Website counter free counters

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Πετρέλαιο στη Μεσσηνία: Ο κόσμος και οι ντόποιοι (μαζί με τους Ολιγάρχες τους) το'χουν τούμπανο, κι ο Μανιάτης κρυφό καμάρι.

Πετρέλαιο στη Μεσσηνία: Ο κόσμος και οι ντόποιοι (μαζί με τους Ολιγάρχες τους) το'χουν τούμπανο, κι ο Μανιάτης κρυφό καμάρι.
http://euro-crimes.blogspot.gr/2014/11/blog-post_20.html    

...έγραφε πριν 3 μήνες το  euro-crimes.blogspot

---Εδώ και καιρό κάποιοι  Μεσσήνιοι γέλαγαν (αλλά οι περισσότεροι έκλαιγαν) με   τους αρμόδιους του Σαμαρά και τους παροικούντες στην Ιερουαλήμ-Μαξίμου, που τάχα μου τώρα ανακάλυψαν ότι η Μεσσηνία και ειδικά η Πύλος , είναι το Τέξας της Ελλάδας.
 Βλέπετε ο Αντωνάκης, εκεί τρώει- πίνει και εκλέγεται, αλλά για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που κρύβει η (φερόμενη ως) ιδιαίτερη...
  πατρίδα του στα σπλάχνα της, δεν είχε ιδέα.
Τώρα που, η χώρα μας βγαίνει στο σφυρί, ο Αρκ(ουρ)άδας πρωθυπουργός συμπεριέλαβε στο ξεπούλημα, και το West Coast του Νομού. Απορίας άξιον είναι, πως το επέτρεψε ο "φίλος" του Mr...Kostas Navarinos...
Διαβάστε το άρθρο της τοπικής εφ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...
Στον πετρελαϊκό χάρτη και η Μεσσηνία πλέον, καθώς δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης η προκήρυξη με τους όρους χορήγησης και χρήσης αδειών, αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.

Αφορά στον 2ο Διεθνή Γύρο Αδειοδότησης για παραχώρηση δικαιωμάτων σε υπεράκτιες περιοχές της... Δυτικής Ελλάδας και νοτίως της Κρήτης. 
Η προκήρυξη περιλαμβάνει δύο "οικόπεδα" τα οποία ουσιαστικά καλύπτουν τη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας και του Μεσσηνιακού Κόλπου. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από 6 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τον Μάιο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, η πρόσκληση αφορά περιοχές διαθέσιμες σύμφωνα με τον ν. 2289/1995 με τίτλο «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλ­λευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, στο υπεράκτιο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας και νοτίως της Κρήτης επί της υφαλοκρηπίδας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Ολες οι αιτήσεις θα κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2289/1995 και του Ελληνικού Δικαίου και υπό το πρίσμα της διαρκούς ανάγκης της Ελλάδας για συνεχή, εμπεριστατωμένη, αποτελεσματική και ασφαλή έρευνα για τον εντοπισμό πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια και την εκμετάλλευση αυτών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα περι­βαλλοντικά θέματα. Το υπουργείο θα συνάψει χωριστές συμβάσεις για κάθε περιοχή προς παραχώρηση με τον επιλεγέντα αιτούντα με βάση το καθεστώς μίσθωμα/φόρος (σύμβαση μίσθωσης). ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης: i) Η οικονομική βιωσιμότητα του αιτούντος να διεξάγει έρευνα και, όπου προσήκει, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές ενδιαφέροντος. ii) Η αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη του αιτούντος. iii) Η αποδεδειγμένη εμπειρία του εντολοδόχου στην εκτέλεση εργασιών έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής (εκμετάλλευσης) υδρογονανθράκων, ειδικά σε θαλάσσιες περιοχές μεγάλου και εξαιρετικά μεγάλου βάθους. iv) Η ποιότητα του υποβληθέντος προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος εργασιών για την αξιολόγηση του πλήρους δυναμικού της περιοχής για την οποία κατατίθεται η αίτηση. v) Η κατανόηση από τον αιτούντα του γεωλογικού περιβάλλοντος της γεωγραφικής περιοχής και ο τρόπος με τον οποίο ο επιλεγείς αιτών προτείνει τη διεξαγωγή αποτελεσματικής και ασφαλούς έρευνας υδρογονανθράκων. vi) Η εμπειρία στην όρυξη γεωτρήσεων υπό την παρουσία υδροθείου. vii) Η ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης προς συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και προς επίτευξη της μέγιστης δυνατής περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς και η εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε περιοχές όπου ο τουρισμός είναι ανεπτυγμένος και μεγάλης οικονομικής σημασίας. viii) Εμφαση θα δοθεί σε κάθε έλλειψη αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας ή σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης που έχει τυχόν επιδείξει ο αιτών ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενες παραχωρήσεις σε αυτόν. ix) Στοιχεία δημοπράτησης Πρόγραμμα ελάχιστων ερευνητικών εργασιών Οικονομική δέσμευση Μίσθωμα Ελληνικού Δημοσίου (Royalties) Ποσοστό αποσβέσεων (%) Αντάλλαγμα υπογραφής σύμβασης και αντάλλαγμα παραγωγής Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη Ποσοστό αποδέσμευσης της περιοχής (%) 
Οι αιτούντες που αξιολογήθηκαν ότι πληρούν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια θα κληθούν να διαπραγματευθούν ανταγωνι­στικά για τις προσφερόμενες εκτάσεις. Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν βάσει των ανταγωνιστικών στοιχείων.
 Είναι δυνατόν να κληθούν περισσότεροι από ένας αιτούντες σε διαπραγματεύσεις για συγκεκριμένη περιοχή προς παραχώρηση....
Το διαβάσαμε στο  dipanoskaltsis.blogspot.gr
Σχετικό άρθρο:  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου