Website counter free counters

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Με βαριά καταδίκη και υψηλό πρόστιμο απειλείται η χώρα μας από το Δικαστήριο της Ε.Ε. για πλημμελή προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου, δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο


Στο εδώλιο για την καρέτα καρέτα


Χελώνα καρέτα καρέτα Με βαριά καταδίκη και υψηλό πρόστιμο απειλείται η χώρα μας από το Δικαστήριο της Ε.Ε. για πλημμελή προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου, δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο
Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας εκδικάστηκε χθες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς η χώρα μας φέρεται να έχει παραβεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, όσον αφορά την Ειδική Ζώνη Διατήρησης Θίνες Κυπαρισσίας στο Νεοχώρι Κυπαρισσίας και την περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα καρέτα.
Ετσι, ως αποτέλεσμα της πολυετούς αδράνειας της ελληνικής Πολιτείας, η χώρα μας βρίσκεται για άλλη μια φορά κατηγορούμενη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, απειλούμενη με βαριά καταδίκη και υψηλό χρηματικό πρόστιμο.
Οπως επισημαίνουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Medasset και Αρχέλων, η ελληνική Πολιτεία όφειλε να έχει λάβει μέτρα και να έχει ήδη θεσπίσει ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον εντατικής οικοδόμησης σε «φιλέτα» που βρίσκονται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 100-200 μέτρων από τη θάλασσα, με κίνδυνο οριστικής υποβάθμισης του Κόλπου.
Κι αυτό, διότι πρόκειται για μια περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και φυσικού κάλλους που περιλαμβάνει σπάνιους οικοτόπους θινών και αξιολογείται ως η δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της Καρέτα καρέτα στη Μεσόγειο.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012, όταν η Ελλάδα έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογημένη γνώμη, κατόπιν σχετικής αυτοψίας που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι της Επιτροπής τον Ιούλιο του 2012, για παράβαση των άρθρων 6 και 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αναφορικά με τη θαλάσσια χελώνα και τις θίνες.

Η ωοτοκία του 2014

Και παρ’ όλο που το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεσμεύτηκε τότε να λάβει μέτρα προστασίας για την περιοχή, η κατάσταση κατά την περίοδο ωοτοκίας της Καρέτα καρέτα το 2013 δεν βελτιώθηκε.
Ετσι, ενόψει της έναρξης της περιόδου ωοτοκίας του 2014, η Επιτροπή αποφάσισε τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Το καλοκαίρι του 2014 το υπουργείο Περιβάλλοντος προώθησε Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) για την περιοχή, το οποίο και υπέβαλε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατά νόμο επεξεργασία.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε τον Απρίλιο του 2015 Πρακτικό Επεξεργασίας, με το οποίο αναγνώριζε την επιτακτική ανάγκη έκδοσης του Π.Δ., αφετέρου διατύπωνε σοβαρές αντιρρήσεις τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί των περιλαμβανομένων στο Π.Δ. ρυθμίσεων.
Εξάλλου, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενόψει της επικείμενης εκδίκασης της υπόθεσης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τόνιζε την αναγκαιότητα επείγουσας έκδοσης αναθεωρημένου διατάγματος.
Παρά ταύτα, εννέα μήνες μετά δεν έχει ακόμα εκδοθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος αναθεωρημένο Π.Δ. για την περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου.
«Η ανάγκη έκδοσης αναθεωρημένου Προεδρικού Διατάγματος είναι επιτακτική ώστε να αποτραπεί η σχεδιαζόμενη υποβάθμιση του εξαιρετικής οικολογικής σημασίας αμμοθινικού συστήματος, να διασφαλιστεί η προστασία των πολύτιμων φυσικών χαρακτηριστικών και να προωθηθεί η οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής», επισημαίνουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Medasset και Αρχέλων.
Και τονίζουν ότι «πολιτικά πρόσωπα τοπικής, περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας συνεχίζουν να αγνοούν τις προειδοποιήσεις της Ε.Ε., τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη γνωμοδότηση του ΣτΕ, καθώς και το εθνικό συμφέρον που πηγάζει από τον φυσικό μας πλούτο, κάνοντας δηλώσεις για δήθεν ανάπτυξη της περιοχής μέσω εντατικής οικοδόμησης που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε υποβάθμιση».
● Στις 23 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί νέα ημερίδα στη Μεσσηνία μεταξύ των δημάρχων Ηλείας-Μεσσηνίας που οι περιοχές ευθύνης τους έχουν άμεση σχέση με τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, για τον οποίο επιθυμούν «ήπια ανάπτυξη».

Οικιστικά κόλπα στον Κυπαρισσιακό κόλπο


Κυπαρισσιακός κόλπος Με πρόσχημα την ήπια ανάπτυξη οι τοπικοί άρχοντες κλείνουν το μάτι σε επενδυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις ακτές του κόλπου, ο οποίος αποτελεί καταφύγιο για τη χελώνα Καρέτα Καρέτα
Ενα ακανθώδες ζήτημα, αυτό της εκμετάλλευσης ή όχι του Κυπαρισσιακού κόλπου, συζητήθηκε το τελευταίο διάστημα σε ημερίδες που διοργανώθηκαν τόσο στη Μεσσηνία όσο και στην Ηλεία.
Η μεγάλη διαμάχη είναι μεταξύ εκείνων που επιθυμούν την ανακήρυξη του κόλπου ως περιφερειακού πάρκου (δήμαρχοι, τουριστικοί φορείς κ.λπ.) και εκείνων που θέλουν τη θεσμοθέτησή του ως εθνικού πάρκου.
Το ΣτΕ έχει αποφανθεί αρχικά επί του σχεδίου που είχε εκπονηθεί από το ΥΠΕΚΑ, με την υπ’ αριθμόν 32/2015 γνωμοδότησή του, και το επέστρεψε στο αρμόδιο υπουργείο για τροποποιήσεις, καθώς έκρινε ότι η περιοχή μπορεί και πρέπει να ονομαστεί εθνικό πάρκο αντί περιφερειακό.
Εκρινε επίσης ότι τίθεται ζήτημα νομιμότητας ως προς το όριο αρτιότητας και ελάχιστης κατάτμησης των οικοπέδων στις επίμαχες περιοχές και διατύπωσε ενστάσεις για τις χρήσεις των προστατευόμενων εκτάσεων.

Οι ημερίδες

Ωστόσο, τα οικονομικά συμφέροντα που προφανώς ονειρεύονται μεγάλα ξενοδοχεία στις ακτές του κόλπου, ο οποίος αποτελεί καταφύγιο για τη χελώνα Καρέτα Καρέτα και είναι σηματοδοτημένος ως περιοχή Natura, προσπαθούν να αλλάξουν τις αποφάσεις με όχημα την «ήπια ανάπτυξη».
Πριν από δύο μέρες, σε σχετική ημερίδα που έγινε στην Ηλεία, επιστήμονες επικαλέστηκαν το γεγονός ότι μια ενδεχόμενη ήπια ανάπτυξη στην περιοχή θα αναζωογονήσει τις περιοχές γύρω από τα καμένα της Ζαχάρως, όπου σημειώθηκε –από τις πυρκαγιές του 2007 και μετά– μείωση του πληθυσμού σε ποσοστό 20%.
Στο πόρισμα της επιτροπής περιβάλλοντος της Βουλής για τις φωτιές του 2007, όπου είχε καταγραφεί η εν λόγω μείωση του πληθυσμού, είχε τονιστεί πως αφορούσε κατά βάση κτηνοτρόφους και αγρότες που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και προτίμησαν να φύγουν από την περιοχή.
Σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο για ανθρώπους που είχαν κάποια σχέση οικονομικής εκμετάλλευσης με τον Κυπαρισσιακό.
Την ίδια ώρα, όπως αποφασίστηκε στην ημερίδα που έγινε στην Ηλεία και στην οποία συμμετείχαν οι δήμαρχοι Πύργου, Ολυμπίας, Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Τριφυλίας, θα θεσπιστεί ένα «Δίκτυο Δήμων του Κυπαρισσιακού» με στόχο τη δημιουργία και υλοποίηση ενός κοινού σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής.
τη βάση αυτή, όπως τονίστηκε στην ημερίδα, θα πρέπει να συνδυαστούν η ήπιας μορφής ανάπτυξη και ο σεβασμός στο περιβάλλον, χωρίς όμως το δεύτερο να εμποδίζει την ουσιαστική επιβίωση των κατοίκων μιας περιοχής που έχει βαλτώσει.

Οι επενδύσεις

Ο γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Σάκης Παναγιωτόπουλος, επισήμανε ότι οι υπηρεσίες της θα είναι στη διάθεση των τοπικών φορέων ώστε να υπάρξει ένα σαφέστατο Π.Δ., με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά να ζήσουν και οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στη γύρω περιοχή.
Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Λάμπης Αριστειδόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η περιοχή χρειάζεται επενδύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον, καθώς μάλιστα είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, γιατί επενδύσεις σημαίνει και θέσεις εργασίας.
Με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και όσους αντιδρούν στις επενδύσεις τα έβαλε για άλλη μια φορά ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «οι κάτοικοι δεν είναι “φιλοξενούμενοι” στην περιοχή. Τα προβλήματα και τις δικαστικές εμπλοκές τα έχουν διάφορες οργανώσεις, που μάλλον αυτές θα πρέπει να νιώσουν φιλοξενούμενες στην περιοχή μας.
»Η κοινωνία η δική μας έχει υψηλή οικολογική ευαισθησία, υποστηρίζει κάθε μορφή ζωής, αλλά δικαιώματα έχουν και οι άνθρωποι. Να καταθέσω ότι την τελευταία δεκαετία ο πληθυσμός του δήμου μου μειώθηκε κατά 7.000 κατοίκους και αυτό δεν φαίνεται να ευαισθητοποιεί το κράτος».
Κανείς βέβαια από τους εμπλεκόμενους δημάρχους δεν αναφέρει πως η εκμετάλλευση ή όχι του κόλπου δεν έχει σχέση με την όποια μετατόπιση πληθυσμών.
Η περιοχή ήταν παρθένα ακόμα και όταν δεν είχε σημειωθεί μείωση του πληθυσμού σε Ζαχάρω και Τριφυλία. Ολα αυτά, βέβαια, παρά τις γενναίες προσπάθειες δημοτικών αρχόντων να χαρίσουν σε εφοπλιστές-επενδυτές περιοχές «φιλέτα» εντός του Κυπαρισσιακού, για να χτίσουν βίλες σχεδόν πάνω στο κύμα.

Φτηνά κόλπα για το... σπίτι της καρέτα καρέτα


Το σχετικό δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» στις 9 Δεκεμβρίου 2014
Στο έλεος των επενδυτών βρίσκεται ακόμη μία φορά ο Κυπαρισσιακός Κόλπος, αφού το ΥΠΕΚΑ, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις για αναστολή των οικοδομικών αδειών έως την έκδοση του προωθούμενου με γοργούς ρυθμούς σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, φαίνεται ότι ψεύδεται, καθώς αποκρύπτει ότι η απόφαση αυτή περί αναστολής έχει ισχύ μόνο μέχρι τις 31/12/2014.
Κάτι που σημαίνει ότι από τις 2/1/2015 ο υποψήφιος ενδιαφερόμενος επενδυτής, ο εφοπλιστής Πέτρος Παππάς και η εταιρεία «Νέος Κότινος Α.Ε.», μπορούν να καταθέσουν αίτηση και να λάβουν την απαιτούμενη οικοδομική άδεια, για να κατασκευάσουν 47 βίλες στο παραλιακό μέτωπο, στον «σκληρό πυρήνα» περιοχής NATURA και κύρια περιοχή ωοτοκίας της χελώνας καρέτα καρέτα.
Δικαιολογίες

Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Ταγαράς | EUROKINISSI/ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΥΠΕΚΑ προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, έπειτα από τη γνωστοποίηση σύστασης της μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στις 8/12, η οποία απαιτούσε τη μόνιμη απαγόρευση της δόμησης στην περιοχή. Μία ημέρα μετά τη γνωστοποίηση της σύστασης, το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία -μεταξύ άλλων- αναφερόταν ότι «έως την έκδοση του Π.Δ., εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. πρωτ. 24407/28-5-2014 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Νικόλαου Ταγαρά, με την οποία αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών».
Στην πραγματικότητα το ΥΠΕΚΑ, παραθέτοντας μόνο τον αριθμό της απόφασης, απέκρυψε επιμελώς ότι -με βάση αυτήν- η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και ότι από την ημερομηνία αυτή και μετά, και μέχρι να εγκριθεί το Π.Δ. από το Συμβούλιο της Επικρατείας, μπορεί να πραγματοποιηθεί αίτηση για έγκριση οικοδομικών αδειών στην προστατευόμενη περιοχή.
Ας σημειωθεί ότι το Π.Δ., που έχει δεχτεί οξεία κριτική από τις οικολογικές οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET και WWF Ελλάς, καθώς νομιμοποιεί τις παράνομες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και επιτρέπει τη δόμηση πίσω από τον πυρήνα ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και την κατάληψη του 30% της παραλίας με ξαπλώστρες και ομπρέλες, έχει κατατεθεί από τα μέσα Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Γίνεται προφανές ότι, αν το ΥΠΕΚΑ δεν προχωρήσει στην έκδοση νέας απόφασης, με την οποία να παρατείνεται η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών μέχρι το Π.Δ. να εγκριθεί και να υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η προστατευόμενη περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου παραμένει έρμαιο του μπετόν, απειλούμενη με καταστροφή.
Κι αυτό, γιατί αν ο ενδιαφερόμενος μεγαλοεπενδυτής, που έχει καταθέσει ήδη τη σχετική αίτηση για λήψη οικοδομικής άδειας, καταφέρει να τη λάβει μέχρι την έγκριση του Π.Δ. που δεν θα ισχύει η «ομπρέλα προστασίας» της αναστολής των οικοδομικών αδειών, τότε το όποιο καθεστώς προστασίας για την περιοχή πέφτει στο κενό. Δεδομένου μάλιστα ότι -ως είθισται- το Π.Δ. που θα εγκριθεί στη συνέχεια υπάρχει πιθανότητα να αναφέρει ότι άδειες που έχουν εκδοθεί με την προηγούμενη νομοθεσία συνεχίζουν να ισχύουν...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου