Website counter free counters

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

αναοριοθέτησης και θεσμοθέτησης Ζωνών Α’ και Β’ προστασίας του αρχαιολογικου χωρου Γιαλοβας και πετροχωριου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 27/10/2016

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου-Νέστορος σας προσκαλεί σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην Πύλο, που θα πραγματοποιηθεί την 27η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.Για ολόκληρη την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Λήψη απόφασης για την πρόταση αναοριοθέτησης και θεσμοθέτησης Ζωνών Α’ και Β’ προστασίας του

αρχαιολογικού χώρου Γιάλοβας, μαζί με τον βραχώδη όγκο Βόρεια της Σφακτηρίας και του υψώματος

«Κούκουρας», Βόρεια του υψώματος του Προφήτη Ηλία, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας .
ΑΔΑ:ΩΛΕ2Ω1Β-ΑΣΒ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμό 09/2016, συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος
Αριθμός Απόφασης : 23/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Πρόταση αναοριοθέτησης και θεσμοθέτησης Ζωνών Α και Β προστασίας του
αρχαιολογικού χώρου Γιάλοβας μαζί με το βραχώδη όγκο Βόρεια της Σφακτηρίας και του
υψώματος ¨Κούκουρας”, Βόρεια του υψώματος του Προφήτη Ηλεία, Περιφερειακής
Ενότητας Μεσσηνίας.
Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την εικοστή έκτη (26η) του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος, συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση,
κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ 18899/24-10-2016 γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε σε κάθε ένα
τακτικό μέλος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-
2010 τ.Α.’) που αφορά τη σύγκλιση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του
Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του
Δήμου Πύλου- Νέστορος ήταν παρόντες 5 Σύμβουλοι, δηλαδή,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γουρνάς Ηλίας - Πρόεδρος
2. Καρύγιαννη Χριστιάνα - Μέλος
3. Γιαννούτσος Γεώργιος - Μέλος
4. Στάμου Κυριακούλα - Μέλος
5 .Καλδής Χαράλαμπος - Μέλος
Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου
Πύλου - Νέστορος κ. Τσέρτος Θεόδωρος του Γεωργίου.
ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟ (1 Ο )
Με την έναρξη της συνεδρίασης, o Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος κ. Γουρνάς Ηλίας, ανέφερε και πρότεινε προς τα παρόντα
μέλη της Δημ. Κοινότητα ΠΥΛΟΥ, το παρακάτω θέμα:
Πρόταση αναοριοθέτησης και θεσμοθέτησης Ζωνών Α και Β προστασίας του αρχαιολογικού
χώρου Γιάλοβας μαζί με το βραχώδη όγκο Βόρεια της Σφακτηρίας και του υψώματος
¨Κούκουρας”, Βόρεια του υψώματος του Προφήτη Ηλεία, Περιφερειακής Ενότητας
Μεσσηνίας.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου -
Νέστορος μετά την εισήγησή του,κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος, αφού
άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποφασίζει
Όπως ο ιχθυογεννητικός σταθμός και ο αιγιαλός να παραμείνουν στη Ζώνη Α, δεχόμενοι το
προτεινόμενο βόρειο σύνορο της Ζώνης Α, όπως έχει εισηγηθεί η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου μας. Η κατάληξη του Νοτιοανατολικού σημείου της Ζώνης Α, να μήν συμπεριλαμβάνει
εντός της, την ιδιοκτησία Μπέλλα Ευαγγέλου.
Όσω αναφορά στη Ζώνη Β, να ληφθούν υπ΄όψιν τα ως άνω αναφερόμενα, στα σημεία που
επηρεάζουν τη Ζώνη Β, κατά τα λοιπά αποδεχόμαστε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου για τα όρια αυτής (Ζώνη Β).
Η σύμβουλος Καρύγιαννη Χριστιάνα θεωρεί ότι υπάρχει πλημμελής ενημέρωση από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ζητάει τα σχετικά έγγραφα που μνημονεύονται στην εισήγησή
της, τα οποία όμως δέν έχουν τεθεί υπ΄όψιν της Δημοτικής Κοινότητας και ως εκ τούτου δέν
είναι σε θέση να λάβει απόφαση επί του συγκεκριμμένου θέματος.-
Η πράξη αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2016
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πύλου
Γουρνάς Ηλίας
Τα μέλη
1. Καρύγιαννη Χριστιάνα
2. Γιαννούτσος Γεώργιος
3. Στάμου Κυριακούλα
4. Καλδής Χαράλαμπος
Ακριβές Απόσπασμα
Πύλος 26 Οκτωβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
Του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πύλου
Γουρνάς Ηλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου