Website counter free counters

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση, Διήμερο θυρανοιξίων

Πρόσκληση, Διήμερο θυρανοιξίων: Την Παρασκευή 5 Αυγούστου ώρα 19.00 στο Ανδρομονάστηρο - ένα από τα σημαντικότερα έργα αποκατάστασης της ΕΦΑ Μεσσηνίας- και το Σάββατο 6 Αυγούστου ώρα 10.00 στη Μεταμόρφωση εντός του Νιόκαστρου Πύλου -έργο του πρώην ΤΔΠΕΑΕ, επιτροπή κάστρων Πυλίας και της ΔΒΜΑ. Προσοχή: ο δαίμων του τυπογραφείου έκανε το θαύμα του επί των προσκλήσεων αλλάζοντας τις ημέρες σε Πέμπτη για το Ανδρομονάστηρο και Παρασκευή για τη Μεταμόρφωση Νιόκαστρου!
Ο Ι. Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος βρίσκεται εντός του Νιόκαστρου, στην
Πύλο. Αρχικά, με την ίδρυση του κάστρου γύρω στα 1573, ο σημερινός ναός
οικοδομήθηκε ως οθωμανικό τέμενος επί των ημερών του σουλτάνου Μουράτ Γ΄ (1573
- 1595), και μετετράπη σε ορθόδοξο χριστιανικό ναό μετά την ναυμαχία του
Ναυαρίνου και την ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους. Η ανασκαφική έρευνα στο
σημερινό κτήριο απέδειξε ότι η αρχική οικοδόμησή του τοποθετείται στο τελευταίο
τέταρτο του 16ου αιώνα, ενώ παράλληλα διακρίθηκαν άλλες τέσσερις οικοδομικές
φάσεις του μνημείου επιβεβαιώνοντας έτσι τις ιστορικές πηγές με ραδιοχρονολογήσεις
βασισμένες στον άνθρακα 14 (ελκυστήρες προστώου και κόκκαλα εσωτερικών
τομών). Έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με την Υ.Α.
10179/332/9-2-1948, ΦΕΚ 29Β/23-2-1948 απόφαση. Σήμερα, πρόκειται για έναν
τετράγωνης κάτοψης ναό, με οκταγωνικό τρούλλο που στηρίζεται σε τέσσερις
ογκώδεις πεσσούς.
Στα πλαίσια του παρόντος έργου και σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονται τα
παρακάτω:
Α) Οι αναγκαίες προκαταρκτικές εργασίες και αναλυτικότερα:
Η προμήθεια και τοποθέτηση της πινακίδας του έργου.
Η προμήθεια του βασικού εξοπλισμού και των αναγκαίων ικριωμάτων.
Η καθαίρεση του προσκτίσματος στο προστώο.
Η κάλυψη των εσωτερικών ανασκαφικών τομών, κ.λ.π Β) Η στερέωση και μορφολογική αποκατάσταση.
Εδώ περιλαμβάνονται:
α) Η αποκατάσταση του κυρίως ναού και ειδικότερα:
Εξωτερικά:
1. Καθαίρεση κεράμωσης, εξυγίανση θολοδομίας, στεγάνωση και ανακεράμωση.
2. Προσεκτικός έλεγχος και αποκατάσταση του συστήματος συλλογής ομβρίων
υδάτων (αγωγοί και δεξαμενές).
3. Περίσφιγξη του τυμπάνου του τρούλλου.
4. Στερέωση λιθοδομών: καθαρισμός από σαθρά κονιάματα, βαθύ αρμολόγημα όπου
χρειάζεται και πλήρωση ρηγματώσεων.
5. Συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε σημεία με μεγάλη
φθορά ή απώλεια λιθοσωμάτων.
6. Τοποθέτηση ορθογώνιου πλαισίου με σιδεριές, στα ανοίγματα στο επίπεδο του
εδάφους.
7. Συντήρηση και στερέωση αυθεντικών επιχρισμάτων και συμπλήρωση με νέο
επίχρισμα, συμβατό ως προς τα αρχικά, όπου κρίνεται απαραίτητο.
8. Διαμόρφωση ζώνης εξυγίανσης, για προστασία της τοιχοποιίας, κατά μήκος της
ανατολικής και βορεινής πλευράς, αφού απομακρυνθούν οι εξωτερικές σκαλωσιές και
συντήρηση του λιθόστρωτου στις άλλες πλευρές. Εσωτερικά:
1. Τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών ελκυστήρων εσωτερικά του κτηρίου.
2. Στερέωση λιθοδομών: καθαρισμός από σαθρά κονιάματα, βαθύ αρμολόγημα όπου
χρειάζεται και πλήρωση ρηγματώσεων.
3. Συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε σημεία με μεγάλη
φθορά ή απώλεια λιθοσωμάτων.
4. Συντήρηση και στερέωση αυθεντικών επιχρισμάτων και συμπλήρωση με νέο
επίχρισμα, συμβατό ως προς τα αρχικά, όπου κρίνεται απαραίτητο.
5. Αφαίρεση προτεινόμενων μεταγενέστερων επεμβάσεων και αποκατάσταση λιθοδομής ανοιγμάτων (παραστάδες, ποδιά, πρέκι).
6. Τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων σε όλα τα ανοίγματα.
7. Συντήρηση και επισκευή του σημερινού δαπέδου και αντικατάσταση
τσιμεντοπλακιδίων και τσιμεντοκονίας με πλάκες αντίστοιχες με τις υπάρχουσες
μαλτεζόπλακες. Αποκάλυψη τμήματος της βάσης του βορειοανατολικού πεσσού.
β) Η αποκατάσταση προστώου:
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:
1. Αφαίρεση προσκτίσματος και συμπλήρωση πέμπτου τρουλλίσκου στο προστώο.
2. Τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών ελκυστήρων.
3. Στερέωση λιθοδομών: καθαρισμός από σαθρά κονιάματα, βαθύ αρμολόγημα όπου
χρειάζεται και πλήρωση ρηγματώσεων.
4. Συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε σημεία με μεγάλη
φθορά ή απώλεια λιθοσωμάτων.
5 .Αφαίρεση μεταγενέστερων επεμβάσεων και συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου
χρειάζεται.
6. Καθαρισμός και συμπλήρωση με πωρόλιθο βόρειου εξωτερικού μιχράμπ και νότιου
αντίστοιχα, μετά την διάνοιξή του.
γ) Η αποκατάσταση του μιναρέ:
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 1. Διατήρηση και στερέωση λίθινης κατασκευής στην άνω απόληξη του μιναρέ και
ανακεράμωση τμήματος με φθαρμένα κεραμίδια.
2. Τοποθέτηση νέου ανοιγόμενου μεταλλικού καλύμματος.
3. Στερέωση λιθοδομών: καθαρισμός από σαθρά κονιάματα, βαθύ αρμολόγημα όπου
χρειάζεται και πλήρωση ρηγματώσεων.
4. Συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε σημεία με μεγάλη
φθορά ή απώλεια λιθοσωμάτων, κυρίως στην πύλη εισόδου.
5. Στερέωση ελικοειδούς πώρινης κλίμακας και αποκατάσταση κεντρικού κυλινδρικού
φαναριού.
6. Τοποθέτηση νέου ξύλινου κουφώματος στην πύλη του μιναρέ.
δ) και επί πλέον:
Ηλεκτρική εγκατάσταση (θα υλοποιηθεί απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση και
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων).
Γ) Η συντήρηση του Μιχράμπ:
1. Καθαρισμός από χλωρίδα, βιολογικές επικαλύψεις, επιστρώσεων ασβεστώματος
κ.λ.
2. Συγκρατήσεις, στερεώσεις κονιορτοποιημένων κονιαμάτων, πληρώσεις ρωγμών κ.λ
3. Καθαρισμός αλάτων και σταθεροποίηση ζωγραφικής επιφάνειας.
Δ) Λοιπές εργασίες:
1. Ο τακτικός καθαρισμός του χώρου και η τακτοποίηση του περιβάλλοντα χώρου γενικότερα.
2. Η αρχαιολογική καταγραφή και τεκμηρίωση τόσο των δεδομένων που θα
προκύψουν, όσο και των εκτελούμενων εργασιών.
3. Η επισκευή της λιθόστρωτης αυλής του ναού.
4. Οι μεταφορές των υλικών, η τοποθέτηση πινακίδας ολοκλήρωσης έργου κ.λ.
-
6. Παραδοτέα πράξης: Με την ολοκλήρωση του έργου το μνημείο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι για
τις λατρευτικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και θα είναι επισκέψιμο. Τα
παραδοτέα περιλαμβάνουν: 1. Ένα μνημείο (Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, περίπου 465,57 μ2)
αναστηλωμένο.
Σ’ αυτό (σύμφωνα και με την προμέτρηση) περιλαμβάνονται:
Η καθαίρεση του προσκτίσματος (Ε8 ? 30 μ2) και η αποκατάσταση - αναστήλωση
του προστώου στη συνέχεια.
Η αποκατάσταση της στέγης (εμβαδό στέγης σε οριζόντια προβολή Ε1 ? 467,70
μ2
Η αποκατάσταση των εσωτερικών (Ε6 ? 1140 μ2) και εξωτερικών (Ε5= 894,75 μ2)
όψεων του μνημείου.
Η αποκατάσταση των θόλων του ναού (Ε7α= 337,5 μ2 (εσωτερικά) & Ε7β ?
687,4 μ2 )
Η αποκατάσταση των δαπέδων εσωτερικά (Ε2= 225,00 μ2) και εξωτερικά (Ε3=
76,62 μ2)
Η τοποθέτηση των ελκυστήρων (L1 ? 127,5 μ.μ.)
Η συντήρηση και επισκευή των υπόγειων δεξαμενών (κινστέρνες: Ε9 ? 42 μ2) και
των συλλεκτήριων αγωγών (L2?188,5μ.μ.)
Η συντήρηση και επισκευή του μιχράμπ (Ε11 ? 25 μ2 )
Η συντήρηση και επισκευή του μιναρέ (Ε10 ? 11.40 μ2 )
Η αποκατάσταση των κουφωμάτων.
Μία απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση
2. Ένα λιθόστρωτο δάπεδο επισκευασμένο (αυλή Ε4= 1255 μ2 )
3. Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο.

Με την ολοκλήρωση του έργου το μνημείο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι για
τις λατρευτικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και θα είναι επισκέψιμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου