Website counter free counters

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

ΣΔΙΤ και στον πολιτισμό .....

Στα σκαριά το πάρκο καταδύσεων στην Πύλο                                             
31/10/2014
        Ενέκρινε ο Δήμος Πύλου – Νέστορος την προγραμματική σύμβαση για το καταδυτικό πάρκο στη Σαπιέντζα Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου Στην απόφαση να εγκριθεί η προγραμματική σύμβαση για τη δημιουργία και λειτουργία του Ενάλιου Επισκέψιμου Αρχαιολογικού Χώρου πλησίον της Σαπιέντζας κατέληξε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δ.Σ. Πύλου – Νέστορος. Η σύμβαση θα υπογραφεί από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Πύλου – Νέστορος. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, που θα εξασφαλίζει αειφορία, εκμεταλλευόμενο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και της Μεθώνης στον τομέα του καταδυτικού τουρισμού και ειδικότερα τα μοναδικού ενδιαφέροντος αρχαία ρωμαϊκά ναυάγια των κιόνων και των σαρκοφάγων. Με μοναδική αρνητική ψήφο αυτή της Σοφίας Αποστολοπούλου, το Δ.Σ. αποφάσισε να εγκρίνει την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και όρισε ως εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης το δήμαρχο Δημ. Καφαντάρη με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο Ι. Ρούσσο.Εκπόνηση μελετών Για το σχεδιασμό και την ορθολογική, αποδοτική και βιώσιμη οργάνωση και λειτουργία του χώρου θα πρέπει να εκπονηθεί σειρά ειδικών μελετών, με δαπάνη του Δήμου ή των ιδιωτών που θα συμμετάσχουν στην υλοποίησή του. Μεταξύ αυτών, είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης διαχείρισης, κοινωνικών επιπτώσεων και μελέτης βιωσιμότητας, που θα αποτελούν το βασικό σχέδιο (master plan) του έργου. Με αυτές θα προβλέπονται τα τεχνικά στοιχεία και οι επί μέρους ενέργειες για την κατασκευή του έργου, πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης, όπως και ο προσδιορισμός του τρόπου επιλογής με τη μέθοδο ΣΔΙΤ. Εφόσον επιλεγεί η μέθοδος ΣΔΙΤ, τα τεύχη δημοπράτησης με τη διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών μέχρι την ανάθεση του έργου από το Δήμο, καθώς και σχέδιο σύμβασης. Μετά τον προσδιορισμό του φορέα διαχείρισης θα εκπονηθούν με ευθύνη του Δήμου μελέτη εφαρμογής - κατασκευής, μελέτη για τον τρόπο εκπαίδευσης και έγκρισης του προσωπικού συνοδείας των καταδύσεων. Ο Δήμος θα προβεί μέσω του Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του Έργου στα απαραίτητα έργα κατασκευής στο θαλάσσιο και στο χερσαίο χώρο, στην απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και στη στελέχωση με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού. Ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην εκπόνηση και εκμετάλλευση ντοκιμαντέρ και άλλου σχετικού υλικού αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου με έγκριση του υπουργείου. Εφόσον υλοποιηθεί το ντοκιμαντέρ, θα παρέχεται δωρεάν στο υπουργείο για προβολή στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων Πύλου. Ο Δήμος θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την πορεία των προβλεπόμενων στη σύμβαση και εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα υποβάλλει στο υπουργείο και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έκθεση, ώστε η τελευταία να γνωρίζει τα στοιχεία και αποτελέσματα της λειτουργίας του και να τα λαμβάνει υπόψη της στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της για τη διαχείριση και ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στον χώρο αρμοδιότητάς της.Να λειτουργήσει στο 2016 με πόρους από το Δήμο ή ιδιώτες Η σύμβαση είναι 15ετής, που θα παρατείνεται για άλλα 10 έτη, εφόσον ο Δήμος δηλώσει εγγράφως την πρόθεσή του μέχρι τη λήξη της αρχικής δεκαπενταετίας. Στόχος των συμβαλλόμενων μερών είναι το έργο να λειτουργήσει εντός του 2016. Αν δεν μπορεί αυτό να επιτευχθεί, θα πρέπει να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό. Η σύμβαση δεν προβλέπει χρηματοδότηση εκ μέρους του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου. Μπορεί να καλυφθεί από κεφάλαια ιδιωτών, εκτός αν ο Δήμος βρει έγκαιρα τους απαραίτητους πόρους. Ο προϋπολογισμός του κόστους υλοποίησης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους λειτουργίας για το πρώτο έτος, εκτιμάται σε τουλάχιστον 495.000 ευρώ.Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται Θα πραγματοποιούνται: οργανωμένες συνοδευόμενες αυτόνομες καταδύσεις αναψυχής - περιήγησης με συνοδεία δυτών φυλάκων ή δυτών αρχαιολόγων που θα είναι εγκεκριμένοι από το υπουργείο, οργανωμένες συνοδευόμενες ελεύθερες καταδύσεις αναψυχής -περιήγησης, επισκόπηση του βυθού με πλοία διαφανούς πυθμένα ή με άλλα μέσα επισκόπησης (υποβρύχιες κάμερες), εκπαιδευτικές επισκέψεις με τα ανωτέρω μέσα –τρόπους, τυχόν εκάστοτε αναγκαίες δραστηριότητες κρατικών υπηρεσιών. Θα απαγορεύεται και θα αποκλείεται: κάθε μορφή αλιείας και η με οποιονδήποτε τρόπο αποκομιδή ζωντανών οργανισμών ή άλλων αντικειμένων, κάθε επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον πλην των απαραίτητων για τη λειτουργία του Ενάλιου Επισκέψιμου Αρχαιολογικού Χώρου, η διέλευση κάθε πλωτού μέσου στους ειδικά σηματοδοτούμενους θαλάσσιους χώρους των καταδυτικών διαδρομών και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτούς, με εξαίρεση τα σκάφη εξυπηρέτησης των αναγκών του χώρου και των παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών, τα σκάφη επισκόπησης του βυθού και τα σκάφη των αρμόδιων υπηρεσιών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η αγκυροβολία και η είσοδος οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου προσώπου.


http://www.tharrosnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου