Website counter free counters

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου Καλαμάτας, που στο τέλος του 2013 ανερχόταν περίπου στα 7.000.000 ευρώ, είναι κατατεθειμένο στη Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης που ισχύει από το Φεβρουάριο του 2012. Η τράπεζα είχε προσφέρει στο Δήμο Καλαμάτας επιτόκιο ύψους 5,5%. Τώρα, όμως, καλεί το Δήμο Καλαμάτας να συναινέσει ώστε το επιτόκιο να μειωθεί στο 2,5%, διαφορετικά ενημερώνει ότι θα καταγγείλει τη σύμβαση.


Οι καταθέσεις και η κατάρρευση των επιτοκίων του Δήμου Καλαμάτας

        05/11/2014   

Ερωτηματικά για τη στάση του Δήμου

Φαίνεται να αποδέχεται το αίτημα της τράπεζας για αλλαγή της σύμβασης πριν από τη λήξη της 

Του Αντώνη Πετρόγιαννη

Ερωτηματικά και εύλογες απορίες προκαλεί η στάση της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας σε ό,τι αφορά το χειρισμό του αιτήματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το Δήμο μέχρι το τέλος του 2014 για το ύψος του επιτοκίου με το οποίο καλύπτει τις καταθέσεις του.
Η υπόθεση ξεκινά από τον περασμένο Ιούνιο περίπου, όταν η Τράπεζα ζήτησε για πρώτη φορά μείωση άνω του 50% του επιτοκίου που παρέχει στο Δήμο Καλαμάτας. Ο λόγος ήταν «η βελτίωση των δημοσιοοικονομικών μεγεθών της χώρας».
Το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου Καλαμάτας, που στο τέλος του 2013 ανερχόταν περίπου στα 7.000.000 ευρώ, είναι κατατεθειμένο στη Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης που ισχύει από το Φεβρουάριο του 2012. Η τράπεζα είχε προσφέρει στο Δήμο Καλαμάτας επιτόκιο ύψους 5,5%. Τώρα, όμως, καλεί το Δήμο Καλαμάτας να συναινέσει ώστε το επιτόκιο να μειωθεί στο 2,5%, διαφορετικά ενημερώνει ότι θα καταγγείλει τη σύμβαση.
Ο Δήμος κατ’ αρχήν υποστήριζε ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στη μείωση του επιτοκίου και θα προχωρήσει στη διενέργεια νέου διαγωνισμού, προκειμένου να βρεθεί τράπεζα που να προσφέρει ευνοϊκούς όρους για την κατάθεση των χρημάτων του.
Πάντως, θεωρούσαν ότι και το 2,5% δεν είναι κακό επιτόκιο. Υποστήριζαν, όμως,  ότι ο νέος διαγωνισμός έπρεπε να διεξαχθεί το συντομότερο δυνατό, αντί για το τέλος του 2014 που λήγει η υπάρχουσα σύμβαση, αφού η Συνεταιριστική Τράπεζα έχει ειδοποιήσει ότι θα την καταγγείλει.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου σε έγγραφό της προς το Δήμο Καλαμάτας επισήμαινε ότι «σήμερα έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά τόσο οι μακροοικονομικές όσο και οι μικροοικονομικές παράμετροι του τραπεζικού μας συστήματος. Συγκεκριμένα, η βελτίωση των δημοσιοοικονομικών μεγεθών της χώρας, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ρευστότητας σε διεθνές επίπεδο, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική απομείωση του επιπέδου των επιτοκίων καταθέσεων στα επίπεδα 1,5%-2,5%. Ενδεικτικά αναφέρονται οι λογαριασμοί όψεως, με επιτόκια που ξεκινούν από 0% (όπως εμφανίζονται στα τιμολόγια των τραπεζών).
Συνεπώς, υπό τις παρούσες συνθήκες καθίσταται αδύνατη για την τράπεζα η συνέχιση της παροχής του ισχύοντος επιτοκίου. Συγκεκριμένα, επιτόκιο ύψους 5,5%, το οποίο σημειωτέον ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό ακόμη και με επίπεδα του 2012, καθιστά το κόστος άντλησης κεφαλαίων απαγορευτικό, θέτοντας με τον τρόπο αυτό την τράπεζα εκτός ανταγωνισμού στα επιτόκια χορηγήσεων.
Εντός του ανωτέρω πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε μια μεσαίου μεγέθους συνεταιριστική τράπεζα που απευθύνεται κυρίως στην τοπική κοινωνία, σας ζητούμε, όντας βέβαιοι ότι κατανοείτε τη σοβαρότητα και το μέγεθος του προβλήματος, την προσαρμογή του επιτοκίου σε λογικότερα, ωστόσο ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, επίπεδα.
Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι το ανώτατο επιτόκιο που είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε για τη συνέχιση της συνεργασίας μας είναι το 2,5%, πριν από φόρους».
Από τότε μέχρι και χθες, η Δημοτική Αρχή δεν είχε προχωρήσει σε κάποια ουσιαστική ενέργεια, παρά τις καταγγελίες για τη στάση της από την πλευρά της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτός Δήμος» και ειδικότερα του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, Σταμάτη Μπεχράκη.
Στη χθεσινή συνεδρίαση του οργάνου αποφασίστηκε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό, δεχόμενος αυτή τη φορά και τα... πυρά του επικεφαλής της «Αλλαγής», Θόδωρου Μπρεδήμα, για το γεγονός ότι φαίνεται να δέχεται τα τετελεσμένα, αν και η σύμβαση λήγει στο τέλος του χρόνου, οπότε και ο Δήμος θα έπρεπε να καταγγείλει την πολιτική της τράπεζας και να μη χαθεί μέρος των χρημάτων του με τη μείωση του επιτοκίου.
http://www.tharrosnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου