Website counter free counters

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

την κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ζήτησε απο το δημοτικό συμβούλιο Πυλου η κ Σοφία Αποστολοπουλου

κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ί ζ ε ι Απορρίπτει την εισήγηση της δημοτικής συμβούλου κας Σοφίας Αποστολοπούλου σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος από το δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της. μεταξύ αυτών η κυρία Αποστολοπούλου ζητούσε.....
την κατάργηση των  ηλεκτρονικών  πλειστηριασμών που όπως λέγει θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών, αφού οι κατασχέσεις σε δημόσιο και δήμους ξεκινάν από 500 ευρώ.

3 παρόντες 47 απόντες ομόφωνα αποφασίζει :!!!


Ομοίως 3 παρόντες 47 απόντες ομόφωνα αποφασίζει :!!!

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Εκδόθηκε το ΦΕΚ χαρακτηρισμού ως Διατηρητέου Νεωτέρου Μνημείου του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων Μεσσηνίας

Εκδόθηκε το ΦΕΚ χαρακτηρισμού ως Διατηρητέου Νεωτέρου Μνημείου του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων Μεσσηνίας

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποφάσισε το χαρακτηρισμό ως μνημείου

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ Α.Α.Π. 176 – 29.08.2018), στις 30 Αυγούστου 2018, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχοντας υπόψη, την Εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), σύμφωνα με το αριθμ.17/24.05.2018 πρακτικό, (θέμα 9ο), αποφάσισε το χαρακτηρισμό ως μνημείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1γ του ν. 3028/2002 (που αφορά τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε  τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της ιδιαίτερης  αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής,  τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή  επιστημονικής σημασίας τους), του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων του Δήμου Πύλου-Νέστορος Π.Ε. Μεσσηνίας, ιδιοκτησίας Δήμου Πύλου-Νέστορος, λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής και κοινωνικής σημασίας του, αφού είναι συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους.
Το χρονικό της ιστορικής απόφασης
Στο πλαίσιο της προσπάθειας διάσωσης και ανάδειξης της ιστορίας του εμβληματικού σχολείου, ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  Δημοσθένης Κορδός, ο  οποίος έχει πρωτοστατήσει στην εκστρατεία διάσωσης του σχολείου και έχει πραγματοποιήσει ενδελεχή έρευνα σε δημόσιες αρχειακές πηγές για την ιστορία του (αξίζει να σημειωθεί ότι, υπήρξε σημαντική βοήθεια σχετικά με την ιστορική τεκμηρίωση του σχολείου από τον Διδάκτωρα Τεχνικών Επιστημών κ. Δημήτριο Α. Βάγια, ο οποίος έχει καταθέσει φάκελο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Μεσσηνίας σχετικά με την ιστορία του σχολείου, και τον Φιλόλογο και Συγγραφέα κ. Θεόδωρο Κ. Μπλουγουρά, πρώην μαθητές του ιστορικού σχολείου, ενώ σημαντική ήταν και η βοήθεια της Φιλολόγου κας Μαρίας Οικονομοπούλου-Σαρατσιώτη, κόρη της πρώτης δασκάλας του Σχολείου Όλγας Σαρατσιώτη), έστειλε φάκελο αιτήματος με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χαρακτηρισμό κτηρίου, τον Απρίλιο του 2017, στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, με το οποίο ζητούσε την εξέταση χαρακτηρισμού του σχολείου ως Νεωτέρου Μνημείου.  Ακολούθως, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου πραγματοποίησε αυτοψία και μελέτη στο ιστορικό κτήριο τον Αύγουστο του 2017.
Η προσπάθεια βοήθειας για την διάσωση και την ανάδειξης του σχολείου υπερέβη τα όρια της χώρας, καθώς η καταξιωμένη ζωγράφος Joanna Kordos, με σημαντικές εκθέσεις ανά τον κόσμο, που ζει και εργάζεται στη Μελβούρνη και που πρωτοστατεί στην προσπάθεια διάσωσης του ιστορικού μνημείου, φιλοτέχνησε και παρουσίασε τον Σεπτέμβριο του 2017 ένα ζωγραφικό έργο με θέμα το εμβληματικό σχολείο. Μετά από ηλεκτρονική δημοπρασία, το έργο αγοράστηκε από τον επίσης διακεκριμένο ομογενή δικηγόρο στην Αυστραλία Βασίλειο Ι. Κορδό, με την συγκινητική υπόσχεση να τον δωρίσει στο σχολείο μετά την αποκατάστασή του.
Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2017, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου έστειλε έκθεση τεκμηρίωσης στην Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.  Επίσης, τον ίδιο μήνα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έστειλε επιστολή υποστήριξης στην Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, με την οποία δηλώνει την πρόθεση της να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση του σχολείου εφόσον χαρακτηριστεί μνημείο.
Ακολούθως, τον Μάρτιο του 2018, η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και από το Δήμο Πύλου-Νέστορος τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα χαρακτηρισμού ως μνημείου ή μη, προκειμένου να τεθούν υπόψη από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ). Απαντητική εισήγηση εστάλει μόνο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Βάσει όλων αυτών των δεδομένων, η  Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων έστειλε τελική έκθεση-εισήγηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) τον Μάιου του 2018. Επίσης, επιστολή υποστήριξης προς το ΚΣΝΜ έστειλε η Monumenta (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου), ενώ τοποθέτηση-παρουσίαση, σχετικά με την ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου στην συνεδρίαση του ΚΣΝΜ, στις 24 Μαΐου 2018, έκανε ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Δημοσθένης Κορδός.  Μετά την θετική γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ για τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως Νεωτέρου Μνημείου, με σημαντική πλειοψηφία, η απόφαση υπεγράφη από την Υπουργό Πολιτισμού κα Λυδία Κονίορδου, στις 20 Ιουνίου 2018, και στη συνέχεια μετά την προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου δημοσιοποιήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 30 Αυγούστου 2018.
Τέλος, μετά και την έκδοση της ιστορικής απόφασης χαρακτηρισμού ως Διατηρητέου Νεωτέρου Μνημείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος από το Υπουργείο Πολιτισμού, σχεδιάζετε άμεσα η δημιουργία Επιτροπής από σημαίνοντα πρόσωπα για την αποκατάσταση του ιστορικού μνημείου και την λειτουργία του ως μουσειακού χώρου πολιτισμού και ιστορίας.
Σύντομο ιστορικό 
Το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων ιδρύθηκε βάσει Βασιλικού Διατάγματος του 1921 και η κατασκευή του ανάγεται τη διετία 1932-34, βάσει αρχιτεκτονικού σχεδίου αγροτικού μονοτάξιου διδακτηρίου της δεκαετίας του 1920 του τότε Υπουργείου Παιδείας. Εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 1935, με πρώτη εκπαιδευτικό την Όλγα Σαρατσιώτη, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 1937 και ως το 1941 τη σκυτάλη παίρνει ο δάσκαλος Κωνσταντίνος Γέμελος, η εμβληματική μορφή της Εθνικής Αντίστασης που με το έργο του και τους αγώνες του ενέπνευσε καλλιτέχνες όπως τον Ρίτσο και τον Φαρσακίδη.
Τον Οκτώβριο του 1941, εν μέσω κατοχής, με απόφαση της επαρχιακής επιτροπής του ΕΑΜ Πυλίας, θα αποτελέσει το αρχηγείο της Εθνικής Αντίστασης της Νότιας Μεσσηνίας. Έτσι, για το χρονικό διάστημα 1941-44 υπήρξε επίκεντρο των συμβουλίων και των αποφάσεων των διοικητικών υπηρεσιών της Εθνικής Αντίστασης. Τον Αύγουστο του 1944 το σχολείο βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά ως εκ θαύματος το κτήριο παρέμεινε όρθιο. Στα μεταπολεμικά χρόνια το σχολείο αποτέλεσε και πάλι φάρο γνώσης για δεκάδες μαθητές που διέπρεψαν σε σημαντικούς τομείς της κοινωνίας. Το κουδούνι του ιστορικού σχολείου χτύπησε για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 1970, καθώς λόγω σημαντικής ρωγμής κρίθηκε σκόπιμη η διακοπή λειτουργίας του.

Ο Αντώνης Σαμαράς στην έκθεση ζωγραφικής του Τάσου Κουφού


Πριν από λίγο στην επίσκεψη του Αντώνη Σαμαρά στο Τσικλητηριο για την έκθεση ζωγραφικής του Αναστασίου Κουφου, τι έγραψε για τον Τάσο!!!

Ο πρώην πρωθυπουργός θα μείνει για ολιγοήμερες διακοπές στην πατρίδα του. Δεν θα λείψουν πάντως και οι επαφές με παράγοντες του νομού με φόντο τις αυτοδιοικητικές, αλλά και τις εθνικές εκλογές. Επαφές, που δεν αποκλείεται να επισπεύσουν διάφορες πολιτικές εξελίξεις γύρω από την αυτοδιοίκηση.


Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

ο Αντώνης Σαμαράς στην Πύλο για ολιγοήμερες διακοπές


Στην συναυλία του Θοδωρή Ξυδιά στην κεντρική πλατεία τριών ναυάρχων στην Πύλο οπού Τραγούδησαν οι Φωτεινή Σαββατιανού, και ο Γιάννης Λάρδης ,παρευρέθη χθες το βράδυ ο Αντώνης Σαμαράς ,εδώ με το μέλλον της Ελλάδος !!!

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

Λιτανεία αγίου Φανουρίου στην ΓιάλοβαΘα ακολουθήσουν φωτογραφίες από την θεία λειτουργιά και την λιτανεία τις ιερας εικονος στην Γιάλοβα
Oλες τις φωτογραφίες θα τις δείτε στο  Pilos today welcome.


ΕΟΡΤΑΣΘΗΚΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ Η ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
 Πλοιάρχου Λ.Σ. ε.α. Νικολάου Γκλεζάκου,
Αντιπροέδου ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ.
         Στην ιστορική και  μαγευτική ΓΙΑΛΟΒΑ Μεσσηνίας, 6 χιλιόμετρα βόρεια της ΠΥΛΟΥ, εορτάσθηκε πανηγυρικά ,την Κυριακή 26 παραμονή και ανήμερα την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018, η μνήμη του νεοφανούς μάρτυρος, Αγίου Φανουρίου του θαματουργού.
     Η πανηγυρική τελετή πραγματοποιήθηκε στο πανέμορφο και λιτό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, που είναι κτισμένο σε ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον, στο κτήμα του Αντιναυάρχου – Επιτίμου Α΄. Υπαρχηγού Λ.Σ. Πελοπίδα Αγγελοπούλου, Προέδρου της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ.
    Ο περίβολος του Ιερού Ναού, όπως γίνεται κάθε χρόνο,  κατακλείσθηκε από πλήθος κόσμου, τόσο κατά τον εσπερινό της παραμονής, όσο και ανήμερα, που προσήλθε με κατάνυξη για να παρακολουθήσει την θεία λειτουργία και να προσφέρει τα δώρα του (την παραδοσιακή φανουρόπιτα, ή με αρτοκλασία), παρακαλώντας τον Άγιο να τους χαρίζει καλή υγεία.
       Τη λειτουργία, τον εσπερινό και τη λιτανεία, τέλεσαν ο εφημέριος της Γιάλοβας πατήρ Γεώργιος και ο Αρχιμανδρίτης π. Ειρηναίος Ηγούμενος και Αρχιερατικός Επίτροπος Πυλίας.
     Η τελετή που σημείωσε εξαιρετική επιτυχία, οργανώθηκε από την οικογένεια Αγγελοπούλου, κτήτορες τους Ιερού Ναού.  
      Ο κ. Πελοπίδας Αγγελόπουλος, στο σύντομο χαιρετισμό του, ευχαρίστησε όλους που παραβρέθηκαν στην πανηγυρική εορτή και ιδιαίτερα όσους προσήλθαν για την εορτή από μακρινές περιοχές, μεταξύ των οποίων, τον Ναύαρχο – Επίτιμο Αρχηγό του Λ.Σ. κ. Χρήστο Δελημιχάλη, τους Υποναυάρχους Λ.Σ. εα κ.κ. Στυλιανό Καράκουλα, Γεώργιο Καλαρώνη και Θεόδωρο Κάκαλη, τον Αντιπρόεδρο της ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. κ. Νικόλαο Γκλεζάκο , τον πρώην Διευθυντή Οικονομικών της εκκλησίας της Ελλάδος κ. Φώτιο Παπαδόπουλο, τον Υποπλοίαρχο Λ.Σ. κ. Χαράλαμπο Αγγελόπουλο, τον Διευθυντής Ναυτιλιακής εταιρείας κ. Δημήτριο Αγγελόπουλο, τον απόστρατο αξιωματικό Λ.Σ. Γεώργιο Μπακέα, κ.α..
      Την πανηγυρική τελετή παρακολούθησαν επίσης, με ανάλογη συμμετοχή στα δρώμενα ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτριος Καφαντάρης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραμαράς, ο εκδότης -δημοσιογράφος  κ. Δημήτριος Πανoσκάλτσης, καθώς η σύζυγος τα τέκνα και τα εγγόνια του κ. Πελοπίδα Αγγελοπούλου.  
Τό πολυτίκιον το γίου χος δ΄.
Οράνιον φύμνιον ν γ τελεται λαμπρς,
πίγειον πανήγυριν νν ορτάζει φαιδρς,
γγέλων πολίτευμα, νωθεν μνωδίαις,
εφημούσι τούς θλους, κατωθεν κκλησία,
οράνιον δόξαν ν ερες πόνοις

καί θλοις τος σος, Φανούριε νδοξε.

https://www.lesxils.gr/%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1/

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ “ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυο μέρες μετά ήρθε ο Αντώνης Σαμαράς στην ΠύλοΣτην Πύλο βρίσκεται αυτή την ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για να απολαύσει μαζί με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη αλλά και φίλους την συναυλία του συνθέτη Θοδωρή Ξυδιά στην Πλατεία τριών Ναυάρχων.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ “ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ”
Η εμφάνιση Σαμαρά στην Πύλο δυο μόλις ημέρες μετά από τα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου, ενός έργου που φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του, μόνο τυχαία δεν είναι και δείχνει ότι σαφώς κι επιλέγει πού θα εμφανιστεί, γιατί θα το κάνει και τι μήνυμα θα στείλει ακόμα και με την απουσία του.
Πάντως σήμερα στην Πύλο είναι ευδιάθετος και η παρέα του του μεταφέρει τον απόηχο των εγκαινίων, που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί…
Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο Μεσσήνιος πολιτικός θα επισκεφτεί και το νέο Μουσείογια να θαυμάσει το σύγχρονο έργο Πολιτισμού στην γενέτειρά του που ο ίδιος στήριξε, όπως έκανε και θα κάνει με όλα τα έργα που έχουν προγραμματιστεί.
O Δήμαρχος μαζί με τον Μεσσήνιο συνθέτη Θοδωρή Ξυδιά