Website counter free counters

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Ο Δημότης δεν αποτελεί νούμερο μετρήσιμο με επιτόκιο , ο Δημότης για μας αποτελεί ανθρώπινη ανάγκη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

 Όσο και να φαίνεται λογική, απλή και αυταπόδεικτη η άποψη κατά την οποία η κάθε Δημοτική Αρχή οφείλει να ιεραρχεί και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των δημοτών ξεκινώντας τουλάχιστον από τα σοβαρότερα, άλλο τόσο  είναι δύσκολο να πείσει κανείς με διάλογο και επιχειρήματα επιδιώκοντας πάντα την συναίνεση όταν απευθύνεται σε παρατάξεις μειοψηφιών  ( αντιπολίτευση )έστω και αν οι τοπικές κοινωνίες και σύσσωμο το σώμα των τοπικών Προέδρων κραυγάζει για την αναγκαιότητα έργων απαραίτητων για την καθημερινότητά τους και άκρως αναγκαίων για την ασφάλειά τους.  
Συγκεκριμένα: 
   Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος είχε την τύχη τόσο από την Πολιτεία όσο και από τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της σημερινής αλλά και προηγουμένων  Δημοτικών Αρχών να υλοποιήσει περιβαλλοντικά έργα –Βιολογικούς-καθαρισμούς-Χώρας Πύλου και Μεθώνης πολλών εκατομμυρίων θωρακίζοντας περιβαλλοντικά το Δήμο προστατεύοντας έτσι, και αναδεικνύοντας τις παραλίες μας από τη ρύπανση με αστικά λύματα με όσα θετικά επί πλέον συνεπάγονται τα έργα αυτά  για τους δημότες την υγεία τους και την οικονομία τους.
   Κατά την εκτέλεση αυτών των μεγάλων έργων οι Δημοτικοί δρόμοι των παραπάνω Δημοτικών Κοινοτήτων λόγω των εκτεταμένων εκσκαφών για την διέλευση των αποχετευτικών δικτύων και κακής αποκατάστασής των, κατέστησαν ευπαθείς στο χρόνο στη βροχή και την κυκλοφοριακή χρήση.
   Αποτέλεσμα αυτών είναι να έχουν καταστραφεί και να έχουν γίνει επικίνδυνοι για την κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων οι Δημοτικοί δρόμοι .
   Η Δημοτική Αρχή συνειδητοποιώντας το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί στους Δημότες η κακή κατάσταση των δρόμων στην καθημερινότητά τους, στη ποιότητα της ζωής τους, καθώς και στην ασφάλειά τους, υπακούοντας στις συνεχείς  δικαιολογημένες διαμαρτυρίες πολιτών και αιρετών ( Τοπικών Προέδρων και Συμβούλων )για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων αποφάσισε την εκτέλεση της αποκατάστασής των
καθότι:
1.-Το πρόβλημα προέκυψε τα τελευταία  3-4 χρόνια προοδευτικά επιδεινούμενο και οφείλει η σημερινή Δημοτική Αρχή και κάθε Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα άμεσα και αποτελεσματικά παρεμβαίνοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη που αυτή είναι εν τέλει  και βασικός σκοπός της αυτοδιοίκησης.
2.-Κάθε καθυστέρηση αποκατάστασης των δρόμων θα χειροτερεύει το πρόβλημα λόγω φθοράς από τις βροχές , τη χρήση από τα τροχοφόρα , καθιζήσεις σκαμμάτων κ.λ.π  και θα εκτίνασαι το κόστος της αποκατάστασης των υπερβολικά υψηλό και θα τους καταστούσε αυτούς αδιάβατους. 
   Μπροστά σε αυτά τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή και με δεδομένη την οικονομική  αδυναμία να εκτελέσει έργα αποκατάστασης των Δημοτικών δρόμων διότι: αφενός μεν δε χρηματοδοτείται η τοπική αυτοδιοίκηση για τέτοιου είδους έργα και αφετέρου έχει περικοπεί δραματικά  η χρηματοδότηση (ΣΑΤΑ) που αναλογεί σε κάθε Δήμο έργων οδοποιίας. Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να προσφύγει σε δανειοδότηση απευθυνόμενη σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να επιλύσει  το συντομότερο δυνατόν το πρόβλημα της οδοποιίας.
   Πράγματι προκηρύξαμε διαγωνισμό. Ενημερώθηκαν κατ΄ επανάληψη  όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τα προγραμματιζόμενα έργα – σημειωτέον ότι δεν έκαναν προτάσεις- αλλά καταψήφισαν τις νόμιμες διαδικασίες κάνοντας μάλιστα και προσφυγές (ενστάσεις) κατά των αποφάσεών  μας ως δήθεν παράνομες στον ελεγκτή νομιμότητας , οι οποίες απορρίφθηκαν η μία κατόπιν της άλλης.
   Επιλέγει τελικά ο Δήμος με τις προβλεπόμενες νόμιμες συλλογικές διαδικασίες ως συμφερότερη για αυτόν από απόψεως ύψους δανείου, επιτοκίου και διαρκείας αποπληρωμής την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι καμιά άλλη Τράπεζα δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον να δανειοδοτήσει το Δήμο.
   Στις 22/12/2017 ενεκρίθη το Δάνειο. Τούτο έγινε μετά από πλήρη έλεγχο του δανειοδότη όλων των οικονομικών στοιχείων του Δήμου και των παρελθόντων ετών ώστε να αξιολογηθεί η δανειοληπτική ικανότητα του Δήμου και να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή του.
   Ούτως εχόντων των πραγμάτων το Δημοτικό μας Συμβούλιο όφειλε βάση του Νόμου να εγκρίνει με τελευταία απόφασή του την αποδοχή των όρων του δανείου και συγκεκριμένα το ύψος των  3.000.000 , το επιτόκιο 2,16 % , συν  euribor και την  περίοδο αποπληρωμής τα 20 χρόνια προβαίνοντας στη συνέχεια  στη δημοπράτηση των έργων.
   Η τελευταία αυτή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όφειλε να ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία ήτοι τα 2/3 των μελών του και όχι με απόλυτη πλειοψηφία  που απαιτεί μόνο το 1/2 των μελών του, ποσοστό για το οποίο δεν αρκούσε το σύνολο των συμβούλων της πλειοψηφίας.
   Πράγματι όπως μας καταγγέλλουν σε δημοσιεύματα οφείλαμε να συνεργασθούμε, να προσπαθήσουμε, να ενημερώσουμε τους Συμβούλους της μειοψηφίας εκφράζοντας και προβάλλοντας τις ανάγκες των δημοτών που και αυτοί γνωρίζουν, ώστε να συμβάλλουν με την ψήφο τους στην δανειοδότηση του Δήμου. Άραγε δεν έχουν και αυτοί ρόλο στα προβλήματα των Δημοτών;
   Μάταια όμως. Η  επίμονη άρνησή τους μας ανάγκασε να ενημερώσουμε τους δημότες και τους Τοπικούς Προέδρους , τους συλλόγους και φορείς για τη συμπεριφορά της μειοψηφίας  ( εκτός βέβαια ελάχιστων εξαιρέσεων )και κάναμε αυτό γιατί πιστεύουμε ότι η ενημέρωση του πολίτη αποτελεί δημοκρατική μας υποχρέωση.
Τι το επιλήψιμο ;
   Αξιολόγησαν τους όρους του Δανείου αντικειμενικά;
   Δεν θα προσέφευγε σε δανεισμό κάθε επιχειρηματίας αν αντιμετώπιζε πρόβλημα  η επιχείρησή του και μάλιστα με τόσους ευνοϊκούς όρους;
   Σύγκριναν τα επιτόκια με τα οποία χορηγούν οι  Τράπεζες δάνειο σε ιδιώτες; Αν χορηγούν
   Αγνοούν ότι το καλύτερο αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια του επιχειρηματία είναι το δάνειο με ευνοϊκούς όρους;
   Αγνοούν με τι επιτόκιο δανείζεται το Ελληνικό Δημόσιο;
   Αγνοούν σε ποια κατάσταση θα ήταν η Πατρίδα μας σήμερα αν δεν μας δάνειζε η ΕΕ και το ΔΝΤ και μάλιστα με επαχθείς όρους;
   Αγνοούν με πόση αγωνία ανέμεναν Κυβερνήσεις και πολίτες την εκταμίευση των δόσεων για να ανασάνει η αγορά και να προωθηθεί η ανάπτυξη στον τόπο μας.
   Η σημερινή Δημοτική Αρχή σέβεται και ακούει με προσοχή τις απόψεις της αντιπολίτευσης,
Σέβεται όμως περισσότερο και πάνω από όλα τις ανάγκες των Δημοτών. Και στο κάτω κάτω της γραφής η αντιπολίτευση δεν θα απολογηθεί σε κάνεναν ούτε θα της ζητηθούν ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος.
   Ωστόσο θα ήταν αφελής η δικαιολογία για κάθε λογικά σκεπτόμενο πολίτη
ότι πρέπει να παραβλέπουμε τα σημερινά προβλήματα του τόπου μας και να τα ετεροχρονίζουμε στο απώτερο μέλλον  ή μετά από 20 χρόνια με το πρόσχημα δήθεν να μην υποθηκεύσουμε  το μέλλον των επερχόμενων γενεών  ( όπως επικαλείται σύμβουλος της μειοψηφίας). Εν τοιαύτη περίπτωση γιατί εκλέγεται κάθε 5 χρόνια νέα Δημοτική αρχή; Για να ασχοληθεί με το μέλλον των δημοτών; ή να επιλύσει τα καυτά και επείγοντα προβλήματα που προκύπτουν στην διάρκεια της θητείας των όταν μάλιστα αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια της υγείας των κατοίκων και υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής των.
   Η Φιλοσοφία βέβαια της Σημερινής Δημοτικής Αρχής δεν είναι υποκριτική
« Παραβλέπομε το σήμερα για να προγραμματίσουμε δήθεν το αντιμεθαύριο  που οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα , απαξιώνει το καθήκον μας και αποτελεί κοροϊδία των Δημοτών μας .
   Η φιλοσοφία μας είναι εδώ και τώρα. Αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας και άμεση κατά το δυνατόν επίλυση της κάθε ανάγκης του πολίτη.
   Ο Δημότης δεν αποτελεί νούμερο μετρήσιμο με επιτόκιο , ο Δημότης για μας αποτελεί ανθρώπινη ανάγκη , έχει δικαίωμα να απολαμβάνει των υπηρεσιών του  Δήμου και τα προβλήματά του δεν λύνονται με τεχνοκρατική αντίληψη και με υποτιθέμενη εκ μέρους της αντιπολίτευσης αδυναμίας του Δήμου μετά δεκαετίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.
   Και κάτι ακόμα αγαπητοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας : τα έργα που προγραμματίζονται μέσα από το δάνειο βάζουν τα θεμέλια για ένα καλύτερο αύριο, την προοπτική του Δήμου και των ανθρώπων του διότι εκτός από την εξυπηρέτηση των πολιτών συμβάλουν στην προβολή του Δήμου και την αξιοποίηση των πόρων του τουρισμού, των μνημείων – των προϊόντων και γενικά των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου μας.
   Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ηθικά και συνεπείς στο αυτοδιοικητικό μας καθήκον απέναντι των Δημοτών μας και την ιστορία του Δήμου μας να αξιοποιούμε κάθε μας δυνατότητα και να πασχίζουμε νυχθημερόν για το καλό τους βέβαιοι όντες στις ικανότητές μας πέρα και πάνω από κάθε εμπόδιο που θα προβάλλει η αντιπολίτευση.
Έχοντας συμμάχους την εμπιστοσύνη και την αγάπη των ανθρώπων που επί σειρά ετών μας εμπιστεύονται το παρόν και το μέλλον τους.

 
                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
http://newsmessinia.blogspot.com/2018/04/blog-post_63.html

Aποκαλυπτικά βίντεο από την Χώρα 

Απο την Συζήτηση  που πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική ενότητα Χώρας στο αμφιθέατρο REX 18/3/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου