3-12-2018
Το πρόγραμμα «Φιλόδημος» με προϋπολογισμό 1,8 δις ευρώ  που υλοποιεί το υπουργείο Εσωτερικών, ήρθε όντως να δώσει μια μεγάλη ανάσα στους Δήμους. Η ανταπόκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα ήταν τεράστια.
Κάθε μεγάλος ή μικρός Δήμος έσπευσε (και σπεύδει) να καταθέσει προτάσεις για να χρηματοδοτήσει μικρά ή μεγάλα έργα: από παιδικές χαρές και δημαρχεία μέχρι έργα ύδρευσης και αποκατάστασης χωματερών. Για τους Δήμους της Ηπείρου, έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής έργα με προϋπολογισμό που αγγίζουν τα 55 εκατ. ευρώ. Πού βρέθηκε το 1,8 δις ευρώ, το οποίο μέχρι το 2023 θα φτάσει σε 2,3 δις ευρώ; Ο «Φιλόδημος» αποτελεί επί της ουσίας δανειοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση έργων. Τα δάνεια εξοφλούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Δήμων.
Προφανώς, και το εργαλείο του «Φιλόδημου» δίνει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να αναδείξει την πολιτική της για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πίνακες που απεικονίζουν τα ποσά και τα ποσοστά ενίσχυσης των Δήμων σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία… Πέραν του «Φιλόδημου», από το 2015 έτρεξαν κι άλλα προγράμματα, τα οποία ενισχύθηκαν όπως το ΑΚΣΙΑ που αφορά εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Συνολικά, στους Δήμους της Ηπείρου, η χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης (όλα τα προγράμματα μαζί με τον «Φιλόδημο») φτάνει σε 75 εκατ. ευρώ, κατά την τριετία 2015-2018. Σε όλους τους Δήμους της χώρας, το εγκεκριμένο ποσό ανέρχεται ήδη σε 1 δις ευρώ (με τον «Φιλόδημο» να έχει δρόμο ακόμη).
Σύμφωνα δε με το υπουργείο Eσωτερικών, την τριετία 2012-2014, οι χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους δεν ξεπέρασαν… τα 8 εκατ. ευρώ.