  α­κε­ραι­ό­τη­τα των  τει­χών,  λό­γω με­γέ­θους και  του  α­ριθ­μού της  θα­μνώ­δους κά­πα­ρης, που  βρί­σκε­ται πά­νω σε  αυ­τά και  που  σί­γου­ρα μπο­ρεί να  τους  προ­κα­λέ­σει ζη­μι­ές (φθο­ρές κ.λ.π.)  Ά­ρα­γε πό­σα χρό­νια έ­χει να  κα­θα­ρι­στεί αυ­τή η  κά­πα­ρη; Το  σκο­τά­δι ε­πί­σης που  κυ­ρια­ρχεί στη  θέ­α των  τει­χών του  κά­στρου,  α­φού δεν φω­τί­ζον­ται πλέ­ον και  ι­δι­αί­τε­ρα ο  χώ­ρος με  το  μο­να­δι­κό Μπούρ­τζι,  κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά «σου  μα­τώ­νει τη  καρ­διά…­.»
Εί­ναι σω­στό να  έ­χουν δα­πα­νη­θεί τε­ρά­στια πο­σά και  ο  φω­τι­σμός του  κά­στρου να  μη  λει­τουρ­γεί,  εν  μέ­σω μά­λι­στα της  του­ρι­στι­κής σαι­ζόν;  Εί­ναι σω­στό ο  πα­ρα­λια­κός χώ­ρος έμ­προ­σθεν των  τει­χών του  κά­στρου να  «βυ­θί­ζε­ται»  τις  νυ­χτε­ρι­νές ώ­ρες στο  σκο­τά­δι και  να  έ­χει κα­ταν­τή­σει,  το  ο­μορ­φό­τε­ρο ί­σως κομ­μά­τι της  Με­θώ­νης,  χώ­ρος έ­ρη­μος και  φο­βι­κός αλ­λά και  πε­δί­ο α­κό­μα και  εγ­κλη­μα­τι­κών δρα­στη­ρι­ο­τή­των (κλο­πές καυ­σί­μων α­πό τις  βάρ­κες , ζη­μι­ές σκα­φών κ.λ.π. ) ;
Α­γα­πη­τοί Υ­πουρ­γοί
Πι­στεύ­ω πως εί­ναι α­πα­ραί­τη­το να  κα­θα­ρι­στεί ά­με­σα το  κά­στρο της  Με­θώ­νης ε­σω­τε­ρι­κά και  ε­ξω­τε­ρι­κά ώ­στε να εί­ναι δυ­να­τή η ε­πι­σκε­ψι­μό­τη­τα του. Εί­ναι α­δι­α­νό­η­το ο του­ρί­στας να έρ­χε­ται α­πό την χώ­ρα του και να μην μπο­ρεί να ε­πι­σκε­φθεί τα μνη­μεί­α μας. Ε­πί­σης θε­ω­ρώ πως πρέ­πει ά­με­σα να  φω­τι­σθεί το  σύ­νο­λο των  ε­ξω­τε­ρι­κών τει­χών του  κά­στρου , ό­πως άλ­λω­στε συ­νέ­βαι­νε ε­πί σει­ρά ε­τών.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου