Website counter free counters

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

«ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ» ποσού 18.000€.

Έγκριση εκδηλώσεων Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής, στην εμβληματική Κοινότητα Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με έγκριση ψήφισης και διάθεση πίστωσης, κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 7604/04-06-2018 εγγράφου, από την Δ/νση Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του συμβουλίου το 28 ο θέμα ημερησίας διάταξης που αφορά την Έγκριση εκδηλώσεων Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής, στην εμβληματική Κοινότητα Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με έγκριση ψήφισης και διάθεση πίστωσης, κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 7604/04-06-2018 εγγράφου, από την Δ/νση Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πύλου – Νέστορος και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Πετρόπουλο να εισηγηθεί το θέμα. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πετρόπουλος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 7604/04-06-2018 έγγραφο από την Δ/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πύλου-Νέστορος και είπε ότι: Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος τιμώντας και υποστηρίζοντας έμπρακτα τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μετά την απόφαση της Unesco, για την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και την ανακήρυξη της Κορώνης σε Εμβληματική Κοινότητα, διοργανώνει για μια ακόμα χρονιά ένα διήμερο στοχευμένων δράσεων αφιερωμένο στην ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων και του πολιτισμού της διατροφής του Δήμου μας και τη σύνδεσή τους με την κοινή κληρονομιά των λαών της Μεσογείου. Από το Νοέμβριο του 2010 η Μεσογειακή Διατροφή εγγράφηκε στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο για την Προστασία της ‘Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της Unesco. O Δήμος Πύλου –Νέστορος και συγκεκριμένα η κοινότητα της Κορώνης ανακηρύχθηκε Εμβληματική Κοινότητα εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Η εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και η αναγνώριση των εμβληματικών κοινοτήτων από την Unesco, αφενός μας έκανε σφραγιδοφύλακες της Μεσογειακής Διατροφής, αφετέρου δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν οι τοπικές καλλιέργειες, να προωθηθούν τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και να συμβάλλει στην προβολή και την ανάπτυξη των κρατών μας. Η αναγνώριση της σπουδαιότητας του διατροφικού μοντέλου αλλά και της ιστορίας και της παράδοσης που αυτό περικλείει, θα οδηγήσει όχι μόνο στην προστασία της τοπικής γνώσης σχετικά με τη συλλογή, την καλλιέργεια, τη συγκομιδή των πρώτων υλών, την παρασκευή της τροφής, και όλες τις πολιτισμικές εκφάνσεις που συνδέονται με τη γνώση αυτή, αλλά και στην ανάδειξή του ως αξιόλογη συνιστώσα του παγκόσμιου πολιτισμικού αποθέματος της ανθρωπότητας. Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος θα πραγματοποιήσει στην Εμβληματική Κοινότητα Κορώνης διήμερο εκδηλώσεων Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής στις 28-29 Ιουνίου με επιστημονικές ημερίδες, έκθεση τοπικών προϊόντων και πολιτιστικές εκδηλώσεις, λοιπές εκδηλώσεις (διάδοση τοπικών συνταγών μέσα από ένα street party μαγειρικής – live cooking show από διακεκριμένους σεφ) οι οποίες θα προβάλλουν όλες τις πτυχές της διατροφικής πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Διατηρώντας τις παραδόσεις, τα γνήσια τοπικά προϊόντα αλλά και τη διατροφική ιστορία της περιοχής, διατηρείται ζωντανή η πολιτιστική μας κληρονομιά. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία συνδυάζει αρμονικά το τρίπτυχο τοπικά προϊόντα διατροφής ,παράδοση και ιστορία. Για τη διοργάνωση του φεστιβάλ θα χρειαστούν: 1)Ηχητικές και φωτιστικές εγκαταστάσεις 2)Εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες και διάφορα αναλώσιμα για τις εκδηλώσεις μαγειρικής και εκτέλεσης τοπικών συνταγών 3)Παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού για την δημοσιοποίηση και προβολή των διήμερων εκδηλώσεων. 4)Διαμονή αντιπροσωπειών, δημοσιογράφων γεύσης, ομάδων σεφ και λοιπών επισήμων προσκεκλημένων 5)Εστίαση αντιπροσωπειών, δημοσιογράφων γεύσης, ομάδων σεφ και λοιπών επισήμων προσκεκλημένων 6)Δώρα φιλοξενίας 7)Προμήθεια σημαιών 8)Μουσικά – χορευτικά συγκροτήματα 9)Λοιπές υπηρεσίες – Δαπάνες βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων 10) Μεταφορά προσώπων
Το κόστος για το Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής 2018 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στον Κ.Α. 00-6442.001 με τον τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ» ποσού 18.000€. Σύμφωνα με το άρθρο 75 Ι περίπτωση στ, οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, μεταξύ άλλων τους τομείς Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως οι περιπτ.: 5. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά. 9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.3α, 3β και 3δ του Ν.3463/06: «3. Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, µε απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα. Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως: 1. Εγκρίνετε την υλοποίηση των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής στην Τ.Κ. Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος στις 28-29 Ιουνίου 2018.
2. Εγκρίνετε τη δέσμευση - διάθεση - ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00- 6442.001 εξόδων προϋπολογισμού 2018 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ» ποσού 18.000,00€. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση και με ψήφους 15 υπέρ και 1 λευκό, Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, κατά πλειοψηφία αποφασίζει α) Εγκρίνει την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής στην Τ.Κ. Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος στις 28-29 Ιουνίου 2018. β) Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α 00-6442.001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ». γ) Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Παναγιώτη Πετρόπουλο του Φωτίου να υπογράφει την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης ως διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4270/14, διατάκτης για την συγκεκριμένη δαπάνη είναι το δημοτικό συμβούλιο.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου