Website counter free counters

Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Ανάσταση 2017 στην Πύλο16/4/2017
Ανάσταση στην Πύλο
ΑΝΑΣΤΗΤΩ ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου