Website counter free counters

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Πεντάκις η παραπλάνηση, 
Πεντάκις η αγυρτεία, 
Πεντάκις η κιβδηλεία. 
 
«Αλλ’ ουδέν έρπει ψεύδος  
εις γήρας χρόνου» [1]  
(Σοφοκλής) 
Εικόνα 
Λαέρτης ο Πύλιος 
Προοίμιο: Η Τζέμμα* του Ιονίου, η ημαθόεις* Πύλος του Ομήρου, το κύκνειο άσμα του αρχαίου βασιλικού συγκροτήματος του Νέστορα Νηληϊάδη, <μέγα κῦδος* Ἀχαιῶν> (Ιλιάδα  Ξ 42) [2], ο δήμος με πολυτάραχη ιστορία, βιώνει, σε  Ενύπνιον* βαττολογίας* και βαυκαλισμού, τη παρούσα  φτωχόποιησή της  με <αλλουβρεχία> και βαρυδαιμονία*, καθόσον οι  Ναυαγισμένοι καιροσκόποι, οι  εκλεγμένοχρισμένοι  Ηλιοκτόνοι - Φωτοκτόνοι του «δημοτικού σαγματοπρυτανείου», ες αεί δημόσιτοι κομμαοκύνωπες, παρουσία του   ΑνεμαζωξάρηΨολοκομπιά* «Ναρκισσογαντάκια»,  με μπόλικο Αβδηριτισμό*, σέρβιραν στο ΔΣ του δήμου τα αποτελέσματα των πεπραγμένων τους, αναφορικά με  το 1ο τρίμηνο του προϋπολογισμού 2015 [3], «κεντημένα»  με  νοθεύματα  δια της κιβδηλείας, με ψέματα δια της αποσιωπήσεως, με ψευδολογίες δια της παραλήψεως.   
Ας  αναλύσουμε τα αποτελέσματα των πεπραγμένων τους από την αρχή, ξεκινώντας με το Παρατιλμό* του προϋπολογισμού για το 1ο Τρίμηνο  των Εσόδων-Δαπανών, σε αντιδιαστολή με τον ψηφισθέντα και εγκριθέντα  προϋπολογισμό 2015 [4], ώστε να διαπιστωθούν τόσο αι πάσαι  φενάκες* όσο και η διαρκής κατ΄εξακολούθηση και κατά συρροή  απόπειρα εξαπάτησης των δημοτών και η περεταίρω υπερχρέωση του Δήμου.  
 
 Α. ΕΣΟΔΑ    
 
                                     ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/3/2015 
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ-ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  ΈΣΟΔΑ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
        ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
      ή        % 
7.126.357,30 € 
2.092.028,05 € 
       5.034.329,25 € 
             73% 
                                                              Πίνακας 1 
Όπως  φαίνεται  από το  Πίνακα 1, για το πρώτο τρίμηνο του 2015, από τα αναμενόμενα- βεβαιωθέντα έσοδα, 7.126.357,30 €  εισπράχτηκαν μόνο  
2.092.028,05 €, παρουσιάζοντας  απόκλιση  μείον  5.034.329,25 € . Αυτή η απόκλιση δημιούργησε στο Ταμείο του Δήμου  μια υστέρηση  73 %  το πρώτο τρίμηνο.  Πρακτικά σημαίνει  ότι αν οι δημοτικοί ταγοί, παραδείγματος χάρη, 
 έπρεπε να εισπράξουν 100€ εισέπραξαν 27, μειώνοντας τις εισροές  
στο δημοτικό ταμείο με 73. 
Παρατήρηση 1η : Τα Έσοδα του πρώτου τριμήνου παρουσιάζουν μια απόκλιση             μείον  5.034.329,25 €, δημιουργώντας μια τρύπα της τάξης του 73 % (τρομάρα τους!!). 
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ                                   
                 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 1/3/2015 
ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
                 
                 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ 
                 ΔΑΠΑΝΕΣ 
          ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
                       ή % 
6.787.121,08 € 
                 1.497.948,33 € 
- 5.289.175,75 € 
82% 
                                                                 Πίνακας 2 
Όπως φαίνεται  από το  Πίνακα 2,  για το πρώτο τρίμηνο του 2015, από τις δεσμευθέντες δαπάνες, 6.787.121,08 €  πληρώθηκαν μόνο 1.497.948,33 €, παρουσιάζοντας  απόκλιση μείον  5.289.175,75 €. Αυτή η απόκλιση επιβαρύνει με 
82 % επί πλέον τις υποχρεώσεις του προϋπολογισμού  το πρώτο τρίμηνο.  Πρακτικά σημαίνει  ότι αν οι δημοτικοί ταγοί, παραδείγματος χάρη, έπρεπε να δαπανήσουν 100€ για να ανταποκριθούν  στις υποχρεώσεις του δήμου, πλήρωσαν μόνο 18€,  δημιουργώντας ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις (χρέος) 82€. 
 Παρατήρηση 2η: οι Δαπάνες του πρώτου τριμήνου παρουσιάζουν απόκλιση μείον 5.289.175,75 €, δημιουργώντας αδυναμία ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων(χρέος) της τάξης του 82% (ξανάτρομάρα τους). 
Α1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 
                                                                            ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2015 
ΑΠΟ 1/1/2015 
ΕΩΣ 1/3/2015        % 
ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΔΟΔΑ 
5296117,63 
819565,02 
13% 
ΕΚΤΑΚΤΑ 
 
ΕΣΟΔΑ 
11651700,86 
702086,02 
6% 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
 
16947818,49 
1521651,04 
9,5% 
                                                     Πίνακας 3 
                 Α2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  
                      ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ   
                                                                              ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ                    
ΕΣΟΔΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 
ΑΠΟ 1/1/2015  
ΕΩΣ 1/3/2015         %                                 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
1812897,98 
283482,63 
       14% 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ 
2313719,98 
127419,72 
        5% 
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
2718000 
159474,66 
        6% 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
 
6844617,96 
 
570377,01 
          8,3% 
                                                      Πίνακας 4 
Όπως φαίνεται  από το  Πίνακα 3 και 4, η υστέρηση 73 %  των εσόδων  το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στο ότι : 
  1. Τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο έφτασαν μόλις τα 9,5%  ενώ  θα έπρεπε να ήταν κατά  μέσο όρο 25%  του ετήσιου προϋπολογισμού 2015.  
  1. Τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο έφτασαν μόλις τα 8,3%  ενώ  θα έπρεπε να ήταν κατά  μέσο όρο 80%  των οφειλόμενων παρελθόντων οικονομικών ετών.  
Παρατήρηση 3η: Η ευθύνη για την υστέρηση  των εισροών στα ταμεία του Δήμου την έχουν εξ ολοκλήρου τα δημοτικά κοπίδια καθόσον:  
-Είναι  ανίκανοι να «πιάσουν» τους  στόχους των εσόδων του προϋπολογισμού[5]   
-Είναι όμως ικανοί να μην διεκδικούν οφειλές  από  κομματικούς  φίλους τους, αλλά σκανδαλωδώς τους  εξυπηρετούν  και τους  καλύπτουν ( δες, η μη είσπραξη  εσόδων από τον δημοτικό  Ξενώνα  Πύλου) [6].  
-Είναι υποτελείς και οσφυοκάμπτες  έναντι των ισχυρών ( δες,  η  μη είσπραξη της  οφειλής των 2.000.000€ του συγκροτήματος  Costa Navarino  για το ακίνητο των 68 και πλέον στρεμμάτων στη θέση «ΜΗΔΕΝ») [7] και  
-Τέλος είναι οι υπάκουοι εκτελεστές της  λιτότητας  που  επέβαλαν οι  «‘Εθνικοί Σωτήρες».       
Β1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 1/3/2015 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΙΓΙΣΜΟΣ 2015 
        ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
2015 
ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 1/3/2015 
ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 1/3/2015 
ΕΞΟΔΑ 
 
7.025.690,90 € 
283.482,63 € 
4% 
 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
14.582.266,17 € 
127.419,72 
1% 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΠΟΕ 
5.531.113,32 € 
159.474,66 
3% 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
 
               27.139.070,39 €  
570.377,01 € 
2% 
                                                        Πίνακας  6 
Όπως φαίνεται  από το  Πίνακα 5, η υστέρηση πληρωμών  82 %  των δαπανών  το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στο ότι : 
  1. Οι πληρωθέντες υποχρεώσεις το  τρίμηνο έφτασαν μόλις τα 2%  ενώ  θα έπρεπε να ήταν κατά  μέσο όρο 25%  του ετήσιου προϋπολογισμού 2015. 
  1. Οι  Πληρωμένες δαπάνες  για  επενδύσεις  ανέρχονται στο μίζερο  1% του ετήσιου προϋπολογισμού 2015. 
  1. Οι πληρωμές αναφορικά με τις  υποχρεώσεις  πιστωτών είναι πενιχρές και υπολογίζονται στο 3%       
Παρατήρηση 4η: Την ευθύνη για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δήμου την έχουν εξ ολοκλήρου τα σαΐνια της κομματικής αρβύλας  που εκτρέφουν ουρανομήκεις  ανοησίες εις βάρος των δημοτών( πχ…υπερβάσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Αντιδημάρχου ..) [ 8]  καθόσον:  
-Είναι  ανίκανα να «πιάσουν» τους  στόχους των δαπανών  του προϋπολογισμού.                  
-Είναι όμως ικανά  να «τσεπώνουν»  μισθούς  και  αντιμισθίες, αλλά όσο αφορά: 
  a. Την ανάπτυξη είναι ανύπαρκτη, του δήμου (δες παραδείγματα όπως, τα «παρατημένα»  έργα στις παραλίες της Πύλου- Γιάλοβας-Κορώνης, την υπογεγραμμένη αλλά  ανεκτέλεστη και ριγμένη στη «ναφθαλίνη»  σύμβαση για την  υδροδότηση με τσιμενταύλακες του κάμπου  Χανδρινού- Στενωσιάς, οι απροσπέλαστοι δημοτικοί αγροτικοί δρόμοι, ο πολυσυζητημένος φωτισμός και  χορτοτάπητας του γηπέδου Σωληναρίου…. )     
 β. Τις  ανταποδοτικές υπηρεσίες (δες παραδείγματα όπως, ο ελλιπής φωτισμός σε όλα τα χωριά του δήμου λόγο έλλειψης χρημάτων για αγορά  λαμπτήρων, οι ενδοδημοτικοί  δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες, το ασφαλτόστρωτο δίκτυο μοιάζει με  βομβαρδισμένο τοπίο, η μη λήψη μέτρων για να εξαλειφτούν οι καρκινογόνες διοξίνες που εκπέμπει ο Πυρείδινος  Αφρικανικός  κλαυστήρας της Σωτηροβασίλως  στον Αι Νικόλα….) είναι περιορισμένες και κολοβές. [9].  
-Τέλος είναι αναποτελεσματικοί σε τέτοιο βαθμό που τα δημιουργούμενα  ελλείμματα κάνουν το δήμο περίσσεια Χρεμύλο[10].   
 
Εικότωςοι τέσσερις παρατηρήσεις μας οδηγούν να πούμε χωρίς περιστροφές ότι: ο προϋπολογισμός του 2015  είναι μια σοβαρή υπόθεση, για να την εμπιστευθούμε σε καμιά δεκαπενταριά δημοτικά κοπίδια συγκεκριμένης μυρωδιάς και προβιάς. 
   
Συμπέρασμα: Είναι φανερό πλέον ότι οι «θεσμικοί» δημοφάγοι κοπροκράτες, «κοπροκρατούν το μέλλον», καθόσον οι δημόσιτοι εξυπνάκηδες δηθενάδες, των αποτελεσμάτων του 1ου Τριμήνου  του Τρισδείλαιου* - Τρισβέλυκτου* Προϋπολογισμού 2015, αναδύουν κατά τον Θουκυδίδη τα δύο πλαδαρά δημοτικά οιδήματα:  
-της ανεπιστημοσύνης, δείχνει πως και ποιοι από το κοπρώνυμον δημοτικό προσωπικό της ασχετοσύνης, της τσαπατσουλιάς και της οσφυοκαμψίας, συσσωρεύουν ένα δυσβάστακτο χρέος, που θα πληρώνουν ακόμα και τα εγγόνια μας.      
-της μεμαλθακισμένης  ιδιοτέλιας, δείχνει ότι η ολιγαρχία του τοπικού «σαγματικού παρασιτισμού» διαμόρφωσε το κομματόπολιτειακό καθεστώς με τέτοιο τρόπο ώστε η προσωπική ιδιοτέλεια, να έχει επιβληθεί επί της δημοτικής κοινωνίας  και να λειτουργεί εις βάρος της[11].  
 
Κύριοι, ως εκλεγμένοι-χρισμένοι στο δήμο  μετά από πέντε χρόνια και βάλε.. δημοτικής διακυβέρνησης, κατορθώσατε να κάνετε το δήμο  Χρεμύλοίναι γνωστό ότι τα τόκοχρεολύσια  θα αρχίσουν να πληρώνονται από το 2016, φωτιά στα μπατζάκια μας!!) [12], επιβεβαιώνοντας  ότι : « Ο Προϋπολογισμός  2015 του  Δήμου Πύλου Νέστορα  για  μια  ακόμη  φορά  είναι: Ανεμιαίος*, Ανεμώλιος* Και  αρτίως  κίβδηλος»[13], με άλλα λόγια: Πεντάκις  η παραπλάνηση, Πεντάκις  η αγυρτεία, Πεντάκις  η κιβδηλεία  
 
ΥΓ1: Συνδημότες ρωτήστε εκείνον με το ψαρί μαλλί, με το γυαλί και το πανταλόνι  Lee, γιατί κατέβασε από το  http://www.pylos-nestor.gr/portal/index.php/home , το  Πρόγραμμα δράσης 2014, το Προϋπολογισμό και Τεχνικό πρόγραμμα 2014 ; καθώς επίσης και το  Προϋπολογισμό και το Τεχνικό πρόγραμμα του 2015 ; Μήπως εμπίπτει στο ερώτημα των Αρχαίων ημών προγόνων: «Βινείται πυγή κάνευ μύρου;»    
ΥΓ2:. Συνεχίζω να παραθέτω αφιλοκερδώς “το λεξικό του άρθρου”, αφενός  για να καταλαβαίνουν τι διαβάζουν οι Ανημιωβολιαίοι* λείχοντες*, τα Αγλυκόποδα οσφυοκαπτικά  μαλάκια, τα  «κούτσουρα απελέκητα» του Δ. Μελάθρου,  οι Τοιουτοδείς πέριξ αυτών παρατρεχάμενοι και αφετέρου για να καλυτερεύσουν το προσωπικό  δείκτη της «γλωσσικής και πνευματικής των  καλλιέργειας». 
 
Λεξικό του άρθρου 
αγυρτεία = ο τσαρλατανισμός, κομπογιαννιτισμός 
κιβδηλεία = η νόθευση ή παραποίηση 
Τζέμμα= gemma= μπουμπούκι- άτομο πράγμα ή τοποθεσία με σπάνιες ομορφιές και μοναδικά πλεονεκτήματα  
Ημαθόεις [άμαθος (ΙΙ) + παραγ. κατάλ. –όεις] = αμμουδερή 
Κῦδος= η δόξα 
Ενύπνιον βαττολογίας= όνειρο φλυαρίας 
Ανεμαζωξάρης= Αυτός που ήλθε από άλλο χώρο ως μισακάρης (ο <λείχων και έρπων> από το χώρο της Ντορίνας στο χώρο του σάγματος, ο Σέμπρος. 
Ψολοκομπιάς=Καυχησάρης αλαζόνας, ψόλος(καπνός )+κομπάζω 
Αβδηρισμό = Ανοησία, ματαιοδοξία 
Αθεμιτοπραγία< αθέμιτος + -πραγής < πράττω = η αθέμιτη, παράνομη πράξη, παρανομία. 
Άθυρμα= παιχνίδι, μαριονέτα 
Ανεπιστημοσύνη =επιστημονική ανεπάρκεια 
 
Λείχοντες* = γλείφτες  (από το λείχω= γλύφω)  
 
Βαυκαλισμός= Το νανούρισμα, το παραμύθιασμα. Το να καθησυχάζουμε κάποιον με απατηλές υποσχέσεις και ελπίδες .  
 
τρισδείλαιος=τρισάθλιος 
 
τρισβέλυκτος=αποτρόπαιος  
Χρεμύλος= πνιγμένος στα χρέη (το όνομα είναι επινόηση του Αριστοφάνη, από τις λέξεις χρέος + αιμύλω = απατώ), 
Βαρυδαιμονία= δυστυχία 
Παρατιλμός =ξεπουπούλιασμα, μάδημα 
 
Πάσαι = όλες 
 
Φένακες= ήταν γνωστοί κάποιοι δαίμονες, τους οποίους επικαλούνταν και ζητούσαν τη βοήθειά τους οι αρχαίοι Αθηναίοι όσες φορές επιθυμούσαν να εξαπατήσουν κάποιον άνθρωπο. Το όνομά τους ετυμολογείται από τη λέξη φενάκη = περούκα και μεταφορικά απάτη, ψευτιά: στον ενικό φέναξ = απατεώνας. 
 
Μικρόνοιας έλλειψη ευστροφίας και ευρύτητας πνεύματος, χαζομάρα.   
 
Εικότως : κατά λογικό και εύλογο τρόπο, Επομένως 
 
Ανημιωβολιαίος=Τιποτένιος της δεκάρας 
 
Αγλυκόπους = στραβοπόδης 
Υποτελείς = οι άρχοντας που είναι εξαρτημένοι από μια ισχυρότερη  εξουσία. 
Πηγές 
[1] «Αλλ’ ουδέν έρπει ψεύδος εις γήρας χρόνου»= κανένα ψέμα δεν αντέχει στο χρόνο.  Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός 
[3] Απόσπασμα από το πρακτικό με αρ. 11 και από 24/04/2015  
με αριθμό απόφασης 55/2015. 
[4] http:// Τα κανόνια του Ναυαρίνου 
Ο Μούναρχος* του δήμου Πύλου- Νέστορος για δεύτερη χρονιά «Είπε… Ξείπε» Λαέρτης ο Πύλιος Φεβρουαρίου 29th. Ζω στο δήμο του Είπα... Ξείπα  Λαέρτης ο Πύλιος 
Προϋπολογισμό:  Έσοδα- Έξοδα και το Τεχνικό πρόγραμμα του 2015                                                  
[6] Απόσπασμα από το πρακτικό με αρ. 11 και από 24/04/2015  
με αριθμό απόφασης 55/2015, σελίδα 4 
2 εκ. ευρώ χρωστάει στο δήμο Πύλου το υπερπολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino; Κι ο δήμαρχος σφυρίζει κλέφτικα!!; ή μήπως είναι φίλος του Αντωνάκη; 
[8] Δ/νση  Οικονομικών Υπηρεσιών «Σύνταξη…..εταιρίας COSMOTE ΑΕ  
Που αφορά υπερβάσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Αντιδημάρχου..» αρ. πρωτ. 6003 
 Ο συνεχιζόμενος «Πυρίδεινος* Αφρικανός κλαυστήρας* της Σωτηροβασίλως», αναδεικνύει την ολετήρια* δυναμική της μικρόνοιας* και της βλακείας.  Λαέρτης ο Πύλιος 
[10] http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5385.html http://ithominews.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8849.html                                                    Χρεμύλος* ο δήμος Πύλου Νέστορα Λαέρτης ο Πύλιος  
Η συνευωχία της σαγματοκατασκεύαστης παρακατιανής. Συνευθυμία εν συμποσίω στο ψέμα: « όχι χρίμα και στηρίξεις» Λαέρτης ο Πύλιος 
[12] Απόσπασμα από το πρακτικό με αρ. 11 και από 24/04/2015  
με αριθμό απόφασης 55/2015, σελίδα 4 
[13] http://dipanoskaltsis.blogspot.gr/2015/01/2015-1-1-o-42-2-2015.html http://www.arxaiaithomi.gr/2015/01/31  
Ο Προϋπολογισμός  2015  Του  Δήμου ΠύλουΝέστορα  για  μια  ακόμη  φορά  είναι: Ανεμιαίος*, Ανεμώλιος* Και  αρτίως  κίβδηλος* Λαέρτης ο Πύλιος 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου