Website counter free counters

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Η Πύλος αποφάσιζε ενώ το ΚΑΣ ανέβαλε


  A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΔΞΩ1Β-ΧΣ4?inline=true
Από το πρακτικό της με αριθμό 01/2016, συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος
Αριθμός Απόφασης : 4/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έκθεση απόψεων για την
επικαιροποιημένη μελέτη της μαρίνας
Πύλου.

Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14η) του μηνός
Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ

149/07-01-2016 γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε σε κάθε ένα τακτικό μέλος του, σύμφωνα με τις



διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ.Α.’) που αφορά τη σύγκλιση του

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του
Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του

Δήμου Πύλου- Νέστορος ήταν παρόντες 4 Σύμβουλοι, δηλαδή,


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ


1. Γουρνάς Ηλίας - Πρόεδρος                   1.Καλδής Χαράλαμπος - Μέλος


2.Καρύγιαννη Χριστιάνα - Μέλος


3.Γιαννούτσος Γεώργιος - Μέλος


4.Στάμου Κυριακούλα - Μέλος



Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου

Πύλου - Νέστορος κ. Τσέρτος Θεόδωρος του Γεωργίου.
ΘΕΜΑ: ΤΕΤΑΡΤΟ (4 Ο )
Με την έναρξη της συνεδρίασης, o Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος κ. Γουρνάς Ηλίας, ανέφερε και πρότεινε προς τα παρόντα


μέλη της Δημ. Κοινότητα ΠΥΛΟΥ, το παρακάτω θέμα:
Έκθεση απόψεων για την επικαιροποιημένη μελέτη της μαρίνας Πύλου..
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου -



Νέστορος μετά την εισήγησή του,κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος, αφού


άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ


Αποφασίζει


Να αποδεχτεί την επικαιροποιημένη μελέτη της μαρίνας Πύλου.
Η πράξη αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2016
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογραφάφεται όπως ακολουθεί
                         Ο Πρόεδρος
               Του Συμβουλίου της Δημοτικής
                            Κοινότητας Πυλου
                       Γουρνάς  Ηλίας                   
                                                                        Τα μέλη
                                                   1 Καρὐγιαννη Χριστιάνα
                                                 2 Γιαννούτσος Γεώργιος
                                                  3 Στάμου Κυριακούλα




                          Ακρίβες Απόσπασμα
                                            Πύλος  14 Ιανουαρίου 2016
                                      






Ο Πρόεδρος
Του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πὐλου


Γουρνάς Ηλίας










Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου