Website counter free counters

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

24.800,00€ για την προμήθεια αδρανών υλικών (χώματος) λόγω έκτακτης ανάγκης – εκδήλωση πυρκαγιάς στο σκουπιδότοπο του Αγιου Νικολαου στην Πυλο , για την επίχωση του χώρου απόθεσης σκουπιδιών.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15301

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-08-2016
ΘΕΜΑ: Κατεπείγουσα ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών (χώματος) λόγω έκτακτης ανάγκης – εκδήλωση πυρκαγιάς, για την επίχωση του χώρου απόθεσης σκουπιδιών» του Δήμου Πύλου - ΝέστοροςΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

5. Το Ν.3852/2010, άρθρο 58, παράγραφος 2

6. Την από 25-08-2016 τεχνική περιγραφή για την προμήθεια αδρανών υλικών (χώματος) λόγω έκτακτης ανάγκης – εκδήλωση πυρκαγιάς, για την επίχωση του χώρου απόθεσης σκουπιδιών.

Κατόπιν της πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων και τον άμεσο και προφανή κίνδυνο για την δημόσια υγεία από την καύση των απορριμμάτων ζητείται η προμήθεια αδρανών υλικών (χώματος) για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το κόστος έχει προϋπολογιστεί στα 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κρίνοντας ότι υπάρχει άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την δημόσια υγεία αναθέτουμε απευθείας το έργο «Προμήθεια αδρανών υλικών (χώματος) λόγω έκτακτης ανάγκης – εκδήλωση πυρκαγιάς, για την επίχωση του χώρου απόθεσης σκουπιδιών», στην εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΝΙΤΗ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 800081159, που εδρεύει στους Γαργαλιάνους, έναντι αμοιβής 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με την από 25-08-2016 τεχνική περιγραφή.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα σε χρονικό διάστημα Είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος: 25/08/2016
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 15316


ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ


Tαx. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος


Τ.Κ. 240 01 ΠΥΛΟΣ


Tηλ. 2723 0 22221


Fax: 2723 0 28279
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Πύλο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα 25η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη οι υπογεγραμμένοι:
1) Ο Καφαντάρης Δημήτριος του Παναγιώτη, Δήμαρχος Δήμου Πύλου - Νέστορος και


2) Χαράλαμπος Χαλαζονίτης, ενεργώντας με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΝΙΤΗ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 800081159, της ΔΟΥ Καλαμάτας που εδρεύει στους Γαργαλιάνους, τηλ.: 27630 22310, E-mail: bobhalazonitis@gmail.com),


συμφώνησαν τα παρακάτω:


Ο πρώτος των συμβαλλομένων υπό την ιδιότητα του ως Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος και έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80


2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)


3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08


4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)


5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών


6. Τις διατάξεις του Νόμου 1997/188 (ΦΕΚ 164 τεύχος πρώτο) ¨περί των προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων¨ όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Νόμου 2000/1991 (ΦΕΚ 206 τεύχος πρώτο) ¨περί αποκρατικοποίησης, απλούστευσης των διαδικασιών εκκαθάριση, ενίσχυσης των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις¨.


7. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ.Α΄204) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄14), και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄3400)


8. Την από 25-08-2016 Τεχνική έκθεση για την προμήθεια αδρανών υλικών (χώματος) λόγω έκτακτης ανάγκης – εκδήλωση πυρκαγιάς, για την επίχωση του χώρου απόθεσης σκουπιδιών.


9. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 15301/25-08-2016 απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της ως άνω Τεχνικής έκθεσης και την απευθείας ανάθεση του έργου


αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια αδρανών υλικών (χώματος) λόγω έκτακτης ανάγκης – εκδήλωση πυρκαγιάς, για την επίχωση του χώρου απόθεσης σκουπιδιών.», ο οποίος θα το εκτελέσει σύμφωνα με την από 25-08-2016 Τεχνική έκθεση αντί του ποσού των Είκοσι Τεσσάρων χιλιάδων Οχτακοσίων Ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και


Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στην κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της ΕΑΑΔΣ.


Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.


Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης


Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και έλαβε κάθε ένας των συμβαλλομένων από δύο.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΑΖΟΝΙΤΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου