Website counter free counters

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Τα προνόμια και οι απολαβές των «αρχόντων» του δήμου Πύλου-Νέστορα

Τα προνόμια και οι απολαβές των «αρχόντων» του δήμου Πύλου-Νέστορα
Λαέρτης ο Πύλιος
«πλουτούσιν δ’ αδίκοις έργμασι πειθόμενοι. Ουθ’ ιερών κτεάνων ούτε τι δημοσίων φειδόμενοι κλέπτουσιν εφ υφαρπαγή άλλοθεν άλλος»[1]. (Σόλων)
Η αρχιτεκτονική του δήμου Πύλου-Νέστορος
Εισαγωγή: Στον ιστορικό και ηλιόλουστο δήμο Πύλου -Νέστορος, η ασυδοσία και το πολιτικό ψέμα σκορπούν βαριά συννεφιά, μαύρη μαυρίλα, όπου τα φίδια βρήκαν
χώρο και έζωσαν, τον εργαζόμενο στα χωράφια και στις μικροεπιχειρήσεις, τους συνταξιούχους του ΟΓΑ και των άλλων ταμείων, τους νέους και τους άνεργους κάνοντας την ζωή τους να τρέχει χωρίς αύριο, ανάμεσα στα τροχοφόρα, που κι αυτά κυκλοφορούν, άδεια από ψυχές, ακατοίκητα από ανθρώπους, γεμάτα μόνο κορμιά, χωρίς πνοή. Μαριονέτες μιας καθημερινής, άσκοπης και παράλογης ρουτίνας, καθόσον οι μισθοί, οι συντάξεις και η άγρια φορολόγηση των μικρομεσαίων και των απλών ανθρώπων δημιούργησαν και δημιουργούν τον όλεθρο και την δυστυχία στην κοινωνία του δήμου.
Μεταξύ φίλων συζητώντας για την λιτότητα των περικοπών, καταλήξαμε ότι το κρατικό χρήμα είναι υπόθεση που θα πρέπει να μπαίνει κάτω από τον μεγεθυντικό φακό και το άπλετο φως της διαφάνειας και της δημοσιότητας. Πράγματι για αυτή την διαφάνεια τα τελευταία χρόνια, μιλάμε μόνο για τις απολαβές των βουλευτών και τα προνόμιά τους, αλλά κανείς δεν ασχολείται με τις απολαβές και τα προνόμια των τοπικών «αρχόντων¨», κανείς μέχρι σήμερα δεν αναρωτήθηκε πόσο μας κοστίζουν: ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, ο πρόεδρος το ΔΣ, ο πρόεδρος της ΔΕ, οι πρόεδροι των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, οι πρόεδροι των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων του δήμου Πύλου –Νέστορος και οι ειδικοί σύμβουλοι του δημάρχου;
Με βάσει τα νέα δεδομένα στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι αμοιβές των δημοτικών αρχόντων («αντιμισθίες», σύμφωνα με τον Καλλικράτη) διαμορφώνονται ανάλογα με τον πληθυσμό του Δήμου, σε συνάρτηση με τις συνολικές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα υπουργείου (οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται σε 5.856,00 €).
Όπως, λοιπόν, αναφέρεται στο άρθρο 92 του «Καλλικράτη» [2] η αμοιβή που λαμβάνει ο Δήμαρχος ενός Δήμου με πληθυσμό από 20.000-100.000 κατοίκους( στην κατηγορία αυτή υπάγεται ο Δήμος Πύλου Νέστορα), ανέρχεται στο 80% των μεικτών μηνιαίων αποδοχών της θέσεως του γενικού γραμματέα υπουργείου, οι οποίες είναι 5.856 ευρώ.
Άρα, ο δήμαρχος λαμβάνει βάσει των σχετικών προνοιών του «Καλλικράτη» ποσό ύψους περίπου 4.685 ευρώ μεικτά μηνιαίως και οι αντιδήμαρχοι παίρνουν ως πάγια αντιμισθία το 50% της αποζημίωσης του γενικού γραμματέα, δηλαδή 2.342 ευρώ, μεικτά πάντα.
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, λαμβάνει, εκ της θέσεώς τους, μηνιαίως αντιμισθία ύψους περίπου 1874 ευρώ μεικτά, ενώ ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης του Δήμου λαμβάνει, ποσό ίδιο με τους αντιδημάρχους, δηλαδή 2.342 ευρώ, μεικτά, μηνιαίως.
Μέχρι 400 ευρώ το μήνα, ως μέγιστο ύψος για έξοδα κίνησης, ορίζεται για τον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, τον πρόεδρο συμβουλίου τοπικής κοινότητας και τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας. Βέβαια σε αυτά δεν αναφέρεται ότι θεμελιώνουν δικαίωμα για δεύτερη σύνταξη.
Σε αυτά τα χρήματα θα πρέπει να προστεθούν και οι αποζημιώσεις για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου όπως και τα διοικητικά συμβούλια της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της επιτροπής διαβούλευσης, όπως και στα διοικητικά συμβούλια επιτροπών νομικών προσώπων.
Οι δαπάνες που αφορούν τις μετακινήσεις την κινητή τηλεφωνία του δημάρχου των αντιδημάρχων και ότι άλλο συναφές έχει εγκριθεί από το ΔΣ του δήμου.
Σε αυτά τα χρήματα θα πρέπει να προστεθούν και οι αποζημιώσεις για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως στα διοικητικά συμβούλια της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως και στα διοικητικά συμβούλια επιτροπών νομικών προσώπων.
Η αποζημίωση για κάθε δημοτικό σύμβουλο που παίρνει μέρος στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέρχεται σε 93,70 ευρώ, καθαρά βέβαια, και για συνεδρίαση επιτροπής ή νομικού προσώπου στα 46,70 ευρώ.
Η δαπάνη για τα έξοδα κίνησης δεν βαρύνει τον κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά τον προϋπολογισμό του κάθε δήμου ξεχωριστά.
Αναλυτικά:
1.
Α. Εκπρόσωποι του δήμου με αντιμισθία
Δήμαρχος 1
Αντιδήμαρχοι 6
Πρόεδρος ΔΣ 1
Πρόεδρος δημοτικής επιχείρησης 1
Σύνολο Εκπροσώπων με αντιμισθία ………. 9
B. Εκπρόσωποι με έξοδα κίνησης
Πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων 2
Πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων 23
Εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων 21
Σύνολο Εκπροσώπων με έξοδα κίνησης 46
Γ. Συμβούλιο και Επιτροπές με αποζημίωση
Διοικητικό Συμβούλιο 26 κάθε μέλος αποζημιώνεται με 93,70€
Εκτελεστική επιτροπή 7 κάθε μέλος αποζημιώνεται με 46,70€
Οικονομική επιτροπή 7 κάθε μέλος αποζημιώνεται με 46,70€
Επιτροπή Ποιότητα ζωής 7 κάθε μέλος αποζημιώνεται με 46,70€
Επιτροπή διαβούλευσης 1 κάθε μέλος αποζημιώνεται με 46,70€
Συνεδρίαση νομικού προσώπου 7 κάθε μέλος αποζημιώνεται με 46,70€
Σύνολο…………………………… 55 Εκπρόσωποι με αποζημιώσεις
Δ. Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που δικαιολογούν τις βενζίνες, τα εισιτήρια, το κόστος των κινητών τηλεφώνων και άλλα διάφορα έξοδα στο Δήμαρχο, στους Αντιδημάρχους και ανάλογα την περίπτωση και σε άλλους.
Ε. Υποστήριξη του δημάρχου
Σύμβουλοι του δημάρχου* 6
Γραφείο Τύπου** 2
Γραμματείς *** 3
Σύνολο 11
Z. Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχειρήσεις 1 άτομο. Δεν έχει ακόμη οριστεί και αυτό το κόστος δεν το επωμίζεται σήμερα ο δήμος. Ο Συμπαραστάτης Δημότη-Επιχ/σης λαμβάνει (5.856Χ80%)Χ40%=1874€
2. Οι αμοιβές και τα μηνιαία προνόμια
Δήμαρχος (5.856Χ80%)= 4.685€
Αντιδήμαρχος (5.856Χ80%)Χ50%=2.342x6= 14052€
Πρόεδρος Δ.Σ. (5.856Χ80%)Χ40%= 1874€
Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης (5.856Χ80%)Χ50%= 2.342€
Πρόεδροι και Εκπρόσωποι δημοτικών τοπικών κοινοτήτων 400€x 46= 18400€
3. Τα έξτρα μηνιαία προνόμια
Επιτροπές –μηνιαίες αποζημιώσεις:
Σύνολο: 66877,40€
Συνεδριάσεις ΔΣ 93,70 x 2^ x 26 = 4872,40€
Συνεδριάσεις Επιτροπών και νομικών προσώπων 46,70x 2^ x 29=46,70= 2708,60€
Αμοιβές συμβούλων Δημάρχου: 6x1874= 11244€
Αμοιβές γραμματέων Δημάρχου : 3x 1400= 4200€
Έξοδα γραφείου τύπου: 2500€
Σύνολο: 66877,40€
Θα πρέπει σε αυτό το ποσό να προστεθούν τα έξοδα που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ για εισιτήρια, βενζίνες, τηλέφωνα κτλ. Θα πρέπει να μας απαντήσει ο δήμαρχος πόσα χρήματα δαπανήθηκαν μετά την έγκριση του ΔΣ.
Η εκτίμηση είναι ότι ο δήμος χρειάζεται κατά μέσο όρο μηνιαίως περίπου 80000€ το μήνα για να καλύψει τους μηνιαίους μισθούς και τα μηνιαία προνόμια των δημοτικών «αρχόντων».
Πόσο όμορφα δουλεύει το σύστημα… Και να μιλούσαμε για…πολιτικούς αστέρες, πάει κι έρχεται… Αλλά όταν αναφερόμαστε σε μετριότητες και κάτω, που συμπονούν τον κόσμο και στέκονται δίπλα στα προβλήματά του, μόνο στα λόγια και τις διακηρύξεις, κι εκείνοι μετρούν κάθε μήνα μερικές χιλιάδες ευρώ ως μισθό για την πλήρη αδράνεια και την αδυναμία τους [3], τότε το πράγμα καταντά πρόκληση…
Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε λογική και η συμμετοχή στα δρώμενα του δήμου Πύλου –Νέστορα έχει μετατραπεί από εθελοντική προσφορά σε εξασφάλιση μιας άκαρπης αργομισθίας. Εδώ έχουμε άλλους…υψηλόμισθους εθελοντές! Σχεδόν 80000€ το μήνα για να πληρώνονται ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, ο πρόεδρος το ΔΣ, ο πρόεδρος της ΔΕ, οι πρόεδροι των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, οι πρόεδροι των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων του δήμου Πύλου –Νέστορος και οι ειδικοί σύμβουλοι του δημάρχου.
Μισθοί που κοστίζουν στους πολίτες και στον χρεωμένο δήμο [4], … Αυτοί είναι οι «εθελοντές», οι «κοινωνικά ευαίσθητοι» που αποφάσισαν να «βοηθήσουν» τους συμπολίτες τους, εισπράττοντας όμως μισθούς που δεν θα τους έβλεπαν φυσικά ποτέ στη δουλειά τους (όσοι έχουν)… Τι εθελοντισμός με το αζημίωτο κι αυτός…
Να σας ενημερώσω ότι οι μισθοί που αφορούν τους τοπικούς «άρχοντες» στην αυτοδιοίκηση αυξήθηκαν σε σχέση με το 2010, με τον «Καλλικράτη» ή νόμο Ραγκούση! Όλοι οι άλλοι Έλληνες, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, είδαν να μειώνονται δραματικά τα έσοδά τους, πλην των «επαγγελματιών» της αυτοδιοίκησης. Πολλοί από τους οποίους πληρώνονται χρυσάφι (σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους, τους ανέργους ή τους συνταξιούχους) για να κατέχουν απλώς τις θέσεις, χωρίς να παράγουν συγκεκριμένο και με αποτέλεσμα έργο αλλά χωρίς να ξέρει κανείς τι κάνουν.
Για να δικαιολογηθεί ο μισθός και τα προνόμια του δημάρχου προβάλλονται ακόμη και για το παραμικρό φωτογραφίες, με στόχο την προσωπική προβολή του. Μάλιστα ο δήμαρχος σε κάθε δελτίο τύπου, ακόμη και για το πιο ασήμαντο θέμα, τα «κοκκοσαίνια» του, μας «υπενθυμίζουν» πόσο επαρκής και έμπειρος είναι ο ίδιος, πόσο αφοσιωμένος είναι στον τόπο και τα προβλήματά του, πόσο αγαπητός και αφοσιωμένος είναι στον αρχηγό του, αλλά και πόσο κοντά είναι σε όλους τους δημότες!! …Όλα για την ναρκισσιστική προβολή, τις δημόσιες σχέσεις και για τους ψήφους [5]. Φυσικά με τη συνέργεια συγκεκριμένων δημοσιογράφων, που παίζουν καλά το παιχνίδι της δημοσιότητας της εξουσίας.
Είναι φανερό ότι η μισθοδοσία των αυτοδιοικητικών δεν είναι παράνομη. Προκύπτει από τη νομοθεσία. Έχει όμως ηθική βάση, ειδικά στην περίοδο φτώχιας που περνά το μεγάλο μέρος των Ελλήνων; Γι αυτούς όλους προφανώς δεν ισχύει η πολιτική λιτότητας που έχει συντρίψει τον μέσο Έλληνα…
Το ηθικό λοιπόν θέμα είναι πάνω απʼ όλα πολιτικό, γιατί αναφερόμαστε σε ανθρώπους που – θεωρητικά- μπήκαν μπροστά για να βοηθήσουν εθελοντικά τον τόπο τους… Κι όμως η συμμετοχή πολλών απʼ αυτούς κατάντησε επαγγελματική. Κάποιοι χρόνια και χρόνια βρίσκονται σε έμμισθες δημόσιες θέσεις. Και μάλιστα τώρα, την εποχή της σφοδρής κρίσης, οι μισθοί τους (ελέω Καλλικράτη) αυξήθηκαν σε σχέση με το παρελθόν [6]…
Δεν υπάρχει κανένα λογικό επιχείρημα που να δικαιολογεί την ανάγκη να αμείβεται με 2342€ ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης του δήμου[7]. Στη Ελευθερία της 3-10-2011 ο συντάκτης αναφέρει: «…Το επιχείρημα που προβάλουν είναι ότι χρειάζεται
η καθημερινή παρουσία του πολιτικού προϊσταμένου, το εν λόγω επιχείρημα δεν έχει ψήγμα αλήθειας……Η παρουσία του προέδρου της δημοτικής επιχείρησης δεν έχει σχέση με τις ανάγκες λειτουργίες της επιχείρησης αλλά έχει να κάνει με τις κομματικές και προσωπικές προτεραιότητες. Με απλά λόγια ο πρόεδρος πληρώνεται για να κάνει πολιτικές διευκολύνσεις στους πελάτες ψηφοφόρους. Είναι λοιπόν φανερό ότι η καθημερινή παρουσία του αιρετού στο δήμο σε οποιαδήποτε θέση ευθύνης δεν μπορεί να συναρτάται με αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση όποιος συνδέει την συμμετοχή του με τις αμοιβές και τις αντιμισθίες είναι κατώτερος της τιμής και της εμπιστοσύνης των δημοτών» [8].
Η ενόχληση με την πολιτική θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Η πολιτική δεν μπορεί να είναι βιοποριστικό επάγγελμα ούτε βέβαια χόμπι εισοδημάτων, είναι εθελοντική προσφορά και προσωπική κατάθεση ζωής [9]. Παράδειγμα ο δήμος Γαύδου [10] όπου ο δήμαρχος τους θερινούς μήνες βρίσκεται επί δέκα ώρες την ημέρα στο τιμόνι του μοναδικού λεωφορείου του νησιού, προκειμένου να μεταφέρει τους επισκέπτες και το χειμώνα κάνει κάπου-κάπου και τον οδηγό απορριμματοφόρου! Ένας αντιδήμαρχος που εργάζεται ως εργάτης στα έργα συντήρησης του οδικού δικτύου του νησιού και όχι μόνο! Μία πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου που εκτελεί χρέη γραμματέα του δήμου! Και ένα δημοτικό συμβούλιο που μαζί με τους κατοίκους αναλαμβάνει χρέη εργάτη καθαριότητας προκειμένου να μην γεμίσει σκουπίδια το νησί! Αυτή είναι εικόνα του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου Γαύδου που δίνει μαθήματα ικανότητας και αποτελεσματικότητας με ελάχιστα χρήματα.
Συμπέρασμα: Η κρίση γονάτισε τους πολίτες του δήμου, οι «άρχοντες» του όμως ξοδεύουν κάθε μήνα για την πάρτη τους 80000€ από το κρατικό και δημοτικό κορβανά για να λύσουν το βιοποριστικό τους πρόβλημα εις βάρος των απλών συνδημοτών μας που έχουν ως μέσο μηνιαίο εισόδημα περίπου 600€. Η κρίση όμως μπορεί να ανοίξει μια ευκαιρία για να ξεφορτωθούμε τους κομματοβολεψάκηδες, τους νάρκισσους, τους σαλιάρηδες και τα κάθε λογής «νούμερα» που «πλουτούσιν δ’ αδίκοις έργμασι πειθόμενοι. Ουθ’ ιερών κτεάνων ούτε τι δημοσίων φειδόμενοι κλέπτουσιν εφ υφαρπαγή άλλοθεν άλλος»
Αλήθειες που μπορεί να πονάνε ή να θυμώνουν κάποιους, αλλά είναι αλήθειες…
Πηγές:
*,**,*** πληροφοριακά στοιχεία
^ είναι οι δυο συνεδριάσεις που γίνονται κατά μέσο όρο το μήνα
[1] Μετάφραση: «νοιάζονται με αδικία στην αδικία ποιος θα πλουτίσει. Που δεν σέβονται τα ιερά ή τα δημόσια κτήματα. Κλέφτες τι να πρωταρπάξει ο ένας του άλλου». [2] www.eetaa.gr/kallikratis άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
[3] pyrgostrifylias.blogspot.com/ «Έργα αποχέτευσης για Αμπελόφυτο και Κορυφάσιο για να καθαρίσει ο Σέλας». Ο φάκελος επεστράφη από την περιφέρεια ως ελλιπής και ότι το παραπάνω έργο δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Δήμαρχε, η εμπειρία σου τρέχει να καλύψει την μετριότητα και την ανικανότητα μέσα από τα δελτία τύπου. Άξιος ο μισθός σου.
[4] www.arxaiaithomi.gr Ο Προϋπολογισμός στο δήμο Νέστορος-Πύλου έτους 2011 ... Λαέρτης ο Πύλιος www.gargalianoi.com Ζω στο δήμο του Είπα… Ξείπα (Πύλου-Νέστορος) Λαέρτης ο Πύλιος
[5] www.arxaiaithomi.gr - dipanoskaltsis.blogspot.com - karmirisgeorgios.blogspot.com «Η απληστία και η λατρεία για την καρέκλα γίνεται νόμος στο δήμο Πύλου –Νέστορα». Λαέρτης ο Πύλιος
[6] www.patris.gr/articles/207664 Στην πολιτική για δημόσιες σχέσεις και μπίζνες;
[7] Ελευθερία: με απόφαση του ΔΣ Δήμου Καλαμάτας, μειώθηκε ο μισθός του προέδρου της ΔΕ. Δήμαρχε εσύ δεν δέχτηκες και απέρριψες την πρόταση για την μείωση των αποζημιώσεων στο ΔΣ και σε όλες της επιτροπές, που υποβληθεί στο ΔΣ από σύμβουλο της αντιπολίτευσης. Δεν δέχτηκες και απέρριψες την πρόταση γιατί εσύ με το δημαρχιλίκη και οι συνκομματικοί σου δημοτικοί σύμβουλοι, που καλύπτουν τις υπόλοιπες θέσεις στο δήμο, κατέχετε τις εξουσιαστικές σχέσεις, για να λύσετε το βιοποριστικό σας πρόβλημα και όχι ως εθελοντική προσφορά και προσωπική κατάθεση ζωής.
[8] Ελευθερία 3-10-2011: «Ο Περιορισμός των αμοιβών στους αιρετούς και η ευκαιρία» του Παναγιώτη Παναγόπουλου.
[9] Σε Πρόσφατη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής: ο δήμαρχος παρουσίασε παραστατικό για να εγκριθεί το ποσό των 15€ για το πλύσιμο του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί. «Τσίπα» δεν υπάρχει αφού οι δική του σύμβουλοι υπερψήφησαν την έγκριση του συγκεκριμένου ποσού. Φαίνεται ότι στη αντιπολίτευση υπάρχει ακόμη ανθρωπιά αφού ομόφωνα το καταψήφισαν.
[10] http://www.aftodioikisi.gr 24/8/2011. Για άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις «Καλλικρατικών» δήμων (Κάσος) και (Χάλκη) από την ίδια πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου