Website counter free counters

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Ο δημος Πυλου Νεστορος απων όπως παντα από την αντίστοιχη διεκδίκηση των 1,200. 000 ευρω .....

Σήμερα στον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεσης της ΤΕΜΕΣ για την εισφορά σε χρήμα

 07/10/2016
Σήμερα έχει οριστεί να συζητηθεί στον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεσης που άσκησε η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. κατά της με αριθ. 40/2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας, που καθόρισε την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης για την εισφορά σε χρήμα της Costa Navarino σε 35 ευρώ ανά τ.μ. Με βάση αυτή η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. ήταν υποχρεωμένη να καταβάλλει στο Δήμο Τριφυλίας  1.620.458 ευρώ.

Ιστορικό
Η συζήτηση της υπόθεσης είχε οριστεί, έπειτα από αίτηση του Δήμου στο Εφετείο Καλαμάτας για προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδας ακινήτου λόγω μετατροπής της υποχρέωσης παραχώρησής του από γη σε χρηματική, σε δικάσιμο την 1η Δεκεμβρίου, ωστόσο, λόγω της αποχής των δικηγόρων, αναβλήθηκε και ορίστηκε στις 2 Μαρτίου 2015.
Η αίτηση συνετάχθη, έπειτα από εντολή του Δήμου Τριφυλίας, την προηγούμενη δημοτική περίοδο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και κατατέθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο ενώπιον του Εφετείου Καλαμάτας στις 20 Μαΐου 2014. Στις 29 Αυγούστου 2014 προσδιορίστηκε να συζητηθεί η υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Καλαμάτας κατά την δικάσιμο της 1ης Δεκεμβρίου, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, αναβλήθηκε για τις 2 Μαρτίου 2015.
Με την από 13 Μαρτίου 2006 αίτησή της προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Πολεοδομίας της Νομαρχίας Μεσσηνίας, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2797/16-3-2006, η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. ζήτησε από την υπηρεσία τη μετατροπή της υποχρέωσής της, της παραχώρησης εδαφικού τμήματος, σε εισφορά σε χρήμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γαργαλιάνων, με ομόφωνη απόφασή του (αρ. 104/26-5-2006), γνωμοδότησε ότι συμφωνεί με την πιο πάνω αίτηση της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. περί μετατροπής της υποχρέωσης της παραχώρησης έκτασης 46.298,80 τ.μ. σε εισφορά σε χρήμα, με την επιφύλαξη η τιμή ζώνης να μην εξαρτάται από την ενδεικτική θέση της παραχωρούμενης έκτασης.
Την απόφαση – γνωμοδότηση αυτή ο Δήμος Γαργαλιάνων κοινοποίησε στην τότε Νομαρχία Μεσσηνίας. Μετά δε και την εισήγηση του Τμήματος Κτηριακών Εφαρμογών της Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΕ. ΠΟ της Ν.Α Μεσσηνίας εξεδόθη νόμιμα η με αριθ. πρωτ. οικ. 14106/4240/20-12-2006 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Δ/4/16-1-2007 και μεταγράφηκε, επίσης νόμιμα, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πλαταμώδους στις 4-5-2007 στον τόμο 150, με αυξ. αριθ. μεταγραφής 216.
Ο νομάρχης Μεσσηνίας αποφάσισε την μετατροπή σε χρηματική, με εφάπαξ καταβολή του ποσού μέσα σε τρία χρόνια από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της τουριστικής μονάδας, της υποχρέωσης της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού για παραχώρηση έκτασης άνω των 46.000 τ.μ.
Όπως αναφερόταν στην αίτηση του Δήμου Τριφυλίας προς το Εφετείο Καλαμάτας, επειδή η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. δεν προέβη σε σχετική αίτηση για τον καθορισμό τιμής μονάδας, παρά δε τις μεταξύ Εταιρείας και Δήμου συζητήσεις δεν κατέστη δυνατόν να συμφωνήσουν στο ύψος του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει στο Δήμο λόγω της μετατροπής της υποχρέωσής της σε εισφορά σε χρήμα, ο Δήμος Τριφυλίας αναγκάστηκε να καταθέσει την αίτηση στο Εφετείο Καλαμάτας. Σημειώνεται πως, μετά την με αριθ. πρωτ. 1032/17-1-2012 από 12-12-2012 σχετική αίτηση του Δήμου προς τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Μεσσηνίας, ως προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2882/2001, σε συνδυασμό με την από 29-3-2012 έκθεσης αυτοψίας, που επίσης κοινοποιήθηκε στην ίδια Υπηρεσία, η Υπηρεσία υπέβαλε την με αριθ. πρωτ. 1624/319/2012 έκθεσή της, η οποία προσδιόρισε την αντικειμενική αξία του άνω ακινήτου σε 5,21 ευρώ ανά τ.μ.!
Όμως, όπως ζητούσε ο Δήμος Τριφυλίας με την προαναφερόμενη αίτησή του προς την Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας, η τιμή μονάδας του ακινήτου ανερχόταν σε 40 ευρώ ανά τ.μ. τουλάχιστον, καθότι, όπως τόνιζε, αυτή είναι η αγοραία αξία του άνω ακινήτου, διότι πρόκειται για προνομιούχο ακίνητο που βρίσκεται μέσα στην ΠΟΤΑ Μεσσηνίας, εντός της οποίας κατασκευάστηκε η διεθνούς φήμης τουριστική μονάδα Costa Navarino. Έτσι, σύμφωνα με το Δήμο Τριφυλίας, η αξία των ακινήτων στην εν λόγω περιοχή έχει εκτιναχθεί στα ύψη, λόγω της τουριστικής αξιοποίησής της με τη λειτουργία της εν λόγω τουριστικής μονάδας και την ανάδειξη της περιοχής ως περιοχής τουριστικού προορισμού.
Επιπλέον, σημειωνόταν πως η άριστη ποιότητα της ακτογραμμής της θάλασσας – παραλίας - στην περιοχή ανεβάζει την αξία των ακινήτων. Επίσης, τα τελευταία χρόνια στην περιοχή έχει ανεγερθεί μεγάλος αριθμός εξοχικών κατοικιών, μερικές εκ των οποίων είναι πολυτελείς επαύλεις. Ως εκ τούτου, είναι βέβαιο ότι η περιοχή εξελίσσεται και θα εξελιχθεί σε χώρο παραθερισμού υψηλών προδιαγραφών, πρόκειται δε για περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η οποία εξυπηρετείται από δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ και ύδρευσης και, συνεπώς, το άνω ακίνητο έχει σαφώς μεγάλη οικοπεδική αξία.
Επισημαίνεται ακόμη ότι με την με αριθ. 93/2013 απόφασή του το ίδιο το δικαστήριο (Εφετείο Καλαμάτας) όρισε την οριστική τιμή μονάδας για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν λόγω της διάνοιξης του δρόμου Γαργαλιάνων – Ρωμανού και ευρίσκονται στη θέση Τραγάνα στο ποσόν των 50 ευρώ ανά τ.μ.
Στην αίτηση του Δήμου Τριφυλίας τονιζόταν πως η πραγματική τιμή μονάδας του ακινήτου είναι 40 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους και ζητούσε από το Εφετείο Καλαμάτας να γίνει δεκτή η αίτηση, να προσδιοριστεί η οριστική τιμή μονάδος για το ακίνητο των 46.298,80 τ.μ. στο ποσόν των 40 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους και να καταδικαστεί η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης του Δήμου Τριφυλίας.
Το Τριμελές Εφετείο Καλαμάτας συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Μαρτίου 2015 και δίκασε την υπόθεση μεταξύ του αιτούντος, Δήμου Τριφυλίας, που παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων του δικηγόρων, Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου και Παναγιώτη Καλκαβούρα, και της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., που παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της, Κωνσταντίνου Μαργέλη και Παναγιώτη Βρεττάκου.
Στο δικαστήριο ακούστηκαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, που αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους, που είχαν ήδη καταθέσει.
Σύμφωνα με την από 18/02/2015 έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή του υπουργείου Οικονομικών, Διονυσίου Ηλιόπουλου, η αξία του ακινήτου προσδιορίστηκε σε 44 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους, κατά την ημέρα που έλαβε χώρα η εκτίμηση.
Περαιτέρω, από το Δήμο Τριφυλίας προσκομίστηκε προηγούμενη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου για προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδος σε ακίνητα που γειτνιάζουν με την Costa Navarino, για τα οποία η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης καθορίστηκε κυμαινόμενη από 15 έως και 50 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους, ενώ προσκομίστηκαν κι άλλες αποφάσεις με τιμή μονάδος 30 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους και συμβόλαια πώλησης ακινήτου έναντι τιμήματος 56 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους.
Από την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. προσκομίστηκε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας για προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης για όλα τα στην περίμετρο της Π.Ο.Τ.Α. κείμενα ακίνητα, σε απόσταση μεγαλύτερη των 800 μ. από τη θάλασσα, καλλιεργήσιμα, στο ποσό των 8,20 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους, καθώς και συμβόλαια με 1,95 ευρώ, με 1,42 ευρώ, με 3,84 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους κ.τ.λ.
Το δικαστήριο, αφού μελέτησε τη δικογραφία και σκέφθηκε κατά το νόμο, δίκασε αντιμωλία των διαδίκων, δέχθηκε εν μέρει την αίτηση, καθόρισε οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης, για το αναφερόμενο στο σκεπτικό (σ.σ. της απόφασης) ακίνητο, στο ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τ.μ. εδάφους και καταδίκασε την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης του δικαιούχου αιτούντος Δήμου Τριφυλίας, την οποία ορίζει σε ποσοστό 2% για τη σύνταξη της αίτησης και 1% για τη σύνταξη των προτάσεων επί της αίτησης, μετά των εξόδων, από 800 ευρώ.
Ακριβές αντίγραφο της απόφασης, η οποία κρίθηκε στις 20 Απριλίου 2015 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο στις 18 Μαΐου 2015, θεωρήθηκε για τη νόμιμη σήμανση και την έκδοσή του κατά τη σειρά παραγγελίας στις 17 Σεπτεμβρίου 2015.
Κατά της υπ’ αριθ. 40/2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας ασκήθηκε στον Άρειο Πάγο αίτηση αναίρεσης, από την ΤΕΜΕΣ Α.Ε., η δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας έχει οριστεί να διεξαχθεί σήμερα.

Του Ηλία Γιαννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου