Website counter free counters

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011


Πολιτικές αμαρτίες με αεροδρόμιο - κόμβο -- Αοριστίες από Περιφέρεια, διχογνωμίες σε Καλαμάτα
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011
02:10
Η αναγκαία αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας και το... αίτημα κατασκευής αεροδρομίου στην Τρίπολη ή σε άλλη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αναδεικνύοντας πολιτικές αμαρτίες και έλλειψη συνεννόησης. Σε αυτά προσφάτως προστέθηκε και το θέμα της κατασκευής του κόμβου του αεροδρομίου της Καλαμάτας που είχε ως αποτέλεσμα μέχρι και... παραιτήσεις. Το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται ότι ακόμα αποτελεί ταμπού για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφού η αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου μιλώντας στην “Ε” σημείωσε ότι «εννοούμε τα πάντα» γύρω από το αεροδρόμιο και αποφεύγοντας να απαντήσει για το συγκεκριμένο θέμα, υποστήριξε ότι «δε θα ήθελα να πω κάτι αυτή την ώρα. Θα ήθελα να είναι ολοκληρωμένη η θέση μας. Χάνουμε το στόχο μας, αν ασχολούμαστε με κάτι μεμονωμένο».
Το θέμα προσεχώς θα απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, αφού έπειτα από εισήγηση του επικεφαλής του “Δικτύου Ενεργών Πολιτών” Σταμάτη Μπεχράκη θα πρέπει το συγκεκριμένο έργο να υλοποιηθεί μέσω επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου από το “Μορέα”. Η παραπάνω θέση βρήκε θετική αντιμετώπιση από το δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος ζήτησε να συζητηθεί άμεσα, μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο των θεμάτων του αυτοκινητοδρόμου. Στο περιθώριο της σύσκεψης με στελέχη του “Μορέα” για τα προβλήματα που υπάρχουν από την κατασκευή του έργου σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας, ο κ. Νίκας φάνηκε διατεθειμένος να... διερευνήσει με τον τρόπο του τις προθέσεις του υπουργείου Υποδομών, αφού αυτό θα δώσει τις τελικές κατευθύνσεις. Τις εξελίξεις φαίνεται ότι περιμένει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θόδωρος Μπρεδήμας, αφού μιλώντας στην “Ε” διευκρίνισε ότι ο συνδυασμός του ακόμα δεν έχει επίσημη διαμορφωμένη άποψη για το θέμα.
Υπέρ της κατασκευής του κόμβου του αεροδρομίου, αλλά από δημόσιο φορέα κατασκευής έργων τάχθηκε ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Νίκος Διασάκος επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του συνδυασμού του και διευκρινίζοντας ότι μέσω των συμβάσεων παραχώρησης και των διοδίων παίζονται τα παιχνίδια των μεγαλοεργολάβων.
Αναγκαία θεωρεί την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας με βάση τις σχετικές μελέτες της ΥΠΑ, αλλά και την κατασκευή του κόμβου με επέκταση της σύμβασης παραχώρησης ο εκπρόσωπος του “Δικτύου Ενεργών Πολιτών” Σπύρος Μωρακέας. “Η αναβάθμιση του αεροδρομίου έχει υιοθετηθεί και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο πριν 15 μήνες. Η κυβέρνηση οφείλει να εντάξει την κατασκευή του κόμβου στην τρέχουσα σύμβαση” σημείωσε ο κ. Μωρακέας.
Τέλος κατά της κατασκευής του κόμβου του αεροδρομίου τάσσεται ο επικεφαλής της “Πρωτοπορίας” Νίκος Φωτέας επισημαίνοντας ότι η κίνηση μπορεί να εξυπηρετείται από τον κόμβο του Ασπροχώματος χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και ως αντιπρόταση υποστηρίζει ότι θα ήταν προτιμότερο να ενταχθεί στη σύμβαση παραχώρησης με το “Μορέα” η κατασκευή του δρόμου από το Ασπρόχωμα μέχρι την Costa Navarino.

Ρεπορτάζ
Δημήτρης Πλεμμένος
Γιάννης Σινάπης
Posted by Picasa


Κόλαφος για τη ΔΕΥΑΚ
Η έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών για τη χρήση 2008
Κόλαφο για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, τουλάχιστον, για τη χρήση του 2008, αποτελεί η έκθεση ελέγχου της Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία παραδόθηκε από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι στο κεφάλαιο των παρατηρήσεων προτείνεται η σύσταση υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, «επειδή η επιχείρηση έχει εξελιχθεί σε αξιόλογη οικονομική μονάδα με μεγάλο αριθμό συναλλαγών και με διαχείριση σημαντικών κονδυλίων». Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα ήταν στην ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης την περασμένη Πέμπτη, αλλά τελικά αναβλήθηκε.Ορισμένες από τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση των ορκωτών λογιστών είναι και οι ακόλουθες: Στα αποθέματα περιλαμβάνονται υλικά αξίας τουλάχιστον 90.000 ευρώ που παραμένουν ακίνητα από προηγούμενες χρήσεις.Το ύψος των αναλωθέντων υλικών της χρήσης, που χρησιμοποιήθηκαν για επισκευές και συντηρήσεις, ανήλθε σε 330.979,67 ευρώ έναντι 230.622,32 ευρώ της προηγούμενης. Σημειώνεται ακόμη ότι το ύψος του λογαριασμού των δαπανών «επισκευές- συντηρήσεις» ανήλθε σε 167.507,01 ευρώ έναντι αναλωθέντων υλικών 330.979,67 ευρώ. Η παρακολούθηση και η λειτουργία του κυκλώματος των αποθεμάτων παρουσιάζει αδυναμίες και χρήζει βελτιώσεων.Επίσης, δεν υπάρχει αναλυτική εκτύπωση, σε καταστάσεις απογραφής ή στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, των πάσης φύσεως απαιτήσεων από πελάτες και υποχρεώσεων σε προμηθευτές κατά την 31.12.2008.Διαπιστώνεται σημαντική καθυστέρηση της εξυπηρέτησης των απαιτήσεων από πελάτες υδροληψίας, πελάτες βιολογικού καθαρισμού, πελάτες αποχέτευσης, πελάτες από λοιπές δραστηριότητες και επισφαλείς πελάτες. Το σύνολο των απαιτήσεων που προέρχεται από τη χρήση 2005 και πριν ανέρχεται στο ποσό των 729.098,33 ευρώ. Παράλληλα, διαπιστώνεται αδυναμία ανάλυσης των απαιτήσεων, δηλαδή από ποιόν και τι απαιτεί η επιχείρηση (πελάτες βιολογικού, πελάτες από λοιπές δραστηριότητες). Η έλλειψη αυτή περικλείει ακόμη και διαχειριστικούς κινδύνους.Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από τη μη είσπραξή τους. Εντοπίστηκε έλλειμμα από υπεξαίρεση επιταγής σε τραπεζικό λογαριασμό, επίσης διαπιστώθηκε σε άλλον τραπεζικό λογαριασμό πλεόνασμα από καταθέσεις πελατών, οι οποίες δεν είχαν διερευνηθεί.Ο τρόπος παρακολούθησης του λογαριασμού των προμηθευτών στις προηγούμενες χρήσεις παρουσίαζε προβλήματα μεγάλων διαφορών και ασυμφωνιών. Οι τακτοποιήσεις που έγιναν στην παρούσα χρήση, δεν έγιναν με αναλυτική καταγραφή των διαφορών αυτών, ούτε πώς τακτοποιήθηκαν, και κυρίως δεν εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω πρακτική περικλείει διαχειριστικούς κινδύνους.Οι διαδικασίες καταβολής χιλιομετρικών αποζημιώσεων, υπερωριών, νυκτερινών, επιφυλακής και λοιπών εκτάκτων αμοιβών χρήζουν βελτίωσης. Το συνολικό ύψος των αμοιβών του προσωπικού ανήλθε για την ελεγχόμενη χρήση στο 70% περίπου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.Ο τρόπος υπολογισμού και κυρίως της φορολόγησης της χορηγούμενης επιπλέον αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης ή αποχώρησης εν γένει, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ως προς τη νομιμότητά της.
Του Αντώνη Πετρόγιαννη
Το παρασκήνιο της δραματικής Συνόδου Κορυφής αποκαλύπτει δημοσίευμα του Βήματος, που επικαλείται ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στον πρωθυπουργό στην κρίσιμη συνάντηση.Σύμφωνα με αυτό, συναντώντας τις αντιδράσεις των Φινλανδών και των Σλοβάκων για ένα νέο δάνειο προς την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε υψηλούς τόνους και τους ρώτησε: "τί θέλετε να κάνω για να πεισθήτε; Θελετε να βάλω ενέχυρο τα νησιά ή να πουλήσουμε την Πελοπόννησο;".
Posted by Picasa


ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ((ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ) ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΝ.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΔΟΡΑΔΟ.
Αναρωτιέμαι πολλές φορές πως είναι δυνατόν χωριά με 100 η 200 κατοίκους να συντηρούνε 20 και 25 οικογένειες
Οικονομικών μεταναστών οι οποίοι σε γενικές γραμμές τα καταφέρνουν μια χαρά σε σχέση με τους ντόπιους.
Ξανααναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν ,να υπάρχουν τόσες πολλές ταβέρνες, φαγάδικα, μπαρ και κάθε μορφής κέντρα
Διασκεδάσεως, αναψυχής κ.λ.π. κ.λ.π.
Η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι στην εντατική από οικονομικής πλευράς η νοοτροπία του κάθε βράδυ έξω όμως
Παραμένει. Η οικονομική συγκυρία μας καλεί να πάψουμε να είμαστε ένα συνεχές μπουζουκομάγαζο.
Μα πώς είναι δυνατόν να μετράμε την ευημερία ενός τόπου, με μέτρο σύγκρισης εάν τα φαγάδικα η τα ξενυχτάδικα
Είναι γεμάτα,να μετράμε την ευημερία μας με πόσους τόνους σκουπιδιών πετάμε κάθε μέρα.
Και δεν κάνουμε την σύγκριση, εάν η γη πού μας θρέφει είναι ερημωμένη και ακαλλιέργητη.
Στο τόπο πού ζω ο ΟΜΗΡΟΣστήν ΙΛΙΑΔΑ αναφέρει , ότι γίνονται τα καλύτερα κρασιά «ΣΤΑ ΥΨΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΥΛΟΥ». Στα μανάβικα όμως της περιοχής,σταφύλι ντόπιο δεν υπάρχει,ντόπια προϊόντα σπανίζουν,ολοι όμως
Παραπονιούνται ότι δεν έχουνε δουλειά.Απορώ πώς είναι δυνατόν σε αγροτικά χωριά ,οι τσιγγάνοι να πωλούν μέχρι
Σκόρδα και κρεμμύδια.
Ακούω ότι το μεγαλύτερο σήμερα πρόβλημα των νέων μας είναι η ανεργία. Διαφωνώ. Εδώ και τριάντα χρόνια είναι η ... εργασία. Ο νέος δε φοβάται την αναδουλειά, φοβάται τη δουλειά. Μια οικογενειακή αντίληψη, ότι δουλειά είναι ότι δεν λερώνει, επεκτάθηκε και στο νεοσουσουδιστικό σχολείο με ευθύνη των κομμάτων, που για λόγους ψηφοθηρίας απεδύθησαν σε μια χυδαία πολιτική παιδοκολακείας, η οποία μετά τη δικτατορία εξέθρεψε και διαμόρφωσε δύο γενιές «κουλοχέρηδων»...παιδιών δηλαδή που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους -πέρα από τη μούντζα- για καμιά εργασία από αυτές που ονομάζονται χειρωνακτικές, επειδή -τάχα- είναι ταπεινωτικές. Κι ας βρίσκεται μέσα στη λέξη «χειρώναξ», σαν δεύτερο συνθετικό το «άναξ» που κάνει τον δουλευτεί, τον άνα­κτα χειρών, βασιλιά στο χώρο του, βασιλιά στο σπιτικό του, νοικοκύρη δηλαδή, λέξη άλλοτε ιερή που ποδοπατήθηκε κι αυτή μες στην ασυναρτησία μιας πολιτικής που έδειχνε αριστερά και πήγαινε δεξιά και τούμπλαλιν.Για ' αυτό τουμπάραμε... Η ανεργία στον τόπων μας είναι επιλεκτική δουλειές υπάρχουν αλλά ότι δεν υπάρχουν χέρια να τις δουλέψουν. Κι έπρεπε να κατακλυσθεί ο τόπος από 1,5 με 2 εκατομμύρια λαθρομετανάστες, για να αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα υπήρχε δουλειά πολλή αλλά ' όχι διάθεση για δουλειά. Τα παιδιά -τα μεγάλα θύματα αυτής της ιστορίας- είχαν γαλουχηθεί με τη νοοτροπία του «White color workers». Έτσι σήμερα το πιο φτηνό εργατικό και υπαλληλικό δυναμικό είναι οι πτυχιούχοι, που ζητούν εργασία ακό­μη και στον ΟΤΕ ως έκτακτοι τηλεφωνητές, προσκομίζοντας στα πιστοποιητικά προσόντων ακόμη και διδακτορικά! Γέμισε ο τόπος πανεπιστήμια, σχολές επί σχολών, επιστημονι­κούς κλάδους αόριστους, ομιχλώδεις και ασαφείς, απροσδιορίστου αποστολής και χρησιμότητας. Πτυχία-φτερά στον άνεμο σαν τις ελπίδες των γονιών, που πιστεύουν ότι τα παιδιά και μόνον με τα «ντοκτορά» θα βρουν δουλειά. Έτσι παράγονται επιστήμονες που είναι δεκαθλητές του τίποτα, ικανοί μόνον για το δημόσιο ή για υπάλληλοι κάποιας πολυεθνικής.Παρ ' όλο που γέμισε η χώρα μας τεχνικές σχολές (τι ΤΕΛ, τι ΤΕΙ, τι ΙΕΚ!) οι πιο άτεχνοι νέοι είναι οι νέοι της Ελλάδος. Παίρνουν πτυχίο τεχνικής σχολής και δεν έχουν πιάσει κατσαβίδι οι πιο πολλοί. Δεν ξέρουν να διορθώσουν μια βλάβη στο αυτοκίνητό τους, στο ραδιόφωνο ή στο τηλέφωνό τους. Είναι άχερου, ουσιαστικά χωρίς χέρια. Τώρα με τα ηλεκτρονικά ξέχασαν να γράφουν, ξέχασαν να διαβάζουν, εκτός φυσικά από «μηνύματα» του αφόρητου «κινητού» τους.Τούτη η παιδεία, που όχι μόνο παιδεία δεν είναι αλλά ' ούτε καν εκπαίδευση, αφού δεν καλλιεργεί καμιά δεξιότητα, εκτός από την ραθυμία, την αναβλητικότητα και το φόβο της δουλειάς, όχι μόνο δεν καλλιεργεί τον νέο εσωτερικά αλλά τον πετρώνει δημιουργικά σαν τα παιδιά της Νιόβης. Τα κάνει άχρηστα τα παιδιά για παραγωγική εργασία, γιατί ο θεσμός της παπαγαλίας και η νοοτροπία της ήσσονος προσπάθειας, με το πρόσχημα να μην τα κουράσομε, τους αφαιρεί την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, τη φαντασία και την πρωτοτυπία. Το σχολείο, αντί να μαθαίνει τα παιδιά πως να μαθαίνουν, τα νεκρώνει πνευματικά. Δεν τα μαθαίνει πως να σκέπτονται αλλά με τι να σκέπτονται. Έτσι τα κάνει πτυχιούχους βλάκες. Βάζει όρια στον ορίζοντα της σκέψης και των ενδιαφερόντων. Τα χαμηλοποιεί. Τα κάνει να βλέπουν σαν τα σκαθάρια κοντά, κι όχι να θρώσκουν άνω, να έχουν έφεση για κάτι πιο πέρα, πιο τρανό και πιο μεγάλο.Η νοοτροπία του βολέματος και του ρουσφετιού,σκοτώνει την ενεργητικότητα και την δράση των νέων.Γιαυτό το έγκλημα όμως δεν φταίνε οι νέοι,.αλλά εμείς οι παλαιότεροι τους οφείλουμε ένα μεγάλο συγγνώμη.Το έμβλημα πια του ελληνικού σχολείου δεν είναι η γλαυξ, είναι ο παπαγάλος, ο μαθητής-βλάξ που καταπίνει σελίδες σαν χάπια και που θεωρεί ως σωστό ότι γράφει το σχολικό. Και το λεγόμενο «σχολικό» είναι συνήθως αισχρό και ως λόγος και ως περιεχόμενο.Και τολμώ να λέγω αισχρό, διότι πρωτίστως το «Αναγνωστικό» που πρέπει να είναι ευαγ­γέλιο πνευματικό ειδικά στο Δημοτικό, αντί να καλλιεργεί την αγάπη για τη δουλειά, καλ­λιεργεί την απέχθεια. Που πια, όπως παλιά, ο έρωτας για την αγροτική, τη βουκολική και τη θαλασσινή ζωή; Ο ναύτης δεν είναι πρότυπο ζωής. Πρότυπο ζωής είναι ο «χαρτογιακάς». Όσο κι αν ήσαν κάπως ρομαντικά τα παλιά «Αναγνωστικά», καλλιεργούσαν τον έρωτα για τη δουλειά. Ακούω πως δεν πάει καλά η οικονομία. Μα πως να πάει, όταν με τη ναυτι­λία που προσφέρει το 5,6% του ΑΕΠ ασχολείται μόνο το 1% των Ελλήνων; (Με τον αγροτικό τομέα που προσφέρει το 6,6% του ΑΕΠ ασχο­λείται το 14,5% του πληθυσμού). Διερωτώμαι, τι είδους ναυτικός λαός είμαστε, όταν αποστρεφόμαστε την θάλασσα και στα ελληνικά καράβια κυριαρχούν Φιλιππινέζοι, Αλβανοί και μελαψοί κάθε αποχρώσεως; Το σχολείο καλλιεργεί τον έρωτα για την τεμπελιά, όχι για δουλειά. Τα πανεπιστήμια και οι ποικιλώνυ­μες σχολές επαυξάνουν τον έρωτα αυτό. Πράγματα που μπορούν να διδαχθούν εντός εξαμήνου -και μάλιστα σε σεμιναριακού τύπου μαθήματα- απαιτούν τετραετία! Βγαίνουν τα παιδιά από τις σχολές και δικαίως ζητούν εργασία με βάση τα «προσόντα» τους, αλλά τέτοιες εργασίες που ζητούν τέτοια προσόντα δεν υπάρχουν. Αν δεν απατώμαι, υπάρχουν δύο σχολές θεατρολογίας -πέρα από τις ιδιωτικές θεατρικές σχολές- που προσφέρουν άνω των 300 πτυχίων το έτος. Που θα βρουν δου­λειά τα παιδιά αυτά;Σήμερα δεν είναι ΙΝ να είσαι αγρότης ,εργάτης,μάστορας κτίστης,τσοπάνης ,και γενικά να παράγεις ,αλλά θεωρείσαι ΙΝ όταν έχεις εξασφαλίσει θέση στο δημόσιο και είσαι κρατικοδίαιτος, νοοτροπία να τακτοποιήσουμε
Τα παιδιά μας στο δημόσιο. Αν όμως το σχολείο από το Δημοτικό καλλιεργούσε την τόλμη, την αυτενέργεια, βρά­βευε την πρωτοβουλία, την ανάληψη ευθυνών, την αγάπη για την οποιαδήποτε δουλειά ακό­μη και του πλανόδιου γαλατά, θα είχαμε κάνει την Ελλάδα Ελδοράδο, όπως έγινε Ελδοράδο για τους εργατικούς Αλβανούς, Βουλγάρους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αιγυπτίους αλιείς, Πακιστανούς και Ουκρανούς.Και έτσι τα παιδιά μας θα απεχθάνωνταν το βόλεμα , το ρουσφέτι
Και θα απέρριπταν τη θεωρία της αναρρίχησης με το θεώρημα των φελλών.Σήμερα αυτοί είναι η εργατική κι αύριο η επιχειρηματική τάξη της Ελλάδος. Κι οι Έλληνες, αφήνοντας την πατρώα γη στα χέ­ρια των Αλβανών που την δουλεύουν, την πατρώα θάλασσα στα χέρια των Αιγυπτίων που την ψαρεύουν, θα μεταβληθούν σε νομάδες της Ευρώπης ή των ΗΠΑ ή θα τρέχουν για δουλειά στην Αλβανία που ξεπερνά σε νόμιμη και παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Γέμισαν τα Τίρανα ουρανοξύστες, κτήρια γιγάντια, κακόγουστα μεν, σύγχρονα δε. Περίπου 100 ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν στην πρωτεύουσα της χώρας των αετών.Υπερηφανευωνται οι Αλβανοί ότι τα Τίρανα κτίζονται με ελληνικά εμβάσματακαι οι ελληνικές πόλεις μαραζώνουν λόγω έλλειψης πόρων.Εμείς αφήσαμε αδιαπαιδαγώγητη την εργατική και την αγροτική τάξη. Στην πρώτη περάσαμε σαν ιδεολογία-θεολογία το σύνθημα «Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη» και υποχρεώσαμε πλήθος επιχειρήσεις να κλείσουν ή να μεταφερθούν άλλου. Μετά διαφθείραμε τους αγρότες με παροχές χωρίς υποχρεώσεις και τους δημιουργήσαμε νοοτροπία μαχαραγιά. Γέμισε η επαρχία με «Κέντρα Πολιτισμού», όπου «μπαγιαντέρες» κάθε λογής και φυλής άναβαν πούρο με φωτιά πεντοχίλιαρου! Το μπουκάλι με το ουίσκι βαπτίστηκε ... αγροτι­κό! Μάγκας θεωρείτε αυτός
Που πίνει δημόσια ένα ((Καθαρό) με πολλά παγάκια,και όχι αυτός που πίνει ένα ποτήρι κρασί ντόπιο. Προτιμά να χορεύει χορούς δυτικής και αμφιβόλου προελεύσεως με πολύ ζελέ στα μαλλιά ,και όχι παραδοσιακούς χορούς.

Στα λαϊκά και Παραδοσιακά πανηγύρια ο νεοέλληνας προτιμά να πίνει γερμανική μπύρα και όχι κρασί η ιστορία μας καλεί να ξαναβρούμε τη χαμένη μας αγροτικότητα, ταυτότητα και τον χαμένο μας πολιτισμό.
Τώρα, όμως, που έρχονται τα «εξ εσπερίας νέφη» χτυπάμε το κεφάλι μας. Και που να φθά­σουν τα «εξ Ανατολής» σαν εισέλθει η Τουρ­κία στην Ευρωπαϊκή Ένωση! Θα γίνει η Ελλάς vallis flentium (=κοιλάς κλαυθμώνων) και θα κινείται quasi osculaturium inter flentium et dolorum (=σαν εκκρεμές μεταξύ θλίψεως και οδύνης).Δεν είμαι υπέρ μιας παιδείας που θα υπο­τάσσεται στην οικονομία. Θεωρώ ολέθριο να χαράσσεται μια εκπαιδευτική πολιτική με κρι­τήρια οικονομικής αναγκαιότητας. Θεωρώ ολέθρια όμως και την παιδεία που εθίζει τα παιδιά στην οκνηρία, που τα κουράζει με την παπαγαλία και το βάρος αχρήστων μαθημά­των. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας είναι τα κεφάλια των παιδιών της. Τούτη η παιδεία αποκεφαλίζει τα παιδιά. Τα κάνει ικανά να μην κάνουν τίποτε. Ούτε να βλαστημήσουν. Ακόμη και η αισχρολογία τους περιορίζεται στη λέξη που τα κάνει συνονόματα. Αν τους πεις βρισιά της περασμένης 20ετίας θα νομί­σουν ότι μιλάς αρχαία Ελληνικά!Είναι θλιβερή η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα, παρουσίαζε χθες και θα παρουσιάζει κι αύριο η ελληνική κοινωνία: να υπάρχουν άνθρωποι άνω των 65 ετών, άνω των 70 ετών, που, ενώ έχουν συνταξιοδοτηθεί, εργάζονται νυχθημερόν, για να συντηρούν τα παιδιά τους μέχρι να τελειώσουν τις ατελείωτες σπουδές τους, τα παιδιά που λιώνουν τα νιάτα τους στα «κηφηνεία», που πάνε σπίτι τους να κοιμηθούν την ώρα που οι Αλβανοί πάνε για δουλειά, θα μου πείτε, τί δουλειά; Οποιαδήποτε δουλειά, αρκεί να είναι τίμια. Όταν μικροί -ακόμη στο Δημοτικό- μαθαίναμε απέξω τον Τυρταίο (ποιος τολμά σήμερα να διδάξει Τυρταίο;) δεν τον μαθαίναμε για να γίνουμε πολε­μοχαρείς αλλά για να νοιώθουμε ντροπή, όταν στην μάχη της ζωής, στην πρώτη γραμμή είναι οι παλαιότεροι, οι «γεραιοί» και οι νέοι κρύβο­νται πίσω από τη σκιά τους. «Αισχρόν γαρ δη τούτο... κείσθαι πρόσθε νέων άνδρα παλαιότερον».Σήμερα, βέβαια, οι χειρωνακτικές εργασίες ελέγχονται σχεδόν κατά ' αποκλειστικότητα από ξένους. Στις οικοδομές μιλούν αλβανικά, στα χωράφια πακιστανικά. Σε λίγο οι χειρωνακτικές επιχειρήσεις θα περάσουν στα χέρια των Κινέζων που κατασκευάζουν ήδη το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών ειδών που θυμίζουν... Ελλάδα. Ακόμη και τις σημαίες μας στην Κίνα τις φτιάχνουν! Κι εμείς; Εμείς, όπως πάντα, φτιάχνουμε τα τρία κακά της μοίρας μας. «Φτιάχνουμε» τη ζωή μας στην τηλοψία, που δίνει τα μοντέρνα πρότυπα οκνηρίας στη νεολαία, στο ποδόσφαιρο
Όχι με το πνεύμα του αθλητισμού και του συναγωνίζεσαι αλλά του οπαδού και μόνο.
Ποθούμε μια χρυσίζουσα ζωή σαν αυτήν που προσφέρει το «γυαλί», αγοράζουμε πολυτελή αυτοκίνητα με δόσεις, κάνουμε διακοπές με «διακοποδάνεια», εορτάζουμε με «εορτοδάνεια» και πεθαίνουμε με «πεθανοδάνεια». Έλεγε ο Φωκίων, που πλήρωσε τέσσερεις δραχμές τη δεύτερη δόση του κώνειου που χρειαζόταν για να «απέλθει», πως στην Αθήνα δεν μπορεί ούτε δωρεάν να πεθάνει κανείς. Έπρεπε να ζούσε τώρα...Λυπάμαι που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω: το σχολείο, οι σχολές και τα ΜΜΕ σακάτε­ψαν και σακατεύουν τη νεολαία, γιατί μιλούν συνεχώς για τα δικαιώματά της -δικαιώματα στην τεμπελιά- και ποτέ για υποχρεώσεις, ποτέ για χρέος, ποτέ για καθήκον. Το καθήκον έγινε άγνωστη λέξη.ΟΙπολιτικοι μας πρέπει να το πάρουν απόφαση είναι ιστορική ανάγκη να σταματήσουν και να ποινικοπιοισουν το ρουσφέτι , με νόμο της βουλής.Τότε και μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια κοινωνία αξιοκρατική,γιατι μόνο οι άξιοι μπορούν να πάνε το τόπο μπροστά.--------

ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ) ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΝ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 30 \07\2011
2723041506 6937128163

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

{10}Λαμπροπουλος στον Εισαγγελεα Φακελος για Τσακωνα....

{7}Λαμπροπουλος κατα Κατασκευαστων &Τραπεζες....σχολιο

Στον εισαγγελέα του Α.Π. το Παραδείσια - Τσακώνα από τον Γ. Λαμπρόπουλο
Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011
22:44
Την έρευνα από τον Αρειο Πάγο για το έργο του δρόμου Παραδείσια-Τσακώνα που κατέρρευσε, ζητεί ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος. Χθες κατέθεσε ογκώδη φάκελλο στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Μπόμπολη, ο οποίος περιλαμβάνει έγγραφα και φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται κατασκευαστικές αστοχίες. Στην αναφορά του ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρει ότι το έργο που κατέρρευσε είχε στοιχίσει στο Δημόσιο τουλάχιστον 87 εκ. ευρώ, ενώ απαιτήθηκαν ακόμη 120 εκ. ευρώ για την επανακατασκευή του. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μεσσήνιος βουλευτής "ήταν τέτοιες οι κακοτεχνίες και οι ζημιές που προκλήθηκαν και διαπιστώθηκαν μετά το 2007 κατά τη διάρκεια των μελετών και των εκσκαφών, ώστε χρειάστηκε να ξηλωθεί όλος ο δρόμος από τα Παραδείσια μέχρι την Τσακώνα για να κατασκευαστεί νέος αυτοκινητόδρομος".Σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ο κ. Λαμπρόπουλος σημειώνει τα εξής: "Επισκέφθηκα το γραφείο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατέθεσα στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γ. Μπόμπολη που αναπληρούσε τον εισαγγελέα, αναφορά με ογκώδη φάκελο, που έλαβε αριθ. πρωτ.: 5938/28-7-2011 και που αφορά την διερεύνηση της κατασκευής, του κόστους και της κατάρρευσης του δρόμου Παραδείσια - Τσάκωνα.Σύμφωνα με τα στοιχεία, διαπίστωσα ότι ο δρόμος Παραδείσια - Τσάκωνα που κατεστράφη ολοσχερώς στις αρχές του 2003, έχει κοστίσει στο Ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον 86.940.943,24 εκατομ. € ή 29.625.128.327 ΔΙΣ δρχ. από 8.443.456,10 εκατομ. € ή 2.877.107.666 ΔΙΣ δρχ. που βάσει των διαγωνισμών και των εκπτώσεων, είχαν συμφωνηθεί.Αξίζει να σημειωθεί ότι για την επανακατασκευή του δρόμου Παραδείσια - Τσάκωνα απαιτήθηκαν ακόμη 120 εκ. € και πλέον.Ως γνωστόν από το 2003 άρχισε η εκπόνηση των μελετών για την επανακατασκευή.Εγινε η δημοπράτηση του έργου στις 27-2-2006, με συμβατικό χρόνο παράδοσης στις 13-10-2009.Από το τέλος του 2009 και το 2010, δεν υπήρξε κανονική εκταμίευση των χρημάτων στους αναδόχους με αποτέλεσμα, παρότι το έργο είχε κατασκευασθεί σε ποσοστό 85 % περίπου με υπολειπόμενα μόνον, μέρος της μεγάλης γέφυρας Τ4, να μην προχωρούν οι εργασίες για παράδοση.Ετσι ενώ το αρμόδιο υπουργείο διαβεβαίωνε αρχικά για παράδοση τον Οκτώβριο του 2010 μετά για τον Δεκέμβριο του 2010, στις 13-12-2010 ο υφυπουργός κ. Μαγκριώτης με διαβεβαίωνε στην Βουλή ότι θα δοθεί τον Απρίλιο του 2011 με μικρή παράκαμψη της γέφυρας και όλος ο δρόμος τον Οκτώβριο του 2011.Στις 21 Μαρτίου 2011 επίσης στη Βουλή ο κ Μαγκριώτης με διαβεβαίωνε ότι με παράκαμψη της γέφυρας θα δινόταν τον Αύγουστο του 2011 και το φθινόπωρο ολόκληρο το έργο.Τώρα μας διαβεβαιώνει ο κ. υφυπουργός για το τέλος του 2011 με παράκαμψη της γέφυρας και το 2012 όλο το δρόμο, αφού με την ένταξη στο ΕΣΠΑ εξασφαλίστηκαν τα υπόλοιπα κονδύλια".Η ΑΝΑΦΟΡΑΣτην αναφορά του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο κ. Λαμπρόπουλος σημειώνει:"Το τμήμα Παραδείσια - Τσάκωνα της Ν.Ε.Ο Τρίπολης - Καλαμάτας, παραδόθηκε στην κυκλοφορία τον Μάρτιο του 2000 και τον Ιανουάριο του 2003 κατέρρευσε και κατεστράφη ολοσχερώς.Το ως άνω τμήμα κατασκευάσθηκε σε δύο φάσεις.Κατά την Α' φάση εκτελέσθηκαν οι χωματουργικές εργασίες και τα βασικά τεχνικά (θολωτοί και πλακοσκεπείς οχετοί, κάτω διαβάσεις).Κατά την Β' φάση κατασκευάσθηκαν τα επιφανειακά τεχνικά (τοίχοι αντιστήριξης, επενδεδυμένοι τάφροι, New Jersey κ.λπ.) και η ανωδομή (στρώση σφράγισης, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση οριζόντια και κατακόρυφος.Για την πρώτη εργολαβία (Α' φάση) έγινε δημοπράτηση στις 23-12-1991 και το συμφωνητικό υπεγράφη στις 27-2-1992.Η έκπτωση που επιτεύχθηκε έφθασε το 72,66% και ανάδοχος εργολάβος ήταν η εταιρία «Α.Τ.Τ.Ε.Ν.Ε Α.Ε».Με προϋπολογισμό του έργου 2.000.000.000 δισ. δρχ το ποσό μετά την έκπτωση που θα ελάμβανε η κατασκευάστρια εταιρία θα ήταν 751.269.950 εκατομ. δρχ.Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η 2η ΔΕΚΕ Τρίπολης.Οι εργασίες της Α' φάσης περατώθηκαν την 30-6-1995 και στις 14-2-1996 εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ.: 229 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου από τον τότε προϊστάμενο της 2ης ΔΕΚΕ Τρίπολης.Προκειμένου να καταβληθούν τα χρήματα στην εταιρεία συντάχθηκαν οι 1ος και 2ος συγκριτικοί πίνακες από την 2η ΔΕΚΕ.Μετά από διαδοχικές προσφυγές του αναδόχου στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, εκδόθηκαν οι 41/1996, 42/1996 και 43/1996 αποφάσεις τού ως άνω Εφετείου που έκαναν όλως παραδόξως δεκτές τις προσφυγές.Για τον 3° συγκριτικό πίνακα εκδόθηκε η υπ' αριθ. 121/1998 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή της εταιρείας.Στη συνέχεια ο ανάδοχος για τον 5° συγκριτικό πίνακα υπέβαλε την από 25-9-1999 προσφυγή προς το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, όπου εκδόθηκε η με αριθ. 419/2003 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με την οποία έγιναν δεκτές οι θέσεις του αναδόχου.Κατά των αποφάσεων 41, 42, 43/1996, παρά το γεγονός ότι η οικονομική επιβάρυνση του έργου από την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων ήταν πολύ μεγάλη, δεν ασκήθηκε κατ' αυτών αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ, γιατί οι λόγοι των αντίστοιχων αιτήσεων αναιρέσεως κρίθηκαν αβάσιμοι από την τριμελή επιτροπή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Δικαστικό Γραφείο Ναυπλίου με σύμφωνη γνώμη του προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Κατά των αποφάσεων 121 και 122/1998 ασκήθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας αιτήσεις αναιρέσεως του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, οι οποίες έγιναν δεκτές και παραπέμφθηκε η υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης για νέα κρίση.Στη συνέχεια το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης στη συνεδρίαση της 14-1-2003 εξέδωσε τις με αριθμό 418/2003 και 419/2003 αποφάσεις, με τις οποίες έγινε δεκτή στο σύνολο της η προσφυγή του αναδόχου.Παράλληλα το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης εξέδωσε τη με αριθ. 420/2003 απόφασή του, που επίσης δέχεται την προσφυγή του αναδόχου για τόκους υπερημερίας.Παρά το γεγονός ότι η οικονομική επιβάρυνση του έργου από την εκτέλεση των 418/2003, 419/2003 και 420/2003 αποφάσεων επίσης ήταν υπέρογκη, δεν ασκήθηκε κατ' αυτών αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ και κατέστησαν αμετάκλητες.Ετσι ο ανάδοχος έχει εισπράξει τουλάχιστον 77.375.677,67 εκ.€ ή 26.365.764.085 δισ. δρχ, ενώ είχε αναλάβει την εκτέλεση της Α' φάσης του έργου με το ποσόν των 2.204.754,09 εκ. € ή 751.269.956 εκ. δρχ και επιπλέον εκκρεμούν σε βάρος του Δημοσίου και άλλες αναγκαστικές κατασχέσεις.Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (2η ΔΕΚΕ Τρίπολης) κατά τα σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε δεν ακολούθησε τις οδηγίες που είχαν δοθεί με την αριθ. πρωτ.: ΔΙ α/5/247/14-7-1993 απόφαση του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε σχετικά με την τιμολόγηση των νέων εργασιών «λιθορριπή κοιτοστρώσεως και καθαρή μεταφορά λίθων» και τις τιμολόγησε με μεγαλύτερη τιμή μονάδος.Η 2η ΔΕΚΕ κατά την ανασύνταξη του 1ου Σ.Π μετέφερε τις ανωτέρω νέες εργασίες από το κεφάλαιο Α' Χωματουργικά έργα, στο κεφάλαιο Β' τεχνικά έργα, αφενός χωρίς να αιτιολογεί τη μεταφορά αυτή στην τεχνική έκθεση και αφετέρου χωρίς να της έχει δοθεί τέτοια εντολή, ενέργεια η οποία αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία όλων όσων προέκυψαν μετέπειτα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.Η μεταφορά αυτή των νέων εργασιών, μείωσε «τεχνητά» τη δαπάνη του κεφαλαίου Α' Χωματουργικά έργα, με αποτέλεσμα να μην προκύψει υπέρβαση του 100% της συμβατικής δαπάνης αυτού.Η 2η ΔΕΚΕ δεν αναγνώρισε, με κανέναν από τους εγκριθέντες στη συνέχεια 2ο, 3ο και 4ο συγκριτικούς πίνακες (πέραν του 1ου ο οποίος και ανακλήθηκε) την ύπαρξη υπερσυμβατικών ποσοτήτων στο κεφάλαιο Α' Χωματουργικά έργα και αυτό γιατί με τον τρόπο που τους συνέταξε δεν προέκυπτε υπέρβαση του 100% της συμβατικής δαπάνης.Η ενέργεια αυτή, η οποία ήταν γενεσιουργός αιτία όλων όσων προέκυψαν μετέπειτα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (μεταφορά των νέων εργασιών από το κεφάλαιο Β' τεχνικά έργα ) στέρησε από τη ΔΕΚΕ τη δυνατότητα που είχε σύμφωνα με το άρθρο 44 του Π.Δ 609/1985, είτε να διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο τις ζητούμενες από αυτόν νέες ειδικές τιμές και να επιτύχει την εκτέλεση των υπερσυμβατικών ποσοτήτων, που θα προέκυπταν αν είχαν κατακυρωθεί οι νέες εργασίες στο κεφάλαιο Α' χωματουργικά έργα με τιμές οι οποίες θα ήταν πλησίον στις συμβατικές, είτε αν ο ανάδοχος απαιτούσε τελικά τις τιμές που του επιδίκασαν από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, να διαλύσει τη σύμβαση και να επαναδημοπρατήσει το έργο, όπως είχε δικαίωμα σύμφωνα με την παραγ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1418/1984.Σημειωτέον τα ποσά που εισπράχθηκαν από τον ανάδοχο από τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις, προέρχονται όλα από Εθνικούς πόρους.Με ευθύνη της 2ης ΔΕΚΕ οι τιμές διαμορφώθηκαν για παράδειγμα σε 449 δρχ/μ3 για εκσκαφή σε γαιωημιβραχώδη και 1664 δρχ /μ3 για εκσκαφή σε βραχώδη ενώ οι αντίστοιχες συμβατικές τιμές ήταν 74 δρχ/μ3 και 258 δρχ/μ3.Οι εργασίες της Α' εργολαβίας περατώθηκαν στις 30-6-1995 και επειδή είχαν παρέλθει από τότε οι 15 μήνες που προέβλεπε η σύμβαση για τη συντήρηση του έργου θεωρήθηκε ότι έγινε αυτοδίκαια η οριστική παραλαβή αυτού, 30 ημέρες μετά την από 7-10-1996 όχληση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 55 παραγ.2 του Π.Δ 609/1985.Από τις 23-2-1996 είχε συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή για την προσωρινή παραλαβή των εργασιών του έργου.Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο την 15-1-1996 και εγκρίθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό της 2ης ΔΕΚΕ.Η επιτροπή πρότεινε την προσωρινή παραλαβή των εργασιών του έργου στις 21-11-1996 και έγινε παραλαβή του έργου, παρά το ότι την ίδια χρονική περίοδο Ιούλιο του 1995, σε αναφορά των συνεργαζομένων γραφείων (Π. Μαρίνος και Μ. Καββαδάς), προς τη Δ/νση Μελετών της Γ.Γ.Δ.Ε /ΥΠ.ΧΩ.Δ.Ε, επισημαίνεται ότι παρουσιάσθηκαν προβλήματα στο έργο.Ακόμη και αυτή η 2η ΔΕΚΕ μετά την παραπάνω αναφορά με το 1433/19-7-1995 έγγραφο της απευθύνεται προς το Κεντρικό Εργαστήριο Δημ. Εργων (ΚΕΔΕ) ζητώντας τη βοήθεια του, διατυπώνοντας για πρώτη φορά ανησυχία για την περιοχή κατολίσθησης.Στη συνέχεια αν και έγιναν μελέτες και τα προβλήματα επιβεβαιώνονταν, η ΔΕΚΕ με σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Δημοσίων Εργων προχώρησε σε δημοπράτηση της Β' φάσης (ασφαλτικά κ.λπ.) και στην παράδοση σε κυκλοφορία τον Μάρτιο του 2000, όταν πλέον όλοι μιλούσαν (καθηγητές του Πολυτεχνείου κ.κ. Π. Μαρίνος και Μ. Καββαδάς) για φαινόμενο σε εξέλιξη και προέβλεπαν την καταστροφή.Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗΗ Β' εργολαβία (Β' φάση) δημοπρατήθηκε στις 4-5-1998 με επιτευχθείσα τεκμαρτή έκπτωση 49,32 % και ανάδοχο την «NESTOS Α.Ε».Το συνολικό κόστος της Β' εργολαβίας ανήλθε σε 3.259.364.242 δισ. δρχ με Φ.Π.Α ή 9.565.265,57 εκ. € ενώ η αρχική σύμβαση ήταν 2.125.837.710 ΔΙΣ δρχ ή 6.238.702,01 εκ. €.Τρία χρόνια μετά, τον Ιανουάριο του 2003 έγιναν εκτεταμένες κατολισθήσεις και ο δρόμος κατεστράφη ολοσχερώς.Στο τμήμα Παραδείσια - Τσάκωνα, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλεπότανε να κατασκευασθούν κοιλαδογέφυρες και σήραγγα, αλλά κατά ανεξήγητο τρόπο δεν έγιναν και υπήρξε τεράστιος όγκος χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές, μπαζώματα κ.λπ.) λίαν επικερδή για τους αναδόχους.Προέκυψαν μπαζώματα που σε σημεία έφθασαν και τα 140 μέτρα ύψος και που συνέβαλαν στην κατάρρευση.Πάνω στα μπαζώματα κατασκεύασαν τεχνικά τα οποία, όπως ήταν φυσικό, μετά από λίγο χρόνο κατέρρευσαν.Σε τεχνικές εκθέσεις που συντάχθηκαν από το 2007 και μετά για λογαριασμό της κοινοπραξίας που ξανακατασκευάζει το δρόμο και προκειμένου να ελέγξουν τα τεχνικά που είχαν κατασκευαστεί, για να δουν αν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στον καινούργιο δρόμο ή να τα καταστρέψουν, διαπιστώθηκαν μεγάλες κακοτεχνίες και παραλείψεις, όπως τεχνικά με άοπλο σκυρόδεμα και πολλά άλλα που δεν ήταν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των τότε κατασκευαστών και που προφανώς οι υπεύθυνοι της 2ης ΔΕΚΕ (επιβλέποντες, προϊστάμενοι κ.λπ.) δεν είδαν!Ηταν τέτοιες οι κακοτεχνίες και οι ζημίες που προκλήθηκαν και που διαπιστώθηκαν μετά το έτος 2007 κατά την διάρκεια των μελετών και εκσκαφών, ώστε χρειάστηκε να ξηλωθεί όλος ο δρόμος από τα Παραδείσια μέχρι την Τσάκωνα για να κατασκευασθεί νέος αυτοκινητόδρομος.Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έμεινε ούτε ένα μέτρο από τον παλαιό.Δαπανήθηκαν συνολικά για Α' και Β' εργολαβίες του δρόμου τουλάχιστον 86.940.943,24 εκ. € ή 29.625.128.327 δισ δρχ. από 8.443.456,10 εκ. € ή 2.877.107.666 δισ. δρχ. που ήταν το κόστος κατασκευής του έργου μετά τις εκπτώσεις που είχαν επιτευχθεί και σήμερα δαπανάμε ακόμη, πλέον των 120 εκ. € για την επανακατασκευή του.Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πτώση του δρόμου το 2003 μέχρι περίπου το τέλος του 2010 στην παλαιά εθνική οδό που ξαναχρησιμοποιείται έχουν σημειωθεί δεκάδες ατυχήματα με εξήντα δύο τραυματίες, δύο νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.ΕΥΘΥΝΕΣ - ΜΑΡΤΥΡΕΣΚατόπιν αυτών είναι αναγκαίο να ερευνηθούν τυχόν ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις:1. Των κατασκευαστών και συγκεκριμένα αν εφήρμοσαν τις μελέτες
και αν χρησιμοποίησαν τα υλικά που προβλέπονταν.2. Ολου του προσωπικού της 2ης ΔΕΚΕ Τρίπολης που είχε κάθε
μορφής εμπλοκή κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ιδιαίτερα των προϊσταμένων της Υπηρεσίας και των εχόντων την επίβλεψη του έργου.3. Κατά παντός άλλου που με κάθε τρόπο είχε εμπλακεί στην
κατασκευή του έργου.Μάρτυρες προτείνω:Τους διατελέσαντες διευθυντές της ΕΥΔΕ/Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου από την καταστροφή του έργου μέχρι σήμερα.Κάθε άλλο υπεύθυνο από το αρμόδιο υπουργείο Δημοσίων Εργων και Υποδομών.3. Τους μηχανικούς που συνέταξαν τις νέες μελέτες για την
ανακατασκευή του δρόμου Παραδείσια - ΤσάκωναΤους διατελέσαντες προέδρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος / Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου από την πτώση του δρόμου μέχρι σήμερα.Τους τότε συμμετέχοντες στην τριμελή επιτροπή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Δικαστικό Γραφείο Ναυπλίου.Τους καθηγητές του Πολυτεχνείου κ.κ. Π. Μαρίνο και Μ.Καββαδά.Τους διευθυντές των τοπικών εφημερίδων : α) "Ελευθερία", β) "Θάρρος", γ) "Φωνή" και δ) "Μεσσηνιακός Λόγος".Τον κ. Αθανάσιο Πετράκο, περιφερειακό σύμβουλο Πελοποννήσου".
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011 13:36
Διαβάστηκε 530 φορές -->
Ετικέτες:
Λαμπρόπουλος
Παραδείσια Τσακώνα
Σχετικά αντικείμενα (με βάση την ετικέτα)
Παράταση έως Οκτώβριο 2012 για το Παραδείσια - Τσακώνα
Παραδείσια - Τσακώνα του χρόνου το καλοκαίρι
Μάχη με το χρόνο για τον αυτοκινητόδρομο
Ερώτηση Λαμπρόπουλου για το Κέντρο Διαβιβάσεων
Ραγδαίες εξελίξεις με τον περιφερειακό της Καλαμάτας

1 Σχόλιο
Σύνδεσμος σχολίου Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011 14:28 δημοσιεύτηκε από Επιστημονας
αξιζει να δειτε και το βιντεο απο την Βουλη , ο συνδεσμος ειναι:http://www.youtube.com/user/EPISTHMONAS62?feature=mhee


epistimonas@gmail.com

Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΑΜΟΥΛΗ “Η πρεμούρα της «παράγκας» για αναθέσεις στο «Μορέα» και τα εξαπτέρυγα… “

Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΑΜΟΥΛΗ “Η πρεμούρα της «παράγκας» για αναθέσεις στο «Μορέα» και τα εξαπτέρυγα… “

Η αλήθεια που κρύβει το ΠΑΣΟΚ για το χρέος
July 28, 2011 ·Την πικρή αλήθεια που κρύβει η κυβέρνηση από τους Ελληνες αναφορικά με την πρόσφατη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το δημόσιο χρέος αποκάλυψε ο διεθνής Τύπος. Με εκτενείς αναλύσεις που δημοσιεύονται σε δύο κορυφαία ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα, το Reuters και την ηλεκτρονική έκδοση της αμερικανικής εφημερίδας «Wall Street Journal» αποδεικνύουν με αριθμούς ότι, παρά τα λεγόμενα της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των Ευρωπαίων ηγετών, το πακέτο της συμφωνίας των Βρυξελλών αντί να μειώνει το ελληνικό δημόσιο χρέος (δηλαδή το βάρος στην παρούσα και στις επόμενες γενιές των Ελλήνων) το αυξάνει και μάλιστα πολύ! Συγκεκριμένα, ενώ φέτος το δημόσιο χρέος θα διαμορφωνόταν με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 156,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (το εθνικό μας εισόδημα), λόγω του νέου πακέτου, θα αυξηθεί φέτος στο 164,7% και το 2012 θα εκτοξευτεί στο 179%!
Γιατί γίνεται αυτό; Διότι εν ολίγοις η χαριστική, όπως παρουσιάστηκε από την πανηγυρίζουσα ελληνική κυβέρνηση, συμφωνία των Βρυξελλών δεν είναι τελικά και τόσο χαριστική για τους Ελληνες, αφού θα φορτωθούν με πρόσθετα δανειακά βάρη. Μάλιστα, αυτό θα γίνει προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ξένες τράπεζες που θα δεχτούν να ανταλλάξουν τα ελληνικά ομόλογα που λήγουν με νέα έως και 30ετή ελληνικά ομόλογα. Ετσι, εκτός από τους τόκους-μαμούθ που θα φορτωθούν οι Ελληνες από την μεγάλη επιμήκυνση του ελληνικού χρέους, θα φορτωθούν και νέα δάνεια.
Ας δούμε με ποιον περίπλοκο τρόπο γίνεται αυτό το φόρτωμα της Ελλάδας με εξτρά χρέος, ενώ υποτίθεται ότι η Ελλάδα ελαφρύνεται. Ο αρθρογράφος της «Wall Street Journal» Τσαρλς Φορέλ περιγράφει πώς αυξάνεται το ελληνικό χρέος.
Η συμφωνία προβλέπει ότι οι ιδιώτες πιστωτές θα ανταλλάξουν, στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας, ελληνικά ομόλογα αξίας 135 δισ. ευρώ με νέα ελληνικά ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας και αξίας περίπου 121,5 δισ. ευρώ. Δηλαδή το ελληνικό χρέος θα μειωθεί κατά 13,5 δισ. ευρώ, αλλά στο τέλος του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019. Φέτος, όμως, και τον επόμενο χρόνο το ελληνικό χρέος θα αυξηθεί, καθώς η συμφωνία των Βρυξελλών προβλέπει και κάτι άλλο. Η Ελλάδα θα πρέπει να εγγυηθεί άμεσα την αποπληρωμή των νέων ελληνικών ομολόγων, «παρκάροντας» χρήματα σε έναν ειδικό λογαριασμό (ομόλογα μηδενικού επιτοκίου και πολύ υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης), τα οποία θα δοθούν στους κατόχους των νέων ελληνικών ομολόγων στην περίπτωση που η Ελλάδα βαρέσει κανόνι, δηλαδή δηλώσει αδυναμία να αποπληρώσει τα νέα ομόλογα. Πρόκειται για εγγυήσεις που θα βρεθούν μέσω νέου δανεισμού της Ελλάδας. Συγκεκριμένα η Ελλάδα θα δανειστεί από τον μηχανισμό στήριξης των υπερχρεωμένων χωρών της ευρωζώνης φέτος το ποσό των 18 δισ. ευρώ. Με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό δημόσιο χρέος θα διαμορφωθεί φέτος στο τέλος του 2011 στα 352,6 δισ. ευρώ ή 156,7%. Με την προσθήκη των 18 δισ. ευρώ που θα δανειστεί η Ελλάδα για να δώσει τις εγγυήσεις στις ξένες τράπεζες, το χρέος θα ανέβει φέτος στα 370,6 δισ. ευρώ ή στο 165,7% του ΑΕΠ.
Ο αρθρογράφος του Reuters Χιούγκο Ντίξον προχωρεί ακόμη περισσότερο, εκτιμώντας ότι το 2012 το ελληνικό δημόσιο χρέος θα αυξηθεί στο 179% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Οπως εξηγεί ο ίδιος, στο ποσό των «εγγυήσεων» που πρέπει να δανειστεί η Ελλάδα θα πρέπει να προστεθεί και ένα ποσό ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ που θα δανειστεί η Ελλάδα, προκειμένου να στηρίξει με νέα κεφάλαια τις ελληνικές τράπεζες που θα υποστούν ζημιές από την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων που έχουν με νέα ομόλογα. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό τελικά το ελληνικό χρέος εκτοξεύεται στο 179% του ΑΕΠ το 2012.
Ο αρθρογράφος του Reuters τονίζει ότι η ανάλυση για την πορεία του ελληνικού χρέους βρίσκεται σε αντιδιαστολή με όσα είπαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μάλιστα, αναφέρεται συγκεκριμένα στον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος στη συνέντευξη που έδωσε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής είπε ότι το χρέος της Ελλάδας θα μειωθεί κατά 24%. «Προφανώς αγνοούσε το κόστος των εγγυήσεων και της επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών» λέει ο αρθρογράφος του Reuters.
Ανεπαρκή θεωρεί τη συμφωνία των Βρυξελλών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και ο κορυφαίος αρθρογράφος της βρετανικής εφημερίδας «Financial Times» Βόλφγκανγκ Μίνχαου. Ο Γερμανός αναλυτής σημειώνει ότι, για να είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος, θα πρέπει να μειωθεί κατά 50%, κάτι που με τη συμφωνία δεν επιτυγχάνεται.

Αναφορά Λαμπρόπουλου σε Άρειο Πάγο
Τα δισεκατομμύρια «έστησαν χορο» στον πεσμένο δρόμο
Έρευνα για τυχόν ευθύνες σε πράξεις ή παραλείψεις των κατασκευαστών και συγκεκριμένα αν εφάρμοσαν τις μελέτες και αν χρησιμοποίησαν τα υλικά που προβλέπονταν, όλου του προσωπικού της 2ης ΔΕΚΕ Τρίπολης που είχε κάθε μορφής εμπλοκή κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά ιδιαίτερα των προϊσταμένων και των εχόντων την επίβλεψη, όπως και κατά παντός άλλου που με κάθε τρόπο είχε εμπλακεί στην κατασκευή του έργου, ζητά με αναφορά του προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το δρόμο Παραδείσια – Τσακώνα ο βουλευτής Μεσσηνίας της Ν.Δ. Ι. Λαμπρόπουλος. Ο κ. Λαμπρόπουλος κατέθεσε χθες την αναφορά του στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Μπόμπολη, στην οποία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο έργο έχει κοστίσει 87 εκατ. ευρώ περίπου ή 29,62 δισ. δρχ., από τα 8,44 εκατ. ευρώ ή τα 2,88 δισ. δρχ. που είχαν συμφωνηθεί βάσει των εκπτώσεων και των διαγωνισμών.
Η αναφοράΣύμφωνα με όσα αναφέρονται από τον κ. Λαμπρόπουλο, «το τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα της Ν.Ε.Ο Τρίπολης - Καλαμάτας παραδόθηκε στην κυκλοφορία το Μάρτιο του 2000 και τον Ιανουάριο του 2003 κατέρρευσε και κατεστράφη ολοσχερώς.Το ως άνω τμήμα κατασκευάσθηκε σε δύο φάσεις: Κατά την α’ φάση εκτελέσθηκαν οι χωματουργικές εργασίες και τα βασικά τεχνικά (θολωτοί και πλακοσκεπείς οχετοί, κάτω διαβάσεις). Κατά τη β’ φάση κατασκευάσθηκαν τα επιφανειακά τεχνικά (τοίχοι αντιστήριξης, επενδεδυμένοι τάφροι, New jersey κ.λπ.) και η ανωδομή (στρώση σφράγισης, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση οριζόντια και κατακόρυφος).Για την πρώτη εργολαβία (α’ φάση) έγινε δημοπράτηση στις 23-12-1991 και το συμφωνητικό υπεγράφη στις 27-2-1992.Η έκπτωση που επιτεύχθηκε έφθασε το 72,66% και ανάδοχος εργολάβος ήταν η εταιρεία Α.Τ.Τ.Ε.Ν.Ε Α.Ε..Με προϋπολογισμό του έργου 2 δισ. δρχ., το ποσό που θα ελάμβανε η κατασκευάστρια εταιρεία, μετά την έκπτωση, θα ήταν 751.269.950 δρχ.Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η 2η ΔΕΚΕ Τρίπολης.Οι εργασίες της α’ φάσης περατώθηκαν την 30-6-1995 και στις 14-2-1996 εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 229 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου από τον τότε προϊστάμενο της 2ης ΔΕΚΕ Τρίπολης.Προκειμένου να καταβληθούν τα χρήματα στην εταιρεία συντάχθηκαν οι 1ος και 2ος συγκριτικοί πίνακες από τη 2η ΔΕΚΕ.Μετά από διαδοχικές προσφυγές του αναδόχου στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, εκδόθηκαν οι 41, 42 και 43/1996 αποφάσεις του, που έκαναν όλως παραδόξως δεκτές τις προσφυγές.Για τον 3ο συγκριτικό πίνακα εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 121/1998 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή της εταιρείας. Ο ανάδοχος για τον 5ο συγκριτικό πίνακα υπέβαλε στις 25-9-1999 προσφυγή προς το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, που εξέδωσε την με αριθ. 419/2003 απόφαση, με την οποία έγιναν δεκτές οι θέσεις του αναδόχου.Κατά των αποφάσεων 41, 42, 43/1996, παρά το ότι η οικονομική επιβάρυνση του έργου από την εκτέλεσή των ήταν πολύ μεγάλη, δεν ασκήθηκε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ, γιατί οι λόγοι των αντίστοιχων αιτήσεων αναιρέσεως κρίθηκαν αβάσιμοι από την τριμελή επιτροπή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Δικαστικό Γραφείο Ναυπλίου, με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Κατά των αποφάσεων 121 και 122/1998 ασκήθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας αιτήσεις αναιρέσεως του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που έγιναν δεκτές και παραπέμφθηκε η υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης για νέα κρίση.Ακολούθως, το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης στις 14-1-2003 εξέδωσε τις με αριθμό 418 και 419/2003 αποφάσεις, με τις οποίες έγινε δεκτή στο σύνολό της η προσφυγή του αναδόχου.Παράλληλα, εξέδωσε και τη με αριθ. 420/2003 απόφασή του, που επίσης δέχεται την προσφυγή του αναδόχου για τόκους υπερημερίας.Παρά το ότι η οικονομική επιβάρυνση του έργου από την εκτέλεση των 418/2003, 419/2003 και 420/2003 αποφάσεων επίσης ήταν υπέρογκη, δεν ασκήθηκε κατ’ αυτών αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ και κατέστησαν αμετάκλητες.Έτσι ο ανάδοχος έχει εισπράξει τουλάχιστον 77.375.677,67 ευρώ ή 26.365.764.085 δρχ., ενώ είχε αναλάβει την εκτέλεση της α’ φάσης του έργου με το ποσό των 2.204.754,09 ευρώ ή 751.269.956 δρχ. και επιπλέον εκκρεμούν σε βάρος του Δημοσίου και άλλες αναγκαστικές κατασχέσεις.Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (2η ΔΕΚΕ Τρίπολης) κατά τη σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε δεν ακολούθησε τις οδηγίες που είχαν δοθεί με την αριθ. πρωτ.: Δ1α/5/247/14-7-1993 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε σχετικά με την τιμολόγηση των νέων εργασιών “λιθορριπή κοιτοστρώσεως και καθαρή μεταφορά λίθων” και τις τιμολόγησε με μεγαλύτερη τιμή μονάδος.Η 2η ΔΕΚΕ κατά την ανασύνταξη του 1ου Σ.Π. μετέφερε τις ανωτέρω νέες εργασίες από το κεφάλαιο Α’ χωματουργικά έργα, στο κεφάλαιο Β’ τεχνικά έργα, αφενός χωρίς να αιτιολογεί τη μεταφορά αυτή στην τεχνική έκθεση και αφετέρου χωρίς να της έχει δοθεί τέτοια εντολή, ενέργεια που αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία όλων όσων προέκυψαν μετέπειτα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.Η μεταφορά αυτή των νέων εργασιών μείωσε «τεχνητά» τη δαπάνη του κεφαλαίου Α’ χωματουργικά έργα, με αποτέλεσμα να μην προκύψει υπέρβαση του 100% της συμβατικής δαπάνης.Η 2η ΔΕΚΕ δεν αναγνώρισε, με κανέναν από τους εγκριθέντες στη συνέχεια 2ο, 3ο και 4ο Συγκριτικούς Πίνακες (πέραν του 1ου ο οποίος και ανακλήθηκε), την ύπαρξη υπερσυμβατικών ποσοτήτων στο κεφάλαιο Α’ χωματουργικά έργα, και αυτό γιατί με τον τρόπο που τους συνέταξε, δεν προέκυπτε υπέρβαση του 100% της συμβατικής δαπάνης.Η ενέργεια αυτή, η γενεσιουργός αιτία όλων όσων προέκυψαν μετέπειτα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (μεταφορά των νέων εργασιών από το κεφάλαιο Β’ τεχνικά έργα), στέρησε από τη ΔΕΚΕ τη δυνατότητα που είχε σύμφωνα με το άρθρο 44 του Π.Δ. 609/1985, είτε να διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο τις νέες ειδικές τιμές και να επιτύχει την εκτέλεση των υπερσυμβατικών ποσοτήτων, που θα προέκυπταν αν είχαν κατακυρωθεί οι νέες εργασίες στο κεφάλαιο Α’ χωματουργικά έργα με τιμές, που θα ήταν πλησίον στις συμβατικές, είτε αν ο ανάδοχος απαιτούσε τελικά τις τιμές που του επιδίκασαν από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, να διαλύσει τη σύμβαση και να επαναδημοπρατήσει το έργο, όπως είχε δικαίωμα σύμφωνα με την παραγ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1418/1984.Τα ποσά που εισπράχθηκαν από τον ανάδοχο από τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις, προέρχονται όλα από εθνικούς πόρους.Με ευθύνη της 2ης ΔΕΚΕ οι τιμές διαμορφώθηκαν για παράδειγμα σε 449 δρχ./μ3 για εκσκαφή σε γαιοημιβραχώδη και 1664 δρχ./μ3 για εκσκαφή σε βραχώδη, ενώ οι αντίστοιχες συμβατικές τιμές ήταν 74 δρχ./μ3 και 258 δρχ./μ3.Οι εργασίες της α’ εργολαβίας περατώθηκαν στις 30-6-1995 και επειδή είχαν παρέλθει από τότε οι 15 μήνες που προέβλεπε η σύμβαση για τη συντήρηση του έργου, θεωρήθηκε ότι έγινε αυτοδίκαια η οριστική παραλαβή του, 30 ημέρες μετά την από 7-10-1996 όχληση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 55 παραγ. 2 του Π.Δ. 609/1985.Από τις 23-2-1996 είχε συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή για την προσωρινή παραλαβή των εργασιών του έργου.Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο την 15-1-1996 και εγκρίθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό της 2ης ΔΕΚΕ.Η επιτροπή πρότεινε την προσωρινή παραλαβή των εργασιών του έργου στις 21-11-1996 και έγινε παραλαβή του έργου, παρά το ότι την ίδια χρονική περίοδο (Ιούλιος του 1995), σε αναφορά των συνεργαζομένων γραφείων (Π. Μαρίνος και Μ. Καββαδάς), προς τη Δ/νση Μελετών της Γ.Γ.Δ.Ε/ΥΠ.ΧΩ.Δ.Ε., επισημαίνεται ότι παρουσιάσθηκαν προβλήματα στο έργο.Ακόμη και αυτή η 2η ΔΕΚΕ μετά την παραπάνω αναφορά με το 1433/19-7-1995 έγγραφό της απευθύνεται προς το Κεντρικό Εργαστήριο Δημ. Έργων (ΚΕΔΕ), ζητώντας τη βοήθειά του, διατυπώνοντας για πρώτη φορά ανησυχία για την περιοχή κατολίσθησης.Στη συνέχεια, αν και έγιναν μελέτες και τα προβλήματα επιβεβαιώνονταν, η ΔΕΚΕ με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Δημοσίων Έργων προχώρησε σε δημοπράτηση της β’ φάσης (ασφαλτικά κ.λπ.) και στην παράδοση σε κυκλοφορία το Μάρτιο του 2000, όταν πλέον όλοι μιλούσαν (καθηγητές του Πολυτεχνείου κ.κ. Π. Μαρίνος και Μ. Καββαδάς) για φαινόμενο σε εξέλιξη και προέβλεπαν την καταστροφή.Η β’ εργολαβία (β’ φάση) δημοπρατήθηκε στις 4-5-1998 με επιτευχθείσα τεκμαρτή έκπτωση 49,32% και ανάδοχο την NESTOS A.E..Το συνολικό κόστος της β’ εργολαβίας ανήλθε σε 3.259.364.242 δρχ. με ΦΠΑ ή 9.565.265,57 ευρώ, ενώ η αρχική σύμβαση ήταν 2.125.837.710 δρχ. ή 6.238.702,01 ευρώ.Τρία χρόνια μετά, τον Ιανουάριο του 2003, έγιναν εκτεταμένες κατολισθήσεις και ο δρόμος κατεστράφη ολοσχερώς.Στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλεπόταν να κατασκευασθούν κοιλαδογέφυρες και σήραγγα, αλλά κατά ανεξήγητο τρόπο δεν έγιναν και υπήρξε τεράστιος όγκος χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές, μπαζώματα κλπ.), λίαν επικερδής για τους αναδόχους.Προέκυψαν μπαζώματα που σε σημεία έφθασαν και τα 140 μέτρα ύψος και που συνέβαλαν στην κατάρρευση.Πάνω στα μπαζώματα κατασκεύασαν τεχνικά, που, όπως ήταν φυσικό, μετά από λίγο χρόνο κατέρρευσαν.Σε τεχνικές εκθέσεις που συντάχθηκαν από το 2007 και μετά για λογαριασμό της κοινοπραξίας που ξανακατασκευάζει το δρόμο, προκειμένου να ελέγξουν τα τεχνικά που είχαν κατασκευαστεί, για το αν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στον καινούργιο δρόμο ή να τα καταστρέψουν, διαπιστώθηκαν μεγάλες κακοτεχνίες και παραλείψεις, όπως τεχνικά με άοπλο σκυρόδεμα και πολλά άλλα που δεν ήταν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των τότε κατασκευαστών και που προφανώς οι υπεύθυνοι της 2ης ΔΕΚΕ (επιβλέποντες, προϊστάμενοι κ.λπ.) δεν είδαν!!Ήταν τέτοιες οι κακοτεχνίες και οι ζημίες που προκλήθηκαν και που διαπιστώθηκαν μετά το έτος 2007 κατά τη διάρκεια των μελετών και εκσκαφών, ώστε χρειάστηκε να ξηλωθεί όλος ο δρόμος από τα Παραδείσια μέχρι την Τσακώνα και να κατασκευασθεί νέος αυτοκινητόδρομος.Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έμεινε ούτε ένα μέτρο από τον παλαιό δρόμο.Δαπανήθηκαν συνολικά για τις δύο εργολαβίες (α΄ και β΄ φάση) του δρόμου τουλάχιστον 86.940.943,24 ευρώ ή 29.625.128.327 δρχ. από 8.443.456,10 ευρώ ή 2.877.107.666 δρχ., που ήταν το κόστος κατασκευής του έργου μετά τις εκπτώσεις που είχαν επιτευχθεί και σήμερα δαπανάμε ακόμη, πλέον των 120 εκατ. ευρώ για την επανακατασκευή του.Από την πτώση του δρόμου το 2003 μέχρι περίπου το τέλος του 2010, στην παλαιά εθνική οδό που ξαναχρησιμοποιείται, έχουν σημειωθεί δεκάδες ατυχήματα, με εξήντα δύο τραυματίες, δύο νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές».
Επιμέλεια: Χάρης Χαραλαμπόπουλος

Παπαγαρυφάλλου για Σύνταγμα

ΣΚΑΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΛΟΥ

Posted by Picasa
Posted by Picasa

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Αεροδρόμιο, αυτοκινητόδρομος και "Μορέας" - Να τελειώνουμε με τα ψέματα και τα λαμόγια
Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011
20:09
Πάρτι έστησαν ψεύτες και λαμόγια νομίζοντας ότι βρήκαν θέμα για να κάνουν πολιτική με τις ευαισθησίες των πολιτών σχετικά με φαινόμενα διαπλοκής. Η διαπίστωση αυτή έχει να κάνει με την υπόθεση εξαναγκασμού σε παραίτηση του αντιπεριφερειάρχη Χρ. Μαλαπάνη και την άθλια μεθόδευση που ακολούθησε. Οτι δηλαδή ο "υπεράνω πάσης υποψίας" περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, κατά τον ελληνικό νεολογισμό "τα πήρε στο κρανίο" όταν άκουσε στην εισήγηση τον κ. Μαλαπάνη να προτείνει την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης με το "Μορέα" προκειμένου να κατασκευαστεί ο κόμβος σύνδεσης με το αεροδρόμιο. Ενα ολόκληρο σύστημα που στηρίζει κατά βάση με χτυπήματα κάτω από τη μέση το περιβάλλον Τατούλη, ξαμολύθηκε αρχικά από το Διαδίκτυο και στη συνέχεια πέρασε στα συμβατικά μέσα, διαχέοντας αθλιότητες. Ολο αυτό το διάστημα τόσο ο περιφερειάρχης, όσο και οι περιφερειακοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας σιωπούν εκκωφαντικά και επιβεβαιώνουν με αυτό τον τρόπο ότι η λασπολογία αποτελεί επιλογή της παράταξης.Απόκοντα τα λαμόγια των μέσων ενημέρωσης που διαβιούν λάθρα με πολιτικές πλάτες, απολαμβάνοντας τα… αγαθά των καταχωρίσεων και των επιχορηγήσεων του Δημοσίου χωρίς να πληρώνουν ΙΚΑ και φόρους: Αυτονακηρύχθηκαν σταυροφόροι της κάθαρσης και παίρνουν στα χέρια τους την επιχείρηση λάσπης, για να αποδείξουν ότι γνωρίζουν να γλείφουν καλά κάθε φορά εκείνους που κρατούν την εξουσία και τους ταΐζουν. Πλην όμως στο παιχνίδι του εκβιασμού που έχουν μάθει να παίζουν καλά, χτύπησαν λάθος πόρτα. Και το "επίδομα διαβίωσης" που παίρνουν από εκείνους οι οποίοι νέμονται σε διάφορα επίπεδα την εξουσία, για να τους κρατούν στο απυρόβλητο, δεν πρόκειται να τους γλυτώσει από την οικονομική χρεωκοπία. Γιατί η πολιτική, κοινωνική και ηθική χρεωκοπία έχουν επέλθει προ πολλού.Αυτά εισαγωγικά και ως προειδοποίηση για όλους στην πολιτική σκηνή ότι πρέπει να τελειώνουμε με τα ψέματα και τα λαμόγια. Η αντιπαράθεση θα γίνει με πραγματικά επιχειρήματα και στη βάση εκείνου που συμφέρει τον τόπο. Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ορισμένες υπενθυμίσεις γιατί τα "γραπτά μένουν". Και να αποδείξουμε ότι τα περί "διαπλοκής" Μαλαπάνη που συντηρεί η ηγεσία της Περιφέρειας και δίνει τροφή στα λαμόγια για να ανοίξουν τους οχετούς χυδαιότητας, υλοποιούν με τον καλύτερο τρόπο την γκαιμπελική λογική της συκοφάντησης.Πολύ πριν τον Χρ. Μαλαπάνη, υπέρ της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης έτσι ώστε να κατασκευαστούν αυτοκινητόδρομοι στην Πελοπόννησο, τάχθηκε ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης. Σε σχετικό ρεπορτάζ στις 12 Μαρτίου το οποίο δημοσιεύουμε στη συνέχεια, ο κ. Τατούλης υπερακόντιζε παλαιότερη πρόταση της "Ε" και ζητούσε την επέκταση σε πλήθος οδικών αξόνων της Πελοποννήσου:«Επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του "Μορέα" για να κατασκευαστούν σημαντικοί οδικοί άξονες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ζητεί ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης. Το θέμα αυτό, όπως σημείωσε ο ίδιος στην "Ε" (πρόταση της οποίας είχε γίνει από το καλοκαίρι του 2009), πρόκειται να το συζητήσει με τον υπουργό Υποδομών Δημήτρη Ρέππα σε συνάντησή του την επόμενη εβδομάδα. Ενημέρωσε ότι με τον υπουργό θα συζητήσει "για όλους τους οδικούς άξονες της Περιφέρειας, γιατί στόχος μας είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου να αποκτήσει το πιο άρτιο σύστημα οδικών υποδομών".Ο κ. Τατούλης παρατήρησε ότι "στις προθέσεις μας είναι να βρεθεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, είτε από τα τομεακά είτε από οποιαδήποτε εκμετάλλευση πιθανής επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης, προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας". Για την περίπτωση της επέκτασης εξήγησε πως τη ζητεί "επειδή φαίνεται ότι είναι υγιής η χρηματοδοτική του δυνατότητα". Επεσήμανε ότι κάνει μια προσπάθεια να επεκτείνει και να εντάξει σε προγράμματα όλους τους άξονες της Περιφέρειας και τον ανατολικό και το δυτικό και διευκρίνισε: Ερμιόνη - Λυγουριό - Ναύπλιο - Λεωνίδιο - Κυπαρίσσι - Μονεμβασιά - Στούπα - Καρδαμύλη και Καλαμάτα - Πύλος, Ρωμανού - Γαργαλιάνοι και Φιλιατρά - Κυπαρισσία».Είχε προηγηθεί όμως η αντιπεριφερειάρχης Ντ. Νικολάκου (που τέθηκε επικεφαλής της επιτροπής… κάθαρσης για το αεροδρόμιο), η οποία τασσόταν αναφανδόν υπέρ της πρότασης που είχε τότε καταθέσει η "Ε" (επέκταση της σύμβασης στους δρόμους προς Πύλο και Μάνη) και μάλιστα… αυτοβούλως. Στις 29 Νοεμβρίου 2009 κατατέθηκε ερώτηση από την κ. Νικολάκου με την ιδιότητα της νομαρχιακής συμβούλου η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:«Από την τοπική εφημερίδα "Ελευθερία" έχει προταθεί προς εξέταση και διαβούλευση μία πρόταση που πραγματικά δίνει ελπίδα για την ολοκλήρωση δύο νευραλγικής σημασίας εσωτερικών οδικών αξόνων, του δρόμου προς Μάνη αλλά και του δρόμου Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη. Πρόκειται για δύο ατού, τους πιο σημαντικούς οδικούς άξονες που συνδέουν την πρωτεύουσα του νομού μας με τα "φιλέτα" των τουριστικών μας περιοχών. Είναι πολύ ελπιδοφόρα η συγκεκριμένη πρόταση και αν μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης, θα έδινε λύση σε χρόνια προβλήματα του οδικού δικτύου του νομού μας».Αντιθέτως ο κ. Μαλαπάνης (επικεφαλής του νομαρχιακού συνδυασμού με τον οποίο είχε εκλεγεί η κ. Νικολάκου) δεν είχε συμφωνήσει με την πρόταση, έκανε τη δική του και την παρουσίασε στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας ως εξής:«Αλλο πρέπει να κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση και το καταθέτω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ικανοποιητική μελετητική ωριμότητα και στον άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Μεθώνη και στο δρόμο προς Μάνη στο Μεσσήνη - Αρχαία Μεσσήνη. Ολα αυτά μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας προκήρυξης για σύμβαση παραχώρησης. Η σύμβαση αυτή θα χρηματοδοτηθεί από τα χρήματα που πρέπει να έχουν δεσμευτεί στο ΕΣΠΑ για το Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη και η εξόφληση του έργου μπορεί να γίνει με ιδεατά διόδια, δηλαδή με τη μέτρηση της κυκλοφορίας και την καταβολή των αντιστοίχων διοδίων από το κράτος και μάλιστα από χρήματα τα οποία θα προκύψουν από τις εισφορές που θα παίρνει το κράτος από τους παραχωρημένους άξονες, όταν μετά από 2 ή 3 χρόνια ολοκληρωθούν οι παραπάνω άξονες. Είναι πολύ όμορφο το σενάριο της τροποποίησης, που δυστυχώς είναι αδύνατο να είναι και αληθινό».Δεν είχε συμφωνήσει ούτε ο νομαρχιακός (και νυν περιφερειακός) σύμβουλος και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού Θαν. Πετράκος, ο οποίος όπως και ο Ν. Γόντικας (περιφερειακός σύμβουλος και στέλεχος του ΚΚΕ) ζήτησαν να τοποθετηθεί το Περιφερειακό απέναντι στις αθλιότητες σε βάρος του Χρ. Μαλαπάνη. Είχε δηλώσει τότε ο κ. Πετράκος:«Αυτό που πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων των φορέων του νομού είναι να διεκδικήσουμε με μαζικό και δυναμικό τρόπο: Την ένταξη των συγκεκριμένων δρόμων καθώς και του Ριζόμυλος - Κορώνη στο εθνικό σκέλος του ΕΣΠΑ. Τη διεκδίκηση της ένταξης του τμήματος Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι στο περιφερειακό σκέλος. Την αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την χρηματοδότηση της βελτίωσης του υπόλοιπου οδικού δικτύου του νομού. Εχω τη γνώμη ότι πρέπει πρώτα να πιέσουμε ώστε να τοποθετηθεί η κυβέρνηση για τις χρηματοδοτήσεις των οδικών αξόνων της Μεσσηνίας, καθώς και να αυξηθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μετά την αποσαφήνιση όλων αυτών, μπορούμε να τοποθετηθούμε σε άλλες προτάσεις».Ενθερμος οπαδός της πρότασης για επέκταση της παραχώρησης ο τότε νομάρχης Δ. Δράκος που θα πρέπει να εξηγήσει επαρκώς γιατί ψήφισε ότι η πρόταση Μαλαπάνη είναι "ανεπαρκής", όταν μάλιστα αυτή δεν αποτελούσε τίποτε διαφορετικότερο από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας την οποία ο κ. Δράκος διένειμε στους επισκέπτες. Ελεγε τότε λοιπόν ο κ. Δράκος:«Η μόνη λύση είναι να προσφύγουμε στο σύστημα της παραχώρησης. Αυτό το σύστημα παραχώρησης μπορώ να τo προσεγγίσω με δύο λογικές. Η πρώτη είναι η επέκταση των υπαρχουσών συμβάσεων παραχώρησης για τους δύο αυτοκινητόδρομους. Αυτή η μεταβολή του αντικειμένου, παρά το γεγονός ότι δείχνει να έχει θεσμικά και νομικά προβλήματα και vα θέλει τις αναγκαίες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση και την ελληνική Πολιτεία, θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια να τη συζητήσουμε. Πρώτον, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Και δεύτερον, εφόσον αυτή η βούληση διαμορφώσει ισχυρή πλειοψηφία στο εθνικό Κοινοβούλιο. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα πρέπει να υιοθετήσουν αυτή την άποψη. Εάν δεν μπορέσει να γίνει αυτή η τροποποίηση, μπορούμε πάλι με μέθοδο παραχώρησης, διαθέτοντας ό,τι χρήματα μπορούμε να διαθέσουμε είτε από το τομεακό πρόγραμμα που θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε, είτε κάποια λίγα από το περιφερειακό, που μπορεί να διεκδικήσουμε και την τροποποίησή του».Μετά από όλα αυτά, το σύστημα της ψευδολογίας σε βάρος του κ. Μαλαπάνη αλλά και όσων στήριξαν τον αξιοπρεπή τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την πρόκληση Τατούλη, νομίζουμε ότι καταρρέει ολοκληρωτικά. Ας ψάξουν αλλού να κρύψουν τις προθέσεις και τη γύμνια τους τα λαμόγια και οι συκοφάντες. Θα μας βρίσκουν πάντοτε μπροστά τους γιατί δεν χρωστάμε τίποτε σε κανέναν, δεν ζητάμε τίποτε από κανέναν και ως εκ τούτου δεν έχουμε να φοβηθούμε και κανέναν όσα λαμόγια και αν ταΐζει για να του βαράνε το τούμπανο. Είμαστε ελεύθεροι.
Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΑΜΟΥΛΗ απο την εφημερίδα ΦΩΝΗ της Μεσσηνίας
Δεν κατάλαβα την πρεμούρα ορισμένων του πολιτικομιντιακού συστήματος της Μεσσηνίας (παράγκα) για την ανάθεση στο «Μορέα» του νέου κόμβου προς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί (ίσως) από τη σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου ή στη χειρότερη περίπτωση κατά τις διαπραγματεύσεις για
τον περιμετρικό της Καλαμάτας (εσχάτως).
Ωστόσο ουδείς το προέβαλε και το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα από τη στιγμή που ετέθη το ζήτημα δημιουργίας πολιτικού αεροδρομίου στην Τρίπολη.
Φυσιολογικές αντιδράσεις από τη Μεσσηνία που αυτομάτως έθεσε θέμα
προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου Καλαμάτας, κάτι που αποδέχτηκε ο περιφερειάρχης Π. Τατούλης και το ζήτημα πήρε αυτοβούλως πάνω του ο πρ. αντιπεριφερειάρχης Χρ. Μαλαπάνης, ο οποίος προχώρησε σε μια εσπευσμένη, ανεπαρκή και «παρεξηγήσιμη» εισήγηση στο Π.Σ., προκαλώντας το «άδειασμά» του on camera κατά τη συνεδρίαση, κάτι που οδήγησε και στην έξοδό του από την Περιφέρεια.
Εκτοτε τη σκυτάλη πήραν «τα παιδιά» που πολιτικά σιτίζονται στο «πρυτανείο» του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στην Περιφέρεια, όσο και στο Δήμο Καλαμάτας, διαγκωνιζόμενοι, μέσω της γνωστής εφημερίδας, ποιος θα «πρωτοαναθέσει» τον κόμβο στον «Μορέα», ακολουθώντας τη γνωστή τακτική της εφημερίδας που τα τελευταία δύο χρόνια «μέρα παρά μέρα» προτείνει αναθέσεις έργων της Μεσσηνίας στο «Μορέα», τακτική που φαίνεται ότι είχε υιοθετήσει και ασπαστεί ως ρεαλιστική και ο Χρ. Μαλαπάνης, θύμα
παλαιότερα της «παράγκας» γιατί δεν… συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις! Τώρα δεν προλαβαίνει να εισπράττει τα συγχαρητήρια από τα «εξαπτέρυγα» που επί χρόνια τον είχαν σε πολιτική απομόνωση…
Είναι ν’ απορεί κανείς με την τακτική των «αριστερών και προοδευτικών» τοπικών πολιτικών δυνάμεων, που συμπλέοντες ή περνώντας… «σύριζα» από τις θέσεις της γνωστής εφημερίδας, διαγωνίζονται σε οσφυοκαμψία πέφτοντας ξεδιάντροπα γονατιστοί στα μεγάλα συμφέροντα επαιτώντας την εύνοια τους και τη μεγαλοψυχία τους!
Για ένα ζήτημα τόσο απλό, κάποιοι εκτίθενται ανεπανόρθωτα στη θέα της διαπλοκής, προφανώς για ίδιον όφελος, έστω και υπό την ευρεία του όρου έννοια… Πάντως τόσα κροκοδείλια δάκρυα και πολιτικούς επικήδειους απ’ ότι για τον Χρ. Μαλαπάνη δεν ενθυμούμαι. Ακόμη κι αυτοί που τον αποκαλούσαν προεκλογικά (πριν ένα χρόνο
δηλαδή) «ξοφλημένο γεροντάκι», μετά την αποπομπή του «κλαίνε» σαν τις χήρες στο κρεβάτι και ετοιμάζουν, μαθαίνω, και πολιτικό μνημόσυνο για να μην… ξεχάσουμε το έργο του, που οι ίδιοι είχαν φροντίσει να μηδενίζουν και να ευτελίζουν επί 10 και πλέον χρόνια!
Είναι σαφές ότι υπάρχει ζήτημα αεροδρομίου Καλαμάτας, για το οποίο, όπως και για τόσα άλλα, χρόνια τώρα πολιτικά (κεντρικά και τοπικά) η Μεσσηνία στρουθοκαμήλιζε, με βαρύ τίμημα την υστέρηση των έργων υποδομής που επέφεραν και την καθυστέρηση στην ανάπτυξη του τόπου.
Η πρεμούρα όλων όσων αναφέραμε να «προκάμουν», από τη στιγμή που ο περιφερειάρχης είχε ανακοινώσει ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, πρόδωσε τις προθέσεις και τις επιδιώξεις τους. Και έτσι
τώρα «όλοι μαζί» κατά το «π…. και παλικάρια….» στην προσπάθειά τους να σωθούν από το πολιτικό ναυάγιο, βυθίζονται στο βούρκο της διαφαινόμενης διαπλοκής, η οποία στον παρόντα χρόνο, μέσω των γνωστών φερέφωνων, υπαγορεύει τις επιθυμίες και επιδιώξεις της, ώστε στο μέλλον να εξασφαλίζει την «πρώτη θέση» και στην Πελοπόννησο στο σχεδιαζόμενο «μεγάλο φαγοπότι» από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και του αποκαλούμενου νέου «σχεδίου Μάρσαλ», που αναμένεται ως «αντίδωρο» από τους δανειστές μας για να διασφαλίσουν την πολύχρονη λεηλασία της Ελλάδας και των Ελλήνων.
Έτσι χωρίς να γνωρίζει κανείς ακόμη τους σχεδιασμούς και τις προθέσεις της Περιφέρειας, προτρέχουν οι διάφοροι λιμοκοντόροι, παρατρεχάμενοι και οσφυοκάμπτες για να προσφέρουν σήμερα τις καλές τους υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις ώστε αύριο να είναι «ωσεί παρόντες» στο new deal της ανάπτυξης, έστω και από θέση… τραπεζοκόμου! Άλλωστε σε ότι αφορά το «μιντιακό» παράρτημα της «παράγκας» μια ζωή «φιλιπινέζες» ήταν, άλλοτε επιδιώκοντας το επαγγελματικό «πλασάρισμα» και άλλοτε ψάχνοντας αγχωμένοι την κοινωνική καταξίωση και ανέλιξη στο σύστημα, το οποίο, ως φερέλπιδες νεανίες, ήθελαν να κατεδαφίσουν! Εδώ κολλάει
η ρήση του ποιητή: «Πού ήσουν νιότη που ’δειχνες…».
ΘΑΝ. ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ
Υ.Γ.: Υποθέτω ότι η Επιτροπή που ορίστηκε στην Περιφέρεια για το ζήτημα του αεροδρομίου της Καλαμάτας εγκαίρως θα φέρει με τεκμηρίωση το θέμα προς συζήτηση σε ειδική συνεδρίαση, κατά τη δέσμευση Τατούλη, του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άλλωστε στην Επιτροπή συμμετέχει και ο νέος αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Παν. Αλευράς και η Μεσσήνια αρμόδια θεματική αντιπεριφερειάρχης Ντ. Νικολάκου, που μαζί με τον Σωτ. Παναγιωτόπουλο της αντιπολίτευσης θα εισηγηθούν τις προτάσεις. Δεν γνωρίζω τις διαδικασίες αλλά υποθέτω ότι θα είναι διαφανείς και ξεκάθαρες. Αν πάντως, παρ’ ελπίδα, τεθεί και ζήτημα αναθέσεων για ορισμένα έργα-παρεμβάσεις που έχουν να κάνουμε αεροδρόμιο, θα προέτρεπα τον περιφερειάρχη να «αξιοποιήσει» δεόντως τις «προσφορές και τις γνωριμίες» των ενοίκων της «πολιτικομιντιακής παράγκας» της… αριστεράς και της προόδου, για να μη χάσουν οι άνθρωποι τις άκρες τους, την «προμήθεια» και την υπαρξιακή τους πολιτικοκοινωνική αυτοεπιβεβαίωση


Συγκροτήθηκε επιτροπή για τη σύνταξη νέου Συντάγματος, από το Πατριωτικό Μέτωπο. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν.‏

1:31 μμ

Από:
Πατριωτικό Μέτωπο (pametopo@otenet.gr)

Εστάλη:
Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011 1:31:38 μμ
Προς:
di.panoskaltsis@hotmail.com
Πατριωτικό Μέτωπο
Νίκης 33, 10557, Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλ. 2103311642, Φαξ: 2103311652
Τηλ. Εκπροσώπου: 6980292626
www.pamet.gr, pametopo@gmail.com
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συγκροτήθηκε επιτροπή για τη σύνταξη νέου Συντάγματος, από το Πατριωτικό Μέτωπο. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν.
Ανοιχτή σε όλον τον ελληνικό Λαό, επιτροπή ειδικών αλλά και απλών πολιτών, με στόχο τη σύνταξη νέου Συντάγματος, συγκροτήθηκε από το Πατριωτικό Μέτωπο, μετά από απόφαση της Οργανωτικής Γραμματείας του Κινήματος.
Στην Επιτροπή Σύνταξης Νέου Συντάγματος, (Ε.ΣΥ.ΝΕ.ΣΥ) η οποία είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, ειδικό ή απλό πολίτη, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, όλοι όσοι εκτιμούν πως η χώρα μας χρειάζεται κατεπειγόντως έναν νέο θεσμικό εργαλείο, με πέρασμα των εξουσιών στον Λαό μέσω διαδικασιών Άμεσης Δημοκρατίας. Ένα εργαλείο, το οποίο πρέπει να παραδοθεί στις επόμενες γενιές ως παρακαταθήκη μόνιμου απεγκλωβισμού της χώρας από το σάπιο και διεφθαρμένο δικομματικό σύστημα εξουσίας, που οδήγησε την Ελλάδα στα σημερινά καταστροφικά αδιέξοδα.
Συντονιστής της Επιτροπής ορίσθηκε ο κ. Στυλιανός Σφακιανάκης, γνωστός για τους πολυετής αγώνες του προς την κατεύθυνση της σύνταξης αμεσοδημοκρατικού τύπου Συντάγματος, ενώ τα πρώτα μέλη της είναι ο καθηγητής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών), κ. Παναγιώτης Παπαγαρυφάλλου, ο συγγραφέας κ. Γιώργος Ιεροδιάκονος, ο οικονομολόγος κ. Τζανέτος Γκούσκος, και ο ιστορικός κ. Βασίλης Λεμεντζόγλου.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ειδικοί και μη, για συμμετοχή στην Επιτροπή Σύνταξης Νέου Συντάγματος, μπορούν να απευθύνονται στον Συντονιστή της κ. Σφακιανάκη στο τηλέφωνο 6977250222, στα γραφεία του Πατριωτικού Μετώπου (Νίκης 33, 10557 Σύνταγμα Αθήνα) στα τηλ. 2103311642, 21033116652 και 2103233582 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
pametopo@gmail.com.
Ακόμη, όλοι οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή εισηγήσεων, σχετιζομένων με τις αρχές, τα άρθρα, τις διατάξεις κλπ του Νέου Συντάγματος, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, μπορούν να επικοινωνούν με τα παραπάνω τηλέφωνα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Το Πατριωτικό Μέτωπο, ζώντας την αγωνία ολόκληρου του ελληνικού Έθνους για την πορεία της Πατρίδας και του Λαού μας, καλεί όλους τους Έλληνες Πατριώτες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ανατροπή του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για τη σύνταξη Νέου Συντάγματος, δίνουμε στη δημοσιότητα εισήγηση του καθηγητή της Αυτοδιοίκησης κ. Παναγιώτη Παπαγαρυφάλλου, το οποίο αναφέρεται στη σύγκληση της Α’ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης.
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΠΑΜ)
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Του πολίτη Π.Λ. Παπαγαρυφάλλου
(Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών και Δήμου Αθηναίων)
Για την Α΄ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜ
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2011
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
Προοίμιο
Α. Συνέλληνες, Ελληνίδες και Έλληνες!
Ετούτα τα τελευταία χρόνια της απόλυτης παρακμής και σήψης ανθέλληνες πολιτικοί και εντολοδόχοι, Κυβερνήτες οδήγησαν τη φιλτάτη Πατρίδα μας, την Ελλάδα, στα έσχατα όρια της βιολογικής και ιστορικής της ύπαρξης ως ανεξαρτήτου κυριάρχου Κράτους στα πλαίσια της διεθνούς Κοινότητας.
Ελληνίδες και Έλληνες είναι σ’ όλους μας πλέον γνωστό ότι με τις πολύχρονες πράξεις και παραλείψεις των στυλοβατών του πιο διεφθαρμένου Πολιτικού συστήματος που περπάτησε ποτέ πάνω σε τούτα τα ιερά χώματα των Ελλήνων, η Ελλάδα δολοφονείται.
Πατριώτες και Πατριώτισσες της Ελλάδος : Όλοι γνωρίζουμε ότι άθλιοι πολιτικάντηδες και κοπρίτες υποστηρικτές τους λεηλάτησαν πολλαπλώς την Πατρίδα μας χωρίς να τιμωρηθούν και χωρίς οι αρχικοπρίτες να περάσουν τις πόρτες της φυλακής.
Τώρα πια, η βιολογική μας ύπαρξη επιτάσσει την άμεση αντίδραση στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν απειλεί μόνο τη δική μας υπόσταση, ως ανθρωπίνων όντων, αλλά αφαιρεί τη ζωή και από τις μέλλουσες γενεές, οι οποίες θα βρεθούν μπροστά σε μια ερειπωμένη και υποβαθμισμένη Ελλάδα.
Πρόκειται για την πιο χυδαία και αντιανθρώπινη συμπεριφορά των κοινωνιοκτόνων, πατριδοκτόνων και εθνοκτόνων κυβερνήσεων, οι οποίες, εδώ και πολλά χρόνια, «χορεύουν το χορό των κολασμένων» στο πτώμα της Πατρίδας, όπως ήδη έγραφε ο μακαριστός Χριστόδουλος από το 1992 (βλ. το άρθρο του: «Η έκπτωση ήθους» στην εφημ. "Το Βήμα" της 6ης Δεκεμβρίου 1992).
Ελληνίδες και Έλληνες Πατριώτες.
Είναι γνωστό πια ότι η δοξασμένη Ελλάδα έγινε παίγνιο στα χέρια μερικών τοκογλύφων και παγκόσμια χλεύη στη διεθνή πολιτική σκακιέρα.
Οι διαπιστώσεις αυτές –που αποτελούν αναμφισβήτητα εθνοκτόνα γεγονότα, κρούουν τις θύρες της πατριωτικής μας ευαισθησίας και του εθνικού μας χρέους ν’ αντιδράσουμε.
Το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είμαστε λίγοι, αλλά στην πορεία θα γινόμαστε περισσότεροι κάτω από τα παράνομα βάρη που συνεχώς θα φορτώνονται στις πλάτες των παρόντων και μελλοντικών Ελλήνων.
Αυτό όμως μας επιβάλλει ν’ αντιδράσουμε εδώ και τώρα έχοντας μαζί μας τη συνηγορία της Ιστορίας, η οποία διδάσκει ότι οι κοινωνικές εξελίξεις δρομολογούνται από τις μειοψηφίες. Αν δεν υπήρχαν οι μειοψηφίες, λέει ο Αυστριακός κοινωνικός φιλόσοφος Ε.Φρόμ, «οι άνθρωποι θα ζούσαν στην εποχή των Σπηλαίων», ενώ ο Γερμανός διανοητής Γκαίτε θα πει ότι : «Η ζωή προχωρά γιατί υπάρχουν και εκείνοι που της αντιστέκονται».
Εμείς, λοιπόν, οι «άγνωστοι» και ανώνυμοι Πατριώτες σας
Κ α λ ο ύ μ ε
Σε μία Νέα Εθνική Αντίσταση, αρχής γενομένης από τη συγκρότηση μιας Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία θ’ αποφασίσει για την αναδόμηση του Συντάγματος και του πολιτικού και κοινωνικού βίου των Ελλήνων.
Είμαστε αποφασισμένοι ν’ αντισταθούμε στην απόλυτη σημερινή παρακμή του συμμοριακού συστήματος, αλλά και στη βολεμένη πλειοψηφία, η οποία ποτέ στην Ιστορία δεν είχε δίκαιο, έλεγε ο Άγγλος φιλόσοφος Μ Ρασσέλ.
Ζητω, λοιπόν, η Νέα Εθνική Αντίσταση. Εμπρός για την Εθνική ανασυγκρότηση της Πατρίδας. Οι καιροί ου μενετοί.
Β.- Ιστορικό πλαίσιο της Εθνοσυνέλευσης.
1.- Όπως είναι Ιστορικά γνωστό, οι Συνελεύσεις, οι λαϊκές Συνελεύσεις, αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του Πολιτικού και Κοινωνικού βίου των Ελλήνων, που έλκουν την καταγωγή τους ήδη από την εποχή του Τρωικού Πολέμου.
Κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, τις οποίες περιγράφει ο ΄Ομηρος στην Ιλιάδα, συγκαλούνταν Συνελεύσεις ως αδιαφιλονίκητες εστίες αμφισβήτησης και ελέγχου και ως κυριαρχικά λαϊκά σώματα για την παραπέρα πορεία του πολέμου.
Οι Συνελεύσεις αυτές είχαν την αποφασιστική δύναμη, η οποία πολλές φορές δια βοής μεγάλη –ηχή θεσπεσίη- γράφει ο ΄Ομηρος, μετέβαλαν τη γνώμη του βασιλιά και της Βουλής και αποτελούσαν «αδιαφιλονίκητες εστίες ελέγχου και αποφάσεων όπως γράφει ο ακαδημαϊκός Γ.Βλάχος στο πολυσήμαντο έργο του: « οι πολιτικές κοινωνίες στον Όμηρο» (Αθήνα 1981, σελ. 121).
2.- Από την Ομηρική εποχή, ο θεσμός των Συνελεύσεων θα διοχετευθεί στην «Αγορά» της κλασικής αρχαιότητας όπου λειτούργησε αποτελεσματικά στους κόλπους της Εκκλησίας του Δήμου, στην περίφημη Πνύκα.
Το θεσμό αυτό ο Ιστορικός μας Κ.Παπαρρηγόπουλος χαρακτήρισε ως «ιδιοφυές πολίτευμα μέσα στους κόλπους του οποίου γεννήθηκαν και ωρίμασαν όλες οι αφορμές των θεσμών, οι οποίοι άνθησαν στα καλύτερα χρόνια της Ελλάδας»
3.- Είναι σκόπιμο να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι ο Σόλων με τη νομοθεσία του «περί συσσωματώσεως», άνοιξε το δρόμο για τη συμμετοχή του λαού στα κοινά, πράγμα το οποίο ο καθηγητής Ν. Πανταζόπουλος χαρακτήρισε «ως την πρώτην εν τω κόσμω διακήρυξιν των δικαιωμάτων του ελεύθερου ανθρώπου»
4.- Με την επαναστατική μεταρρύθμιση του Κλεισθένη (το 508 π.χ.), με την οποία θεσπίστηκαν οι Συνελεύσεις κατά Δήμους, ολοκληρώθηκε ο θεσμός των Συνελεύσεων ως πολιτικών Σωμάτων που αποφάσιζαν κυριαρχικά.
Ήταν η εποχή της υπεύθυνης λαϊκής συμμετοχής την οποία ο Αριστοτέλης χαρακτήρισε ως συμμετοχή κρίσεως και Αρχής, η οποία περιέκλειε και το δικαίωμα της κατακρίσεως και της διαφωνίας.
5.- Θα παραλείψουμε τα ενδιάμεσα στάδια για να έρθουμε στη Βυζαντινή περίοδο και να τονίσουμε ότι και στο Βυζάντιο λειτούργησε ο θεσμός των Συνελεύσεων στους κόλπους του δημοτικού συστήματος, γεγονός το οποίο ο ιστορικός Σ. Λάμπρου χαρακτήρισε «ως αγνοτάτη έκφανση του λαϊκού στοιχείου του βυζαντινού κόσμου»
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης που απέκτησαν οι Δήμοι της Κωνσταντινουπόλεως -«οι οποίοι πολλάκις επενήργησαν εις την τύχην του κράτους"- γράφει ο Κ. Παπαρηγόπουλος είναι η περίφημη Στάση του Νίκα, το 532, η οποία έθεσε σε κίνδυνο την βασιλική εξουσία του Ιουστινιανού.
6.- Κατά τη μακραίωνη διάρκεια της τουρκικής δουλείας αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε ο θεσμός των κοινοτήτων στις οποίες λειτούργησαν οι Συνελεύσεις που γίνονταν στον προαύλιο χώρο των εκκλησιών και αποφάσιζαν για τα τοπικά ζητήματα.
Οι Συνελεύσεις αυτές, γράφει ο πολίτης Π. Παπαγαρυφάλλου, ("αποτέλεσαν το κρηπίδωμα της διατήρησης της εθνικής μας συνείδησης και τον αγωγό της ροής των εθνικών μας παραδόσεων".
7.- Μέσα στους κόλπους αυτού του κοινοτικού συστήματος καλλιεργήθηκε η διατήρηση του θρησκευτικού αισθήματος και της εθνικής ιδέας, γεγονός το οποίο καλλιεργούσε και δυνάμωνε την ελπίδα της απελευθέρωσης και της Επανάστασης, που έφθασε επιτέλους το ’21,
Από το θεσμό των Κοινοτήτων της Τουρκοκρατίας, η επαναστατημένη Ελλάδα θα βρεθεί ενώπιον των Συνελεύσεων των πολιτευμάτων του μαχόμενου Έθνους, οι οποίες έκαναν την εκλογή των αντιπροσώπων, αρχής γενομένης από τον Οργανισμό της Δυτικής και Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος (Μεσολόγγι, Νοέμβριος του 1821) και ακολούθησε η Άμφισσα).
8.- Η πρώτη αντιπροσωπευτική Συνέλευση συγκλήθηκε στο Άργος (Δεκέμβριο του 1821). Σ' αυτή πήραν μέρος 27 αντιπρόσωποι της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, 13 από τα Ναυτικά Νησιά, 8 από τη Δυτική Χέρσο Ελλάδα και 10 της Πελοποννήσου. (Οι ενδιαφερόμενοι για τα ζητήματα αυτά μπορούν να δουν το έργο του ιστορικού Απ. Δασκαλάκη: "Οι Τοπικοί Οργανισμοί της Επαναστάσεως του 1821 και το Πολίτευμα της Επιδαύρου", Αθήνα, 1980). Όμως, λόγω των εντάσεων και των ζωηρών διαφωνιών των 50 αντιπροσώπων ως προς τη μορφή του πολιτεύματος, αποφασίστηκε η συνέχισή της στην Επίδαυρο (Παιάδα), η οποία θεωρήθηκε και πιο ασφαλής σε περίπτωση Τουρκικής επίθεσης.
Η Συνέλευση αυτή χαρακτηρίστηκε "ως σύμβολον της συντελεσθείσης πολιτικής αναστάσεως του έθνους" (βλ. Δασκαλάκη, όπ. π. σελ. 148). Ο όρκος των αντιπροσώπων έλεγε:
"Ορκιζόμεθα εις το όνομα της Τρισυποστάτου Θεότητας και εις το σεβαστόν όνομα της Πατρίδος, αδιαφορούντες περί των προσωπικών συμφερόντων μας και φροντίζοντες περί μόνον του κοινού της Ελλάδος συμφέροντος" (βλ. Δασκαλάκη, όπ. π. σελ. 153).
Όμως όσο κι αν αυτές οι διακηρύξεις για το καλό και μόνο της Πατρίδος καταγράφονται σε επίσημα κείμενα, δεν αποτρέπουν τελικώς στους ανθρώπους να προωθούν το ατομικό τους συμφέρον και την δική τους κοινωνική και πολιτική ανέλιξη (Τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται στο πιο πάνω έργο σελ. 110, σημ.1 και σελ. 176 όπου και η αναφορά για τον παραγκωνισμό του Θ. Κολοκοτρώνη και του Α. Υψηλάντη. Πρόκειται για φυσιολογικό γεγονός το οποίο είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο και είναι αυτό ακριβώς το οποίο αποτελεί ανάχωμα στην οικοδόμηση της κομμουνιστικής κοινωνίας. Το καθοριστικό αυτό ζήτημα για το ανθρώπινο γένος αναπτύσσω στο έργο μου: "Η Κομμουνιστική Ουτοπία" εκδ. "Κάδμος", 2010, σελ. 91 επ. όπου το κεφάλαιο: "Η φύση του ανθρώπου και τα τρωτά χαρακτηριστικά του) και "Η φύση του ανθρώπου διαχρονικά με το "Εγώ" να δεσπόζει" σελ. 147 επ.).
Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο θεωρώ χρήσιμο να παραθέσω ετούτες τις έγκυρες διαπιστώσεις:
Ο Απ. Δασκαλάκης, που δίδαξε το μάθημα της Ιστορίας στο Παν/μιο Αθηνών, ερμηνεύοντας την θέσπιση φιλελεύθερων και πρωτοπόρων αρχών από τα πολιτεύματα της επαναστατημένης Ελλάδας του ’21, γράφει: "Πρέπει, λοιπόν, να αναζητήσωμεν την εξήγησιν εις άλλα ιδιάζοντα δια τον Ελληνικόν λαόν αίτια. Εν πρώτοις, η αρχαία ελληνική παράδοσις δεν είχεν σβεσθεί καθ' ολοκληρίαν εις την υπόδουλον Ελλάδα, τουναντίον είχεν αναζωογονιθή κατά την τελευταίαν πεντηκονταετίαν δια της μεγάλης εκπαιδευτικής προσπάθειας. Η δε παράδοσις της κλασσικής Ελλάδας περισσότερον παντός άλλου εσυμβόλιζε τας μικράς δημοκρατίας και ιδιαιτέρως της Αθήνας με τας συνελεύσεις του λαού, τους λόγους των ρητόρων εις την Πνύκα και τα θεσμοθετούμενα κηρύγματα περί Πατρίδος και ελευθερίας... Οι Έλληνες απέκτων την συνήθειαν να συνέρχωνται, να εκλέγουν άρχοντας και να συζητούν από κοινού...
Αυτοί δεν εδίστασαν μετά τόσης προκλητικότητος να διακηρύξουν ιδέας της Γαλλικής Επαναστάσεως ως ιδικάς των και να ψηφίσουν το πλέον φιλελεύθερον πολίτευμα του κόσμου" (βλ. το έργο του: "Οι Τοπικοί Οργανισμοί της Επαναστάσεως του 1821 και το Πολίτευμα της Επιδαύρου", Αθήναι, 1980, σελ. 11-12).
9.- Όμως αυτός ο λαϊκός θεσμός των Συνελεύσεων, που όπως ήδη σημειώθηκε, χάνεται στην αχλύ της ελληνικής πολιτικής ιστορίας αγνοήθηκε μετά την απελευθέρωση της πατρίδας στην οποία μεταφυτεύθηκαν ξένα διοικητικά πρότυπα, τα οποία ήταν αντίθετα με την Ιστορία και τη φύση των Ελλήνων, όπως κατήγγειλε το φαινόμενο αυτό της Βαυαροκρατίας ο Ίων Δραγούμης. Έτσι η απελευθερωθείσα Ελλάς θα διοικηθεί κατά το πλέον συγκεντρωτικό τρόπο και μάλιστα τόσο πολύ ώστε η εδώ Αμερικανική Αποστολή (το 1951) να χαρακτηρίσει την Ελλάδα "ως το πλέον συγκεντρωτικό διοικητικό σύστημα του κόσμου".
10.- Θα ήταν χρήσιμο ιστορικά να επισημανθεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της τριπλής κατοχής της Ελλάδος, η Κυβέρνηση του Βουνού - Η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), με πρόεδρο τον καθηγητή Α. Σβώλο, θέσπισε τον "Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (με την υπ' αριθ. 55/12.8.1944 Πράξη της). Ο Κώδικας αυτός προέβλεπε τη σύσταση Συνοικιακών Συμβουλίων και δημοτικές και κοινοτικές συνελεύσεις (Ο γράφων ανέλυσε τις σχετικές διατάξεις με τις μελέτες του: "Ο θεσμός των συνοικιακών συμβουλίων στα πλαίσια της αντιστασιακής νομοθεσίας της ελεύθερης Ελλάδας", και "Ο θεσμός των δημοτικών και κοινοτικών συνελεύσεων και των δημοτικών και κοινοτικών δημοψηφισμάτων στον Κώδικα Τοπ. Αυτ. της ΠΕΕΑ" (βλ. περιοδ. Τοπ. Αυτοδιοίκηση, έτους 1982, τεύχ. 2-3 και έτους 1983, τεύχ. 5 και 6).
Σημειώνεται ότι αυτοί οι θεσμοί δεν πρόλαβαν να εφαρμοσθούν, γιατί ακολούθησε η πολυπόθητη λευτεριά, τον Οκτώβριο του 1944, και η Ελλάδα βρέθηκε μπροστά σε άλλα ιστορικά γεγονότα...
Συμπέρασμα:
11.- Με το ιστορικό και πολιτικό φορτίο τριών χιλιάδων χρόνων και πλέον καλούμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ν' απαιτήσουν και να εφαρμόσουν την λαϊκή πολιτική συμμετοχή και δια μέσου των τοπικών και εθνικών Συνελεύσεων, με πρώτη την Συντακτική μας Συνέλευση που θα γίνει στις ..................... στην Πνύκα (πρόταση του γράφοντος).
Είναι αδιανόητο εμείς οι Έλληνες που πρώτοι στην Ιστορία της ανθρωπότητος διδάξαμε και εφαρμόσαμε τις Λαϊκές Συνελεύσεις, κάτω από αντίξοες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, να ποδηγετούμεθα από μερικά πολιτικά τζάκια και μικρούς αχθοφόρους κάποιων ονομάτων.
12.- Είναι πολιτικά χυδαίο το γεγονός ότι επιτρέψαμε σε μερικές οικογένειες να ιδιωτικοποιήσουν την εξουσία (βλ. Π. Παπαγαρυφάλου: "Η ιδιωτικοποιημένη εξουσία" στα "Πολιτικά Θέματα" της 17/4/1992). Είναι αντιδημοκρατικό το γεγονός ότι ο Ελληνικός λαός σύρθηκε για χρόνια πίσω από το πολιτικό άρμα της οικογενειοκρατίας (βλ. Π. Παπαγαρυφάλλου: "Αρχαία και σύγχρονη Δημοκρατία. Από την Αθηναϊκή Δημοκρατία στη σύγχρονη οικογενειοκρατία", εκδ. "Πελασγός", Αθήνα, 2007).
Είναι πρόστυχο να σε μετατρέπουν σε κοπρίτη για να εργαστείς και να σε αιχμαλωτίζουν πολιτικά.
Πρόκειται για την πιο πρόστυχη μετατροπή του πολίτη σε δοχείο για ξένο περιεχόμενο.
Καιρός να σπάσουμε τα δεσμά και με τους νταβατζήδες της διεφαρμένης εξουσίας και με την ανομία των "νόμων" τους.
Για τους πρώτους ο Σουρής έλεγε σαρκαστικά:
"Πουλούσατε την ψήφο σας
αντί του αργυρίου
σαν πρόστυχοι ντελάληδες του Αναβρυτηρίου"
Για την πρόστυχη νομοθεσία ο εθνικός μας βάρδος Κωστής Παλαμάς έλεγε:
"Οι αφέντες νόμοι δένουν
με δεσίματα λογής
και τ' ανθρώπου τα φτερούγια,
και τα πόδια της φυλής"
Ελληνίδες και Έλληνες,
Κανένας δεν πρόκειται να μας σώσει.
13.- Καιρός να σπάσουμε τις αλυσίδες της ντροπής. Οι φορείς της εκφυλισμένης εξουσίας φαίνονται "μεγάλοι" γιατί εμείς γονατίζουμε μπροστά τους.
Ήρθε η μεγάλη ώρα, η ύστατη ώρα, να σηκωθούμε όρθιοι και να τους συντρίψουμε πολιτικά.
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ.
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
14.- Ελληνίδες και Έλληνες,
Κάποτε η Πατρίδα μας ήταν υπερήφανη, κατοικούμενη από έναν υπερήφανο λαό.
Τώρα οι πολιτικοί μας κατέστησαν χλεύη της Οικουμένης.
Ήρθε η μεγάλη ώρα ν' ανακτήσουμε την εθνική και ατομική μας υπερηφάνεια. Και αυτή η υπέροχη ιδιότητα του ανθρώπου και του πολίτη υπερασπίζεται μόνο με πράξεις.
Επειδή έρπουν οι στυλοβάτες του εκφυλισμένου οικογενειο­κρατικού "πολιτικού" συστήματος δεν μας είναι επιτρεπτό να έρπουμε και μεις, μέσα στα ηθικά και οικονομικά ερείπια της πατρίδος.
15.- Εμπρός, λοιπόν, να κάνουμε τρόπο ζωής και τη χαμένη περηφάνια μας, στην οποία ο Γερμανός διανοητής Γκαίτε (1749-1832) έδινε τόση μεγάλη σημασία λέγοντας: "Ήρθε ο καιρός ν' αποδείξουμε με πράξεις ότι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου ισούται με το μεγαλείο των θεών".
Γ΄. Ο τρόπος συγκροτήσεως των Τοπικών Συνελεύσεων
1.- Προκειμένου η Α΄ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ν' αντιπρο­σωπεύει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό Ελληνίδων και Ελλήνων, που θέλουν να χτίσουμε μαζί μία Νέα Ελλάδα, θα πρέπει να καταβληθούν οι ανάλογες προσπάθειες.
2. Το πρακτικό αυτό ζήτημα είναι από τα πλέον ακανθώδη δεδομένης της πληθώρας των Πατριωτικών Κινήσεων, οι οποίες δρουν αυτοτελώς ενώ ο σκοπός τους είναι ο ίδιος.
Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο επιδρά αρνητικά στην αποτελεσματική μας δράση και στην πραγμάτωση του στόχου μας.
Όσο γρηγορότερα ενστερνισθούν οι διάσπαρτες Πατριωτικές κινήσεις αυτή την εθνική αναγκαιότητα τόσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά θα πλησιάζουμε τον στόχο μας το βασικό που είναι: Ανατροπή του εκφυλισμένου πολιτικού συστήματος, το οποίο έφθασε την Ελλάδα μας και το λαό της στο σημερινό κατάντημα.
3.- Για την επίτευξη αυτού του οργανωτικού σχήματος, κρίθηκε αρμόζουσα η μέθοδος την οποία πρότεινε ο Ρήγας στη "Νέα Πολιτική Διοίκηση", περιγράφοντάς την στα άρθρα 11-12-13 και 115, που ρύθμιζαν τα σχετικά "Περί των Πρώτων Συναθροίσεων" και "Περί των Εθνικών Συνελεύσεων".
Είναι αυτονόητο ότι οι σημερινές συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές του εθνομάρτυρα και συνεπώς θα χρησιμοποιηθεί μόνο η κεντρική της ιδέα.
4.- Αντί, λοιπόν, για τις τοπαρχίες του Ρήγα προτείνεται η συγκρότηση τοπικών Πατριωτικών Ομάδων, οι οποίες θα δρουν προς αυτή την κατεύθυνση και θα εκλέξουν μεταξύ τους μία προσωρινή τριμελή επιτροπή δράσης.
Ανάλογα με τον αριθμό των μελών (αυτό είναι για συζήτηση) οι ομάδες αυτές θα προτείνουν τους αντιπροσώπους τους στην Συντακτική Συνέλευση.
5.- Είναι αυτονόητο επίσης ότι αυτές οι Πατριωτικές Ομάδες θα πρέπει να λειτουργήσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη της Ελλάδος με όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό μελών.
Ο τρόπος λειτουργίας τους και η εκλογή των αντιπροσώπων τους αποτελεί εσωτερική τους υπόθεση.
6.- Ο τρόπος σύγκλησης της Συντακτικής Συνέλευσης, της λειτουργίας της, οι αρμοδιότητές της, η συμμετοχή των αντιπροσώπων και μία σειρά από πρακτικά οργανωτικά ζητήματα, αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερων επεξεργασιών.
Ως προς τον τόπο συγκλήσεως της Πρώτης Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης, ο γράφων προτείνει την Πνύκα, αυτό το παγκόσμιο μνημείο του Πολιτικού και Δημοκρατικού Πολιτισμού.
Αθήνα, 19/7/2011
Ο προτείνων πολίτης Π. Λ. Παπαγαρυφάλλου
(Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ενημερώσεως Εθνικών Θεμάτων και
Μέλος του Πατριωτικού Μετώπου
Νίκης 23, 105 57 Αθήνα)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όσοι ενδιαφέρονται να μελετήσουν το Πολίτευμα του Ρήγα, να δουν: Ρήγα Βελεστινλή: "Τα επαναστατικά", έκδοση Εταιρείας" "Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα", Αθήνα, 1984.

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011


Οι Αγανακτισμενοι απαντουν στην Ν.Ε ΠΑΣΟΚ
Ετικέτες
, , , , , ,
Με μια πολύ καλή απάντηση στην ανακοίνωση της Ν.Ε του ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας οι «αγανακτισμένοι Καλαμάτας» δείχνουν το επίπεδο τους απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να τους χαρακτηρίσουν με πολλές.. άσχημες ονομασίες που από ότι φαίνετε τελικά χαρακτηρίζουν μάλλον μόνο το εαυτό τους…«Έχετε δίκιο αγαπητοί κύριοι υποστηρικτές της κυβερνητικής αδιαλλαξίας και αλαζονείας. Οι διαμαρτυρίες του λαού δεν ταιριάζουν στην “κοινοβουλευτική δημοκρατία σας”, που πλέον, ύστερα από την κοινοβουλευτική εκτροπή που διαπράξατε, έχασε και την επίφαση δημοκρατίας που είχε.Οι όροι δημοκρατία και δημοκρατικές διαδικασίες χάνουν το νόημά τους αν δεν υποστηρίζονται από την πλειοψηφία της κοινωνίας. Είναι προφανές ότι η λαϊκή βούληση έχει αντικατασταθεί από τους κομματικούς μηχανισμούς, την ενισχυμένη αναλογική και εκπροσώπους που παίρνουν “γραμμή” από οπουδήποτε αλλού εκτός από το λαό. Προφανώς και αμφισβητούμε το ρόλο ενός κοινοβουλευτικού λειτουργού όταν αυτός δεν εκφράζει τη λαϊκή βούληση όπως θα όφειλε. Πόσο μάλλον όταν προεκλογικά ψευδόταν ασυστόλως όσον αφορά στις προθέσεις του. Ξεχνάτε εύκολα το «λεφτά υπάρχουν» με το οποίο υφαρπάξατε την Λαϊκή εντολή διακυβέρνησης. Ξεχνάτε πως το 80 και πλέον τις εκατό του κόσμου, είναι αντίθετο με την πολιτική σας. Ξεχνάτε ακόμα, και αυτό είναι τραγικό, πως και αύριο εδώ θα είμαστε.Η έκφραση «Ο βιασμός της βούλησης εκλεγμένων αντιπροσώπων μας δεν ανήκει στο σήμερα» είναι τουλάχιστον ειρωνική. Με ανεργία μεγαλύτερη του 25 %, αδυναμίες και ανισότητες στο ασφαλιστικό σύστημα, ελαστικού τύπου εργασιακές σχέσεις και τραγικές ελλείψεις στου τομείς της υγείας και της παιδείας, με την απόλυτη ατιμωρησία όλων των πολιτικά και ποινικά υπεύθυνων για την κατάντια μας, ο βιασμός αφορά μάλλον την ζωή και το μέλλον του πολίτη και όχι της ανύπαρκτης βούλησης των «δήθεν εκπροσώπων» του. Και λέμε δήθεν, γιατί κάθε Αντιπρόσωπος του Λαού σε μια δημοκρατία, δεν έχει προσωπική βούληση, αλλά οφείλει να μεταφέρει τη Λαϊκή βούληση, η οποία στην προκειμένη περίπτωση ήταν ακριβώς αντίθετη από τη στάση των βουλευτών σας. Επομένως, εσείς καταπατάτε κάθε δημοκρατικό θεσμό.Στην ανακοίνωση σας δεν περιγράφετε που και με πιο τρόπο ξεπεράστηκαν τα όρια της ευπρέπειας ώστε να το αντιληφθεί και να το κρίνει ο αναγνώστης. Οι μαρτυρίες και το οπτικοακουστικό υλικό διαψεύδουν πανηγυρικά τις κατηγορίες σας. Αλλά δεν φαίνεται να δείχνετε παρόμοια ευαισθησία και απέναντι στους εκατοντάδες συμπολίτες μας που βασανίστηκαν ανηλεώς από τις ομάδες καταστολής του Αρχηγού σας, που ψεκάστηκαν με τόνους καρκινογόνα χημικά, μέσα φυσικά στα πλαίσια της στρεβλής σας αντίληψης για τους αγώνες του Λαού για την κατάκτηση της Δημοκρατίας που τόσο κίβδηλα επικαλείσθε. Τα καταδικάζετε αγαπητοί κύριοι ή όχι;Οι αξίες μας περιέχουν και την ευπρέπεια και το ήθος και την ευγένεια και τον πλούτο και πολλές άλλες έννοιες όπως εμείς τις αντιλαμβανόμαστε και όχι εσείς, που τον πλούτο τον ορίζετε ως κατοχή χρήματος και συναφών «αξιών». Άξιος ο μισθός σας. Σας καλούμε να αναζητήσετε τη χαμένη αξιοπρέπεια, τις αρχές και το ήθος σας. Ίσως έτσι μπορέσετε να καταπολεμήσετε την υπεροψία σας και να πράξετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πολιτών αυτής της χώρας και όχι με αυτές των αφεντικών σας. Σας καλούμε λοιπόν να παραιτηθείτε τώρα. Είναι το ελάχιστο και πιο τίμιο που μπορείτε να πράξετε πλέον.»