Website counter free counters

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

πρόστιμο και στη ΔΕΥΑ Πυλου επειτα απο καταγγελία κατοίκου της περιοχής.

Πρόστιμο 61.000 ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για περιβαλλοντικές παραβάσεις

         14/10/2014   
Βαρύς είναι ο πέλεκυς της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε επιχειρήσεις της Μεσσηνίας, δημοτικές και ιδιωτικές, που έχουν παραβιάσει τους νόμους σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Το συνολικό ποσό των διοικητικών ποινών που έχει επιβληθεί ανέρχεται σε 61.000 ευρώ και τη μερίδα του λέοντος έχει η ΔΕΥΑΚ, που καλείται να πληρώσει 24.000 ευρώ για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και την εναπόθεση της λυματολάσπης, ο Δήμος Καλαμάτας με 3.500 ευρώ για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων στη «Μαραθόλακκα» και η ιδιωτική επιχείρηση που ασχολείται με αυτήν, με 6.000 ευρώ.
Πρόστιμο 500 ευρώ επιβλήθηκε στη ΔΕΥΑ Πύλου για το βιολογικό καθαρισμό, ενώ ισόποσο είναι το πρόστιμο για το Δήμο Δυτικής Μάνης. Ποσό 20.000 ευρώ επιβλήθηκε ως πρόστιμο σε εργοστάσιο που έχει αναστείλει εδώ και χρόνια τη λειτουργία του, ενώ σε δύο επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν υλικά και οχήματα προς ανακύκλωση τέθηκαν πρόστιμα 5.000 και 1.500 ευρώ αντίστοιχα.

Η ΔΕΥΑΚ
Βάσει των αποφάσεων του κ. Τατούλη, επιβλήθηκε το συνολικό πρόστιμο των 12.000 ευρώ στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας ως υπεύθυνο φορέα για την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού. Από αυτά, 5.000 ευρώ επειδή η περίσσεια της αφυδατωμένης ιλύος που παράγει η ΕΕΛ Καλαμάτας μεταφέρεται και διατίθεται σε περιφραγμένο χώρο έκτασης περίπου 20 στρεμμάτων, στα ανατολικά του γηπέδου εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού και εκτός των ορίων του, όπως προέκυψε από  αυτοψίες του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Μεσσηνίας, όσο και φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά τις αυτοψίες αυτές.
Στο απολογητικό της υπόμνημα η ΔΕΥΑ Καλαμάτας χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο χώρο ως χώρο προσωρινής εναπόθεσης της ιλύος, για την περαιτέρω αξιοποίησή της σε γεωργία, δασοπονία ή αποκατάσταση εδαφών. Όμως, βάσει των στοιχείων, ο χώρος όφειλε να διαθέτει την προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Τα υπόλοιπα 7.000, επειδή τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που ελήφθησαν από την έξοδο των επεξεργασμένων υγρών της μονάδας σε μια πρώτη αυτοψία δεν ήταν σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται, ενώ το ίδιο συνέβη και σε επανέλεγχο που ακολούθησε.
Τα αποτελέσματα των δύο αυτοψιών και της δειγματοληψίας θα διαβιβαστούν στην  Ε.Υ.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να εξετασθεί η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης, αλλά και στη  Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας σχετικά με την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας, ενώ ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, για ενημέρωσή του και τυχόν εφαρμογή της νομοθεσίας.
Επίσης, με άλλη του απόφαση ο κ. Τατούλης επέβαλε πρόστιμο άλλων 12.000 ευρώ στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας για την εναπόθεση λυματολάσπης, προερχομένης από το βιολογικό καθαρισμό, σε μη αδειοδοτημένο για τη συγκεκριμένη χρήση χώρο στην περιοχή «Μπουρνιά», για  προκαλούμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και για δημιουργία ανθυγιεινών καταστάσεων σε βάρος της δημόσιας υγείας.
Οι εκθέσεις αυτοψίας και η εισήγηση του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Μεσσηνίας θα διαβιβαστούν στην Ε.Υ.Π.Ε./ ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να εξετασθεί η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης. Ο φάκελος θα σταλεί, επίσης, στην αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις δικές της ενέργειες για την αποκατάσταση κάθε περιβαλλοντικής ζημίας, αλλά και στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.
Θα πρέπει να αναφερθεί πως υπήρξε τηλεφωνική καταγγελία κατοίκου της περιοχής.

ΔΕΥΑ Πύλου
Στη ΔΕΥΑ Πύλου επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ ως υπεύθυνο φορέα για την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού Πύλου. Από αυτοψία και δειγματοληψία από την έξοδο των επεξεργασμένων υγρών της μονάδας προκύπτει η μη συμμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών (μικροβιολογικών) των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στα προβλεπόμενα όρια.
Ανάμεσα σε άλλα, η έκθεση αυτοψίας και η εισήγηση του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Μεσσηνίας θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ώστε να εξετασθεί η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης, αλλά και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας, σχετικά με την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Πύλου, ενώ το σύνολο του φακέλου στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, για ενημέρωση και τυχόν εφαρμογή της νομοθεσίας.
Και σε αυτή την περίπτωση υπήρξε καταγγελία από κάτοικο της περιοχής.

«Μαραθόλακκα»
Για τη «Μαραθόλακκα» επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 3.500 ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας. Από αυτά, τα 1.500 ευρώ επειδή διαπιστώθηκε ότι ο χώρος του ΧΑΔΑ είναι ελεύθερα προσβάσιμος και χωρίς πλήρη περίφραξη, ενώ είχαν αποτεθεί δύο σωροί οργανικού υλικού, δεματοποιημένο οργανικό υλικό και δέματα ΑΣΑ, και υπήρχαν σταθμευμένες δύο πλατφόρμες φορτηγού με ανακυκλώσιμα υλικά. Στον ίδιο χώρο είχε δημιουργηθεί και σειράδιο κομποστοποίησης και δεν έχουν γίνει τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα πρόσβασης. Όλα αυτά αποτελούν παραβάσεις αποφάσεων του περιφερειάρχη Πελοποννήσου και του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Τα 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν, επειδή στο χώρο του ΧΑΔΑ της Μαραθόλακκας, και εκτός του προβλεπόμενου χώρου για τη λειτουργία της μονάδας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο σωρών οργανικού υλικού, σωρού δεματοποιημένου οργανικού υλικού, δύο πλατφόρμων (φορτηγού) με ανακυκλώσιμα υλικά και η δημιουργία σειράδιου κομποστοποίησης.
Για την ίδια υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο 6.000 ευρώ στην Περιβαλλοντική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Τα 2.000, επειδή, εκτός του προβλεπόμενου χώρου για τη λειτουργία της μονάδας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο σωρών οργανικού υλικού, σωρού δεματοποιημένου οργανικού υλικού, δύο πλατφόρμων (φορτηγού) με ανακυκλώσιμα υλικά και η δημιουργία σειράδιου κομποστοποίησης, και τα 4.000 ευρώ επειδή από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Μεσσηνίας δεν προκύπτει η νόμιμη προώθηση και διάθεση του ρεύματος των υπολειμμάτων από τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Η απόφαση προβλέπει, επίσης, την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων στην απόφαση παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ, την άμεση αποκατάσταση του χώρου και την απομάκρυνση όλων των υλικών-απορριμμάτων που έχουν αποτεθεί εκεί. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται ότι ο χώρος εκφόρτωσης των ΑΣΑ από τα απορριμματοφόρα καθώς και ο χώρος λειτουργίας της γραμμής επεξεργασίας της μονάδας διαχείρισης των ΑΣΑ πρέπει να διαθέτουν στεγανό δάπεδο με κατάλληλες διατάξεις συλλογής και επεξεργασίας των στραγγιδίων, καθώς και των τυχόν ομβρίων που θα συλλέγονται, αλλά και διαβίβαση του φακέλου στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας για την ενημέρωσή του.
Και σε αυτή την περίπτωση όλα ξεκίνησαν από καταγγελίες κατοίκων.

Δήμος Δυτικής Μάνης
Στο Δήμο Δυτικής Μάνης επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ για υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε αγροτεμάχιο στην περιοχή της Στούπας (ύπαρξη στραγγιδίων μαύρου χρώματος επί του εδάφους, έντονη ανάπτυξη εντόμων και χαρακτηριστική οσμή απορριμμάτων, ύπαρξη διάσπαρτων υπολειμμάτων απορριμμάτων στο αγροτεμάχιο και στην οδό πρόσβασης σε αυτό), που προήλθε από τη συγκέντρωση-απόθεση στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε να μην επιβληθεί πρόστιμο στο Σύλλογο Επαγγελματιών Δυτικής Μάνης, καθώς η μεταφορά των κάδων στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο και η απόθεση των απορριμμάτων έγινε με τη σύμφωνη γνώμη-άδεια του Δήμου Δυτικής Μάνης.
Για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε καταγγελία κατοίκων της περιοχής.

Ιδιωτικές επιχειρήσεις  
Όσον αφορά στην εταιρεία που έχει εργοστάσιο στην οδό Ασπροχώματος – Πύλου και έχει αναστείλει προ πολλού τη λειτουργία της, επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ για την προκαλούμενη ρύπανση του περιβάλλοντος (εδάφους και υδάτων) από πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (μαζούτ), που χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη για την επιβολή κυρώσεων.
Σε μονάδα αποθήκευσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ασπροπουλιάς, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, που αναλύεται ως εξής:
2.000 ευρώ επειδή εντός του υπαίθριου χώρου της δραστηριότητας εντοπίστηκε αποθηκευμένος σωρός από σιδηρούχα και μη στερεά απόβλητα, μπαταρίες, τμήματα οχημάτων, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με συνέπεια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 1.000 ευρώ επειδή εντός του υπαίθριου χώρου της δραστηριότητας υπήρχαν ίχνη διαρροής ορυκτελαίων επί του εδάφους, 1.000 ευρώ επειδή δεν προσκομίσθηκε η προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας και 1.000 ευρώ επειδή δεν προσκομίσθηκαν οι απαιτούμενες συμβάσεις με νόμιμα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Τέλος, σε επιχείρηση προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων στη ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ, που αναλύεται ως εξής: 500 ευρώ επειδή δεν επιδόθηκε και δεν προσκομίσθηκε εντός των προβλεπομένων προθεσμιών η άδεια επαναχρησιμοποίησης υδάτων ή αίτηση για έκδοση της άδειας αυτής και 1.000 ευρώ, επειδή δεν επιδόθηκαν και δεν προσκομίσθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών οι απαιτούμενες συμβάσεις με νόμιμα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου
-
 http://www.tharrosnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου