Website counter free counters

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Απόφαση της τοπικής κοινότητας Πυλου για Μετακίνηση κλειστού περιπτέρου (για λιγα μετρα )!!! στην Κεντρικη πλατεία (Τριών Ναυάρχων) της Πυλου

Απόφαση της τοπικής κοινότητας Πυλου για Μετακίνηση κλειστού περιπτέρου (για λιγα μετρα )!!! στην Κεντρικη πλατεία (Τριών Ναυάρχων) της ΠυλουA Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α


Από το πρακτικό της με αριθμό 05/2017, συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος


Αριθμός Απόφασης : 11/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έκφραση γνώμης για μετατόπιση ή μή

περιπτέρου στην Κεντρική πλατεία Πύλου.


Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός


Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ

: 5570/07-04-2017 γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε σε κάθε ένα τακτικό μέλος του, σύμφωνα με


τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ.Α.’) που αφορά τη σύγκλιση

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του


Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του
Δήμου Πύλου- Νέστορος ήταν παρόντες 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,


ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γουρνάς Ηλίας - Πρόεδρος 1.Γιαννούτσος Γεώργιος - Μέλος

2. Καρύγιαννη Χριστιάνα - Μέλος 2.Στάμου Κυριακούλα - Μέλος

3. Καλδής Χαράλαμπος - Μέλος


Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου

Πύλου - Νέστορος κ. Τσέρτος Θεόδωρος του Γεωργίου.

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟ (1 Ο )

Με την έναρξη της συνεδρίασης, o Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος κ. Γουρνάς Ηλίας, ανέφερε και πρότεινε προς τα παρόντα


μέλη της Δημ. Κοινότητα ΠΥΛΟΥ, το παρακάτω θέμα:

Έκφραση γνώμης για μετατόπιση ή μή περιπτέρου στην Κεντρική πλατεία Πύλου.


Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας, λαμβάνοντας υπ΄όψιν την

εισήγηση της Δ/ντριας του Τμ. Ανάπτυξης του Δήμου μας κ. Γιαλλελή Αναστασίας, πρότεινε στα

παρευρισκόμενα μέλη, τη μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Μαρλαντή Αργυρίου του

Στασινού, σε κοντινή απόσταση βορειότερα της υπαρχούσης θέσης του, για λόγους εξωραϊσμού

του περιβάλοντος. Η προτεινόμενη θέση, δέν προκαλεί επιβάρυνση στους γειτνιάζοντες χώρους

καταστημάτων ή οικιών, ούτε στην αποδοτικότητα του περιπτέρου, αντιθέτως αναδεικνύει τη

φυσική ομορφιά του χώρου και του έργου της ανάπλασης (καμάρες,σκαλιά).

Τα μέλη αποδεχόμενα την εισήγηση του Προέδρου


ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζουν

τη μετατόπιση του περιπτέρου σε κοντινή θέση, η οποία θα καθοριστεί επακριβώς από την

αρμόδια Τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας. Σε περίπτωση παραχώρησης του χώρου που θα

δημιουργηθεί μετά την μετατόπιση του περιπτέρου, να μήν επιτραπεί η τοποθέτηση

ομπρελλών ή οιασδήποτε άλλης κατασκευής.

Η πράξη αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2017Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Του Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Πύλου

Γουρνάς Ηλίας

Τα μέλη1. Καρύγιαννη Χριστιάνα

2. Καλδής Χαράλαμπος

Ακριβές Απόσπασμα

Πύλος 24 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος

Του Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Πύλου

Γουρνάς Ηλίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου