Website counter free counters

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Θυρανοίξια του Ι.Ναού των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης

Φωτογραφία του χρήστη Pilos today welcome.Φωτογραφία του χρήστη Pilos today welcome.
Θυρανοίξια του Ι.Ναού των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης                                                        
 Πανοσιολογιότατε Aιδεσιμότατοι, Εκλεκτοί φίλοι και συγγενείς,κυρίες και κύριοι, με τη χάρη των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης  τε-λέσαμε σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου, ημέρα της Αγίας Μεγαλομάρτυ-ρος Παρασκευής, τα Θυρανοίξια στο ευλογημένο εκκλησάκι μας. Αύ-ριο του Αγίου και Ιαματικού Παντελεήμονος θα τελεστεί η πρώτη  Θεία Λειτουργία. Το εκκλησάκι μας διαθέτει εκτός απ τον κύριο Ναό, δύο παρεκκλήσια  αφιερωμένα στον Άγιο Γεώργιο και στους Ταξιάρχες Μιχαήλ Γαβριήλ και Ραφαήλ.  Η συγκίνηση, η χαρά, και η ευγνωμοσύ-νη μας απέναντι στους Νεοφανείς Αγίους, για την τιμή που μας έκα-ναν να οικοδομηθεί Ναός του Κυρίου σ αυτό τον τόπο είναι απέραντη. Θα ακολουθήσει μία ευσύνοπτη αναφορά στο βίο των Αγίων μας.
        Ο Άγιος Ραφαήλ γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1410 μ.χ.  Τ όνομα που έδωσαν στον Άγιο ήταν Γεώργιος. Οι γονείς του φρόντισαν τόσο για την γενική του κατάρτιση όσο και για την χριστιανική του παιδεία. Διέθετε υψηλή μόρφωση και ευφυία. Κατετάγη με το βαθμό του αξιω-ματικού στο Βυζαντινό στρατό. Την στρατιωτική του καριέρα γρήγορα  άφησε και έγινε μοναχός λαμβάνοντας τ όνομα Ραφαήλ. Εκπροσώπη-σε αρκετές φορές το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε  πολλές χώρες. Σε μια από τις αποστολές στην Γαλλική πόλη Μορλαί, ο Άγιος γνώρισε έναν έλληνα σπουδαστή από τη Θεσσαλονίκη  τον Νικόλαο. Συνεδέ-θηκαν με δεσμούς φιλίας και ο  Νικόλαος έγινε ακόλουθος του Αγίου Ραφαήλ. 
      Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, την αποφράδα ημέρα της 29 Μαίου του 1453 ο Άγιος Ραφαήλ και η ακολουθία του  έφτασε στη Μυτιλήνη, στις θέρμες  στο ιστορικό μοναστήρι των Καρυών, αφιερωμένο  στο Γενέθλιο της Θεοτόκου. Σ αυτό το μοναστήρι  έγινε Ηγούμενος. Τον Απρίλιο του 1463 καταφεύ-γουν εκεί για να γλυτώσουν από τις Τουρκικές θηριωδίες πολλοί χρι-στιανοί. Μεταξύ αυτών ήρθαν και ο προεστώς της Κοινότητας Θέρμης Βασίλειος, η σύζυγός του, η κόρη τους Ειρήνη ηλικίας έντεκα ετών, και ο δάσκαλος Θεόδωρος.  Η εχθρότητα και η εξοντωτική μανία των Τούρκων έφθασε μέχρι την Ιερά  Μονή. Η ανάκριση και οι βασανισμοί των Αγίων μας άρχισαν την Μ. Πέμπτη, μόλις τέλειωσε η Θ. Λειτουρ-γία  μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου, κατά την οποία βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Ο Άγιος Ραφαήλ υπέφερε τα πάνδεινα. Τον θανά-
τωσαν αφού τον πριόνισαν απ το στόμα. Ο διάκονος Νικόλαος βλέπο-ντας τα φρικτά βασανιστήρια έπαθε συγκοπή καρδίας.  Την μικρή  Ει-ρήνη μπροστά στα μάτια των γονέων της,  την έκαψαν μέσα σ ένα με-γάλο πιθάρι της μονής που βρίσκεται σήμερα μέσα στον Ι Ναό των Α-γίων στη Μυτιλήνη. Ήταν Τρίτη  της Διακαινησίμου (Λαμπροτρίτη) 9 Απριλίου 1463.  (Κάθε χρόνο την  Λαμπροτρίτη θα εορτάζει το εκκλη-σάκι μας.)Τα θαύματα των Αγίων πολλά και μεγάλα, επιβεβαιώνουν την αγιότητα των  ιερών λειψάνων και μεταφέρουν την ευλογία του Θεού στους ανθρώπους. Σήμερα η Ιερά Μονή  των Αγίων Ραφαήλ  Νι-κολάου και Ειρήνης στις Καρυές της Μυτιλήνης  αποτελεί παγκόσμιο προσκύνημα. 
       Αυτό το εκκλησάκι αποτελεί καρπό της αγάπης, έκφραση της πί-στης   πολλών  ανθρώπων   απέναντι στους  Νεοφανείς Αγίους Ραφα-ήλ Νικόλαο και Ειρήνη. Θερμές ευχαριστίες από καρδιάς στους Μεγά-λους ευεργέτες και δωρητές αυτού του θαυμαστού έργου.  Επιτρέψτε μου να κατονομάσω μόνο τους μεγάλους ευεργέτες διότι οι δωρητές  και οι ευγενείς χορηγοί  μεγάλοι  και μικροί είναι πάρα πολλοί. Εκλε-κτοί φίλοι  και συγγενείς που ο καθένας  απ το υστέρημά τους ή απ το περίσευμα τους έκαναν μία δωρεά, άλλοι συνετέλεσαν στην αγιογρά-φηση του  Ι.Ναού, άλλοι  στην αγορά ιερών σκευών, άλλοι στον εσωτε-ρικό διάκοσμο,  το τέμπλο, τα στασίδια, τα ιερά κανδήλια, τα δάπεδα, το καμπαναριό και τόσο άλλα που δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν αλλά που τα μάτια μας τα βλέπουν και τα θαυμάζουν. 
     Μεγάλοι ευεργέτες :οι γονείς μου Κωνσταντίνος καιΓιαννούλα Δια-μαντοπούλου, ο Πέτρος και η Βασιλική Κυριακίδη, o αείμνηστος  Μι-χάλης Αλεξόπουλος και η σύζυγος αυτού Μαρία που είναι κτήτορες του παρεκκλησίου των Ταξιαρχών και του Αγίου Γεωργίου, καθώς και  η οικογένεια αυτών. Επίσης χίλιες ευχαριστίες από  καρδιάς στους με-γάλους και μικρούς δωρητές, στους ευγενείς χορηγούς, συνδρομητές που συνετέλεσαν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να βιώσουμε εμείς σήμερα αυτό το θαύμα. Η  χάρις και η ευλογία των Αγίων Ραφαήλ Νι-κολάου και Ειρήνης να σκέπουν όλους μας.  Από καρδιάς ευχαριστίες σ όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εν λόγο τελετή των Θυρανοιξίων  προς τιμήν των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης.  
Οικ. Αικατερίνης και Νικολάου Κουτσουμπού και τέκνων αυτών 
 Ραφαηλίας, Θεοδώρου-Ταξιάρχη, Μαρίας-Εφραιμίας   
 (26, 27 Ιουλίου 2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου