Website counter free counters

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΦΕΚ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 284--11/9/2012 ΓΙΑ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΓΙΑΛΟΒΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 284
11 Σεπτεμβρίου 2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου

Διβαρίου Γιάλοβας, μαζί με το βραχώδη όγκο βό−

ρεια της Σφακτηρίας και του Υψώματος «Κούκου−

ρας», Δήμου Πύλου Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας, Πε−

ριφέρειας Πελοποννήσου. ...................................................... 1

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου, του οικισμού

Δίλοφου Ζαγορίου Περιφερειακής Ενότητας Ιω−

αννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. .......................................... 2
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛ./

ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/85499/20067/4393/4169 (1)

Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου

Διβαρίου Γιάλοβας, μαζί με το βραχώδη όγκο βό−

ρεια της Σφακτηρίας και του Υψώματος «Κούκου−

ρας», Δήμου Πύλου Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας, Περι−

φέρειας Πελοποννήσου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012)

«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και

κατάργηση υπηρεσιών».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012)

«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών».

3. Την υπ’αρ. Υ27/27.6.2012 (ΦΕΚ 2048/Β/28.06.2012)

«Απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρ−

μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνστα−

ντίνο Τζαβάρα».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α/24.07.2012)

«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουρ−

γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη−

τισμού».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003)

«Περί Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.».

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το

άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, άρθρο 12, παρ. 1, (ΦΕΚ

153/Α/28−6−2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων

και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

8. Την Α.Π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/36856/1641/

09.10.1987 Υ.Α.(ΦΕΚ587/Β/4.11.1987), με την οποία κηρύ−

χθηκε το Διβάρι Πυλίας μαζί με τον βραχώδη όγκο

βόρεια της Σφακτηρίας και του υψώματος «Κούκουρας»,

βόρεια του υψώματος του Προφήτη Ηλία, ως αρχαιο−

λογικός χώρος.

9. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι−

ολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ.

9/03−04−2012 Συνεδρία του (θέμα 18°).

10. Το υπ’ αρ. ΥΠ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο−

λιτσμού και Αθλητισμού/ΔΤΦΚ/38808/250/28.04.2012

έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων Φωτογραμ−

μετρίας και Κτηματολογίου της ΓΔΑΜΤΕ, αποφασίζου−

με:

Εγκρίνουμε την αναοριοθέτηση του κηρυγμένου αρ−

χαιολογικού χώρου Διβαρίου − Γιάλοβας, μαζί με το βρα−

χώδη όγκο βόρεια της Σφακτηρίας και του Υψώματος

«Κούκουρας», Δήμου Πύλου − Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας,

Περιφέρειας Πελοποννήσου, για λόγους προστασίας

των σημαντικών αρχαίων καταλοίπων της περιοχής.

Πρόκειται για τις ακόλουθες αρχαιότητες:

• Ο θολωτός τάφος του «Θρασυμήδους» της Εποχής

του Χαλκού.

• Κατάλοιπα νεκροταφείου της ελληνιστικής περιόδου

που εντοπίζονται στην περιοχή της λιμνοθάλασσας του

Διβαρίου.

• Παλαιό Κάστρο του Ναβαρίνου του 13ου αιώνα.

• Το «σπήλαιο του Νέστορος».

• Το τείχος της Πύλου της ελληνιστικής περιόδου,

στη χερσόνησο του Κορυφασίου.

Η περιοχή που αναοριοθετείται για την προστασία

του αρχαιολογικού χώρου Διβαρίου Γιάλοβας, μαζί με

το βραχώδη όγκο βόρεια της Σφακτηρίας και του Υψώ−

ματος «Κούκουρας», περικλείεται από την πολυγωνική

γραμμή που ορίζεται συνολικά από τα σημεία 1, 2, 3....71,

72, 73, ακτογραμμή, 1, όπως αυτά σημειώνονται στο

συνημμένο φύλλο χάρτη, κλίμακας 1: 5000 και αντιστοι−

χούν στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων. Επιση−

μαίνεται ότι τα σημεία 5−16 της πολυγωνικής γραμμής
3737
3738 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝπου οριοθετεί τον αρχαιολογικό χώρο ταυτίζονται με

τα σημεία 2−13 του νοτίου ορίου του οικισμού «Πετρο−

χωρίου».

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−

σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
Φωτογραφία: Τα ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ του ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ.
Βόρειος και Νότιος τομέας. The Red Line.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου