Website counter free counters

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ ‏

          

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ

  Συνημμένο
                                                     
  Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ
     Ο άνθρωπος που ζούσε στην πρωτόγονη εποχή, σε μια αγέλη όπου ο αρχηγός τον είχε ορίσει έστω και σε μια αποστολή να κάνει τον φρουρό, τον φύλακα η να προσέχει την φωτιά, δεν ήταν ελεύθερος, δεν μπορούσε να φύγει ούτε να κοιμηθεί, εάν το έκανε θα παραβίαζε τους κανόνες της φυλής, έχοντας σκληρές συνέπειες για τη ζωή του. Κατά την διάρκεια όμως αυτής της υποχρεωτικής αποστολής, ένα πράγμα μπορούσε να κάνη ελεύθερα να σκέπτεται. Μπορούσε να χρησιμοποιεί την σκέψη και την φαντασία του, για τα πιο απίθανα του όνειρα. 
    Κανένας δεν μπορούσε να τον εμποδίσει, ούτε  τότε αλλά ούτε και σήμερα δεν μπορεί οποιοσδήποτε  να βάλει φραγμό στη σκέψη , στη φαντασία, στα όνειρα.
     Τα ολοκληρωτικά και διεφθαρμένα καθεστώτα  , με την μέθοδο της πλύσης εγκεφάλου, με την προπαγάνδα έχουν τη δύναμη να κατευθύνουν την ανθρώπινη σκέψη, όπως αυτοί επιθυμούν και θέλουν. Με τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία έχουν τη δυνατότητα, να διαμορφώνουν τη σκέψη και τον εσωτερικό κόσμο του ανθρωπίνου είδους. Βασικό εργαλείο διακυβέρνησης και υποταγής των λαών, είναι η δημιουργία του φόβου. Ο φόβος εμποδίζει τον άνθρωπο, να σκέπτεται, να δημιουργεί, να αντιδρά, είναι ένας εύκολος τρόπος υποταγής.
     Η δημιουργική, θετική σκέψη ίσως κάνει κακό στο σύστημα γιατί δίνει την χαρά στον πολίτη να κάνει κριτική, η οποία μπορεί να γεννήσει την αντίδραση.
      Ο μοναδικός καθολικός και παγκόσμιος νόμος που μας παρέχει η ίδια η ζωή , η ίδια η φύση, εντελώς δωρεάν και
  απλόχερα είναι η ελευθερία της σκέψης, της εσωτερικής αναζήτησης και η διαμόρφωση της συνείδησης. 
     Με την ελεύθερη σκέψη έχουμε την δυνατότητα, να νοούμε, να κατανοούμε τον φυσικό κόσμο που μας περιβάλει, ερμηνεύοντας αληθινά , σωστά ,συλλαμβάνοντας τα πραγματικά γεγονότα της ζωής μας. Για να συμβεί όμως αυτό βασικός συντελεστής θα πρέπει να είναι, η σκέψη να λειτουργεί αβίαστα, ελεύθερα, και ανεμπόδιστα. Εμπόδια και φραγμοί στην κάθε είδους σκέψη, είναι αδύνατον να συμβούν, γιατί ελευθερία υπάρχει μόνο στη συνείδηση. Η σκέψη και η συνείδηση είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πράκτορας, δίδοντάς μας την δυνατότητα να ταξιδεύουμε στο άπειρο. Ένα ταξίδι στο μεγαλείο του εσωτερικού και εξωτερικού μας κόσμου συλλαμβάνοντας την εικόνα και την καθολικότητα του.
      Στον γλάρο ιωνάθαν ο  bach μας λέει ότι εάν σπάσουμε τα δεσμά της σκέψης μας τότε ταυτόχρονα θα σπάσουμε και τα δεσμά του σώματος μας. Μέσα από τον γλάρο του μας τονίζει ότι  ο κάθε άνθρωπος μέσα του κρύβει απεριόριστες δυνάμεις όσων αφορά την σκέψη, που διαπερνά όλο μας το σώμα από την μια άκρη στην άλλη. Ο άνθρωπος όμως λόγω του φόβου της αλήθειας πολλές φορές, φοβάται να εξωτερικεύσει την σκέψη του δημιουργώντας έτσι ψυχονευρωτικούς χαρακτήρες  άθελα του μη γνωρίζοντας τον εσωτερικό του χαρακτήρα.
      Για να έχουμε μια πλήρη ελεύθερη ζωή, θα πρέπει να έχουμε ελεύθερη σκέψη, συνείδηση και βούληση. Όλα αυτά προϋποθέτουν δια βίου παιδεία, γνώσεις, εσωτερική αναζήτηση της αλήθειας, ξεφεύγοντας από τον πλαστό ψεύτικο κόσμο που μας περιβάλει. Η σκέψη αγγίζει τον υπερβατικό λογισμό , φθάνοντας μέχρι τα όρια  της αλήθειας
  ξεπερνώντας  την κάθε είδους επιστημονική έρευνα. Έχοντας ελεύθερη , ήρεμη συνείδηση, προϋποθέτει σκέψη χωρίς φραγμούς και δεσμεύσεις.
     Η συνείδηση είναι κατεξοχήν ένα ατομικό προσωπικό δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του, μη έχοντας το δικαίωμα να του το παραβιάσει κανένας. Είναι το άδυτο της υπόστασης όλων μας . Οτιδήποτε μορφή καταπίεσης της συνειδητότητας  του ανθρώπου, από όπου και εάν προέρχεται οδηγεί το ανθρώπινο είδος, στον σωματικό , πνευματικό μαρασμό και στην κατάπτωση. Κυριαρχία και καταπίεση της συνείδησης, θα έχει σαν συνέπεια την εξαφάνιση της αληθινής υπόστασης του ανθρωπίνου είδους και στην ανθρώπινη κάθε μορφής δουλεία.
      Δεν πρέπει να γινόμαστε ευάλωτοι , έτσι ώστε  να μας κυριαρχούν την συνείδηση και την σκέψη, γιατί έτσι θα χάσουμε το σπέρμα της αλήθειας που έχουμε μέσα μας, ένα σπέρμα που ριζώνοντας το , δεν χάνεται ποτέ όσο πόλεμο και εάν του κάνουν, οδηγώντας την κοινωνία στο φθόνο, στο μίσος και στην αμάθεια. Την συναισθηματική προκατάληψη την εμποδίζει , η ελεύθερη σκέψη ανοίγοντας τον δρόμο για την λογική προσέγγιση των γεγονότων και της ιστορικής πραγματικότητας. Το μεγαλείο της Ελληνικής ιστορίας μας είναι η ανατομία της ανθρώπινης φύσης εσωτερικά και εξωτερικά. Μια αναζήτηση μια ανάλυση που διδάσκει τον άνθρωπο τον κόσμο τι είναι καλό , κακό, τον πολιτισμό την βαρβαρότητα, την δουλεία, την καταπίεση, την ελευθερία, την στρατοκρατία κάθε μορφής , μια στρατοκρατία ανθρώπινη που καταργεί τον πολιτισμό.
      Ο Αρχιμήδης όταν θέλησε να ναυπηγήσει ένα τεράστιο σκάφος της εποχής τότε την  <<Συρακοσία>>  με εκτόπισμα όσοι είχαν εξήντα πλοία , το καθήλκυσε τελείως μόνος του κινώντας μόνο το αριστερό του χέρι. Ας μιμηθούμε τον Αρχιμήδη , σκάβοντας μέσα μας, να απελευθερώσουμε από τα βάθη τον καταπιεσμένο ασυνείδητο άνθρωπο , τον αληθινό Έλληνα και να τον τοποθετήσουμε  στο βάθρο που του αξίζει την <<ετέρα Γή>> έτσι θα ανατινάξουμε στον αέρα τον άθλιο κόσμο, που μπορεί να έχουμε μέσα μας, βαδίζοντας στα μονοπάτια της δημιουργίας ,της συλλογικότητας, της αγάπης της ανθρώπινης ευτυχίας, κινώντας όπως ο παλιός Έλληνας, μόνο με το ένα του χέρι, σπάζοντας τα δεσμά που αφορά την σκέψη και την συνείδηση μας, αντιλαμβάνοντες  τον κόσμο και τα γεγονότα γύρω μας αληθινά.
        ΚΑΡΜΙΡΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ
         (ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ)  ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΝ 
            29—04—2015    

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου