Website counter free counters

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Τώ Αγνώστω τεχνίτη

Επι μήνες έχουν αφήσει σε κοινη θεα οι αλλοδαποί τεχνίτες και οι ντοπιοι εμπνευστές της τέντας ,και της μουριάς, την ιερότητα του χώρου του Αγνώστου στρατιώτη ΝΤΡΟΠΗ .

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Έργα παραλίας Πύλου
Πρόσκληση, Διήμερο θυρανοιξίων

Πρόσκληση, Διήμερο θυρανοιξίων: Την Παρασκευή 5 Αυγούστου ώρα 19.00 στο Ανδρομονάστηρο - ένα από τα σημαντικότερα έργα αποκατάστασης της ΕΦΑ Μεσσηνίας- και το Σάββατο 6 Αυγούστου ώρα 10.00 στη Μεταμόρφωση εντός του Νιόκαστρου Πύλου -έργο του πρώην ΤΔΠΕΑΕ, επιτροπή κάστρων Πυλίας και της ΔΒΜΑ. Προσοχή: ο δαίμων του τυπογραφείου έκανε το θαύμα του επί των προσκλήσεων αλλάζοντας τις ημέρες σε Πέμπτη για το Ανδρομονάστηρο και Παρασκευή για τη Μεταμόρφωση Νιόκαστρου!
Ο Ι. Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος βρίσκεται εντός του Νιόκαστρου, στην
Πύλο. Αρχικά, με την ίδρυση του κάστρου γύρω στα 1573, ο σημερινός ναός
οικοδομήθηκε ως οθωμανικό τέμενος επί των ημερών του σουλτάνου Μουράτ Γ΄ (1573
- 1595), και μετετράπη σε ορθόδοξο χριστιανικό ναό μετά την ναυμαχία του
Ναυαρίνου και την ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους. Η ανασκαφική έρευνα στο
σημερινό κτήριο απέδειξε ότι η αρχική οικοδόμησή του τοποθετείται στο τελευταίο
τέταρτο του 16ου αιώνα, ενώ παράλληλα διακρίθηκαν άλλες τέσσερις οικοδομικές
φάσεις του μνημείου επιβεβαιώνοντας έτσι τις ιστορικές πηγές με ραδιοχρονολογήσεις
βασισμένες στον άνθρακα 14 (ελκυστήρες προστώου και κόκκαλα εσωτερικών
τομών). Έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με την Υ.Α.
10179/332/9-2-1948, ΦΕΚ 29Β/23-2-1948 απόφαση. Σήμερα, πρόκειται για έναν
τετράγωνης κάτοψης ναό, με οκταγωνικό τρούλλο που στηρίζεται σε τέσσερις
ογκώδεις πεσσούς.
Στα πλαίσια του παρόντος έργου και σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονται τα
παρακάτω:
Α) Οι αναγκαίες προκαταρκτικές εργασίες και αναλυτικότερα:
Η προμήθεια και τοποθέτηση της πινακίδας του έργου.
Η προμήθεια του βασικού εξοπλισμού και των αναγκαίων ικριωμάτων.
Η καθαίρεση του προσκτίσματος στο προστώο.
Η κάλυψη των εσωτερικών ανασκαφικών τομών, κ.λ.π Β) Η στερέωση και μορφολογική αποκατάσταση.
Εδώ περιλαμβάνονται:
α) Η αποκατάσταση του κυρίως ναού και ειδικότερα:
Εξωτερικά:
1. Καθαίρεση κεράμωσης, εξυγίανση θολοδομίας, στεγάνωση και ανακεράμωση.
2. Προσεκτικός έλεγχος και αποκατάσταση του συστήματος συλλογής ομβρίων
υδάτων (αγωγοί και δεξαμενές).
3. Περίσφιγξη του τυμπάνου του τρούλλου.
4. Στερέωση λιθοδομών: καθαρισμός από σαθρά κονιάματα, βαθύ αρμολόγημα όπου
χρειάζεται και πλήρωση ρηγματώσεων.
5. Συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε σημεία με μεγάλη
φθορά ή απώλεια λιθοσωμάτων.
6. Τοποθέτηση ορθογώνιου πλαισίου με σιδεριές, στα ανοίγματα στο επίπεδο του
εδάφους.
7. Συντήρηση και στερέωση αυθεντικών επιχρισμάτων και συμπλήρωση με νέο
επίχρισμα, συμβατό ως προς τα αρχικά, όπου κρίνεται απαραίτητο.
8. Διαμόρφωση ζώνης εξυγίανσης, για προστασία της τοιχοποιίας, κατά μήκος της
ανατολικής και βορεινής πλευράς, αφού απομακρυνθούν οι εξωτερικές σκαλωσιές και
συντήρηση του λιθόστρωτου στις άλλες πλευρές. Εσωτερικά:
1. Τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών ελκυστήρων εσωτερικά του κτηρίου.
2. Στερέωση λιθοδομών: καθαρισμός από σαθρά κονιάματα, βαθύ αρμολόγημα όπου
χρειάζεται και πλήρωση ρηγματώσεων.
3. Συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε σημεία με μεγάλη
φθορά ή απώλεια λιθοσωμάτων.
4. Συντήρηση και στερέωση αυθεντικών επιχρισμάτων και συμπλήρωση με νέο
επίχρισμα, συμβατό ως προς τα αρχικά, όπου κρίνεται απαραίτητο.
5. Αφαίρεση προτεινόμενων μεταγενέστερων επεμβάσεων και αποκατάσταση λιθοδομής ανοιγμάτων (παραστάδες, ποδιά, πρέκι).
6. Τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων σε όλα τα ανοίγματα.
7. Συντήρηση και επισκευή του σημερινού δαπέδου και αντικατάσταση
τσιμεντοπλακιδίων και τσιμεντοκονίας με πλάκες αντίστοιχες με τις υπάρχουσες
μαλτεζόπλακες. Αποκάλυψη τμήματος της βάσης του βορειοανατολικού πεσσού.
β) Η αποκατάσταση προστώου:
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:
1. Αφαίρεση προσκτίσματος και συμπλήρωση πέμπτου τρουλλίσκου στο προστώο.
2. Τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών ελκυστήρων.
3. Στερέωση λιθοδομών: καθαρισμός από σαθρά κονιάματα, βαθύ αρμολόγημα όπου
χρειάζεται και πλήρωση ρηγματώσεων.
4. Συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε σημεία με μεγάλη
φθορά ή απώλεια λιθοσωμάτων.
5 .Αφαίρεση μεταγενέστερων επεμβάσεων και συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου
χρειάζεται.
6. Καθαρισμός και συμπλήρωση με πωρόλιθο βόρειου εξωτερικού μιχράμπ και νότιου
αντίστοιχα, μετά την διάνοιξή του.
γ) Η αποκατάσταση του μιναρέ:
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 1. Διατήρηση και στερέωση λίθινης κατασκευής στην άνω απόληξη του μιναρέ και
ανακεράμωση τμήματος με φθαρμένα κεραμίδια.
2. Τοποθέτηση νέου ανοιγόμενου μεταλλικού καλύμματος.
3. Στερέωση λιθοδομών: καθαρισμός από σαθρά κονιάματα, βαθύ αρμολόγημα όπου
χρειάζεται και πλήρωση ρηγματώσεων.
4. Συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε σημεία με μεγάλη
φθορά ή απώλεια λιθοσωμάτων, κυρίως στην πύλη εισόδου.
5. Στερέωση ελικοειδούς πώρινης κλίμακας και αποκατάσταση κεντρικού κυλινδρικού
φαναριού.
6. Τοποθέτηση νέου ξύλινου κουφώματος στην πύλη του μιναρέ.
δ) και επί πλέον:
Ηλεκτρική εγκατάσταση (θα υλοποιηθεί απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση και
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων).
Γ) Η συντήρηση του Μιχράμπ:
1. Καθαρισμός από χλωρίδα, βιολογικές επικαλύψεις, επιστρώσεων ασβεστώματος
κ.λ.
2. Συγκρατήσεις, στερεώσεις κονιορτοποιημένων κονιαμάτων, πληρώσεις ρωγμών κ.λ
3. Καθαρισμός αλάτων και σταθεροποίηση ζωγραφικής επιφάνειας.
Δ) Λοιπές εργασίες:
1. Ο τακτικός καθαρισμός του χώρου και η τακτοποίηση του περιβάλλοντα χώρου γενικότερα.
2. Η αρχαιολογική καταγραφή και τεκμηρίωση τόσο των δεδομένων που θα
προκύψουν, όσο και των εκτελούμενων εργασιών.
3. Η επισκευή της λιθόστρωτης αυλής του ναού.
4. Οι μεταφορές των υλικών, η τοποθέτηση πινακίδας ολοκλήρωσης έργου κ.λ.
-
6. Παραδοτέα πράξης: Με την ολοκλήρωση του έργου το μνημείο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι για
τις λατρευτικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και θα είναι επισκέψιμο. Τα
παραδοτέα περιλαμβάνουν: 1. Ένα μνημείο (Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, περίπου 465,57 μ2)
αναστηλωμένο.
Σ’ αυτό (σύμφωνα και με την προμέτρηση) περιλαμβάνονται:
Η καθαίρεση του προσκτίσματος (Ε8 ? 30 μ2) και η αποκατάσταση - αναστήλωση
του προστώου στη συνέχεια.
Η αποκατάσταση της στέγης (εμβαδό στέγης σε οριζόντια προβολή Ε1 ? 467,70
μ2
Η αποκατάσταση των εσωτερικών (Ε6 ? 1140 μ2) και εξωτερικών (Ε5= 894,75 μ2)
όψεων του μνημείου.
Η αποκατάσταση των θόλων του ναού (Ε7α= 337,5 μ2 (εσωτερικά) & Ε7β ?
687,4 μ2 )
Η αποκατάσταση των δαπέδων εσωτερικά (Ε2= 225,00 μ2) και εξωτερικά (Ε3=
76,62 μ2)
Η τοποθέτηση των ελκυστήρων (L1 ? 127,5 μ.μ.)
Η συντήρηση και επισκευή των υπόγειων δεξαμενών (κινστέρνες: Ε9 ? 42 μ2) και
των συλλεκτήριων αγωγών (L2?188,5μ.μ.)
Η συντήρηση και επισκευή του μιχράμπ (Ε11 ? 25 μ2 )
Η συντήρηση και επισκευή του μιναρέ (Ε10 ? 11.40 μ2 )
Η αποκατάσταση των κουφωμάτων.
Μία απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση
2. Ένα λιθόστρωτο δάπεδο επισκευασμένο (αυλή Ε4= 1255 μ2 )
3. Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο.

Με την ολοκλήρωση του έργου το μνημείο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι για
τις λατρευτικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και θα είναι επισκέψιμο.

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Εξω αφήνει ο δήμαρχος τις παραλίες Ρωμανου από το Natura 2000 !!!!!


Αρνητικός ο δήμος Πυλου Νεστορος για τον χαρακτηρισμό natura 2000 για την θαλασσια περιοχη νοτιας Μεσσηνίας με τους κωδικούς GR2550010  , Ζάγκα - Μεμί Κορώνης , Παραλίες Ρωμανου  (GR2550004) , Θαλάσσια Περιοχή ΜεθώνηςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ

ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5 2 /2016ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την σχεδιαζόμενη επέκταση ορίων

περιοχής NATURA 2000.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Δ ΕΚΑ (10) ΚΑΙ ΑΠΟ 18-7-2016 Σ ΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα

την 18η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου - Νέστορος κατόπιν της με

αριθμό πρωτοκόλλου 13282 και από 14-7-2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου

της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας, σύμφωνα με τις


διατάξεις του νόμου 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)


μελών , βρέθηκαν παρόντες τέσσερα (4) και απόντες τρεις (3), ως εξής:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαρσακλής Παναγιώτης ( Πρόεδρος) Ζεργιώτης Γεώργιος


2. Μπαχούμας Γεώργιος Σιψάς Δημήτριος


3. 3. Καλογερόπουλος Κων/νος Βάγγαλης Νικόλαος


4. Γαϊτάνης Λεωνίδας


Αν και κλήθηκαν νόμιμα


Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού


Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την αριθμ. 33/2014


απόφαση της, η τακτική υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Γιαλλελή


Αναστασία.


Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, ήτοι: Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την

σχεδιαζόμενη επέκταση ορίων περιοχής NATURA 2000 και είπε:

Από αξιολόγηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκύψει ότι το


Δίκτυο Natura 2000 της Ελλάδας χρειάζεται να συμπληρωθεί με νέες περιοχές ώστε


να θεωρείται επαρκές σε ότι αφορά στην προστασία των τύπων οικοτόπων και των


ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος.


Με βάση μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ - έργο εποπτείας)


αλλά και λοιπές τεκμηριωμένες μελέτες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα κριτήρια, το


Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει καταλήξει σε πρόταση 100 νέων


περιοχών Natura 2000, η οποία θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ
από 22.6.2016 μέχρι 22.7.2016 Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα μπορούμε να δούμε


συγκεντρωτικό πίνακα των προτεινόμενων περιοχών με τα χαρακτηριστικά τους,


χάρτη του συνόλου των περιοχών καθώς και της κάθε περιοχής ξεχωριστά σε μορφή


εικόνας, χάρτες των προτάσεων σε GIS και το σχετικό τεύχος με την αξιολόγηση του


συντονιστή του έργου της εποπτείας.


Οι προτάσεις αφορούν σε 68 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 Ζώνες Ειδικής


Προστασίας (ΖΕΠ) και 1 περιοχή που προτείνεται ταυτόχρονα ως ΤΚΣ και ΖΕΠ.


Ορισμένες περιοχές προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων και ορισμένες ως νέες


περιοχές. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου,


προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου Natura 2000.
Για το Δήμο μας προτείνεται σύμφωνα με τον χάρτη αλλά και την εισήγηση των


ειδικών επιστημόνων που έδωσε στην δημοσιότητα το ΥΠΕΝ να ενταχθούν στο


Ευρωπαϊκό Δίκτυο οι εξής περιοχές: παραλία Ρωμανού, παραλία Ζάγκα – Μεμί και η


θαλάσσια περιοχή της Μεθώνης και συγκεκριμένα προτείνεται


1. Επέκταση της GR2550003 ΒΑ, ώστε να συμπεριλάβει μια μικρού πλάτους

χερσαία παράκτια ζώνη, και κυρίως την παραλία Ζαγκα – Μεμί.


2. Επέκταση στο θαλάσσιο χώρο της διευρυμένης ως άνω ΕΖΔ μπροστά από την


παραλία Ζαγκα – Μεμί.


3. Επέκταση της GR2550004 στη θάλασσα μέχρι την ισοβαθή των 50 μ.

Προτεινόμενος νέος κωδικός GR2550010 και ονομασία «ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».


Με το υπ’ αριθμ. πρωτ 12616/04-07-2016 έγγραφό μας ενημερώθηκαν οι


πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για έκφραση άποψης σχετικά με την σχεδιαζόμενη


επέκταση ορίων περιοχής NATURA 2000 στα όρια της εδαφικής τους περιφέρειας και


με σχετικές αποφάσεις των συμβουλίων τους οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο


μέρος της παρούσας εκφράζουν τις απόψεις τους τις οποίες θέτω υπόψη του


συμβουλίου.

Για το Δήμο Πύλου – Νέστορος το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο Natura θεωρούμε ότι


καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες για την προστασία των θαλάσσιων ειδών. Η πρόταση


για επέκταση του καθεστώτος Natura 2000 επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το Δήμο μας.


Τέτοιες περιοχές ήδη υπάρχουν στην Περιφέρεια μας, και η ένταξη νέων καθώς και η


επέκταση των υφιστάμενων θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις και προβλήματα στην


τουριστική ανάπτυξη και στις δραστηριότητες στην περιοχή μας. Δραστηριότητες όπως


η αλιεία ή ο τουρισμός, πραγματοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου μας και


μάλιστα στο μέτρο που δεν θίγουν τις ανάγκες διατήρησης της φύσης και της


προστασίας των προστατευόμενων ειδών. Επειδή στο Δήμο μας με το ΣΧΟΟΑΠ


ΚΟΡΩΝΗΣ και το υπό δημιουργία ΣΧΟΟΑΠ ΜΕΘΩΝΗΣ υπάρχουν ήδη περιορισμοί


και δεσμεύσεις ως προς τις χρήσεις γης και την πολεοδόμηση περαιτέρω περιοριστικά


μέτρα μόνο προβλήματα θα επιφέρουν.


Κατόπιν τούτων σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.


Ακουλούθησε διαλογική συζήτηση, ακούστηκαν οι απόψεις των μελών του συμβουλίου


καθώς και οι απόψεις των παρευρισκόμενων προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων οι


οποίες στο σύνολό τους ήταν αρνητικές ως προς την προτεινόμενη επέκταση ορίων
περιοχής NATURA 2000.Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την
εισήγηση και τις απόψεις των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων μετά από διαλογική


συζήτηση
Ο μ ό φ ω ν α Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εισηγείται αρνητικά ως προς την προτεινόμενη επέκταση ορίων περιοχής


NATURA 2000 για το Δήμο Πύλου – Νέστορος καθώς το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο


Natura καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες για την προστασία των θαλάσσιων ειδών. Η


πρόταση για επέκταση του καθεστώτος Natura 2000 θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό


το Δήμο μας. Τέτοιες περιοχές ήδη υπάρχουν στην Περιφέρειά μας, και η ένταξη νέων


καθώς και η επέκταση των υφιστάμενων θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις και


προβλήματα στην τουριστική ανάπτυξη και στις δραστηριότητες στην περιοχή μας.


Δραστηριότητες η αλιεία ή ο τουρισμός, πραγματοποιούνται εντός των ορίων του


Δήμου μας και μάλιστα στο μέτρο που δεν θίγουν τις ανάγκες διατήρησης της φύσης


και της προστασίας των προστατευόμενων ειδών. Επειδή στο Δήμο μας με το


ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΡΩΝΗΣ και το υπό δημιουργία ΣΧΟΟΑΠ ΜΕΘΩΝΗΣ υπάρχουν ήδη


περιορισμοί και δεσμεύσεις ως προς τις χρήσεις γης και την πολεοδόμηση περαιτέρω


περιοριστικά μέτρα μόνο προβλήματα θα επιφέρουν.Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στα πλαίσια της διαβούλευσης στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 52/2016
έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


Δαρσακλής Παναγιώτης Γαϊτάνης Λεωνίδας


Μπαχούμας Γεώργιος


Καλογερόπουλος Κων/νος

Πύλος 18 Ιουλίου 2016
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

για το πρόστιμο των 148.064,99 ευρω !!!!! και θα πρεπει να καλυφθει απο ιδιους πορους !!!


- Ματαίωση διάλυσης σύμβασης του έργου ΄΄Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης΄΄ Και τα στοιχεια της οικονομικής επιτροπής για το πρόστιμο των 148.064,99 ευρω !!!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57 /2016
Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),

σήμερα την 18η του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη


και ώρα 12:30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε σε

δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 7301 και από 13.05.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε


χωριστά στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους – Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,


σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 75


του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που


αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), Ρούσσος


Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Λευτάκη – Αρβανίτη Πελαγία,


Σαρδέλης Ιωάννης, (Μέλη).
ΑΠΟΝΤΕΣ


(έστω και αν νομίμως κλήθηκαν)
Καραμπάτσος Νικόλαος (Μέλος)


(καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του)


Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής


Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης αφού
διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, καθότι επί συνόλου επτά (7), βρίσκονται

παρόντες έξι (6) και απόντες ένας (1), όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ


Ματαίωση διάλυσης σύμβασης του έργου


΄΄Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης΄΄


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ


ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΚΑΙ ΑΠΟ


18/05/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: «Ματαίωση διάλυσης σύμβασηςτου έργου ΄΄Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού

Μεθώνης΄΄» και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα σχετικά

στοιχεία του θέματος και ζήτησε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 75


«Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του


νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης


Διοίκησης – Πρόγραμμα ΄΄Καλλικράτης΄΄» στην αρχή της συνεδρίασης να συζητηθεί


εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
Το θέμα αυτό κρίθηκε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των


μελών της Οικονομικής Επιτροπής ως κατεπείγον, συζητήθηκε προ της συζήτησης


των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ελήφθη απόφαση γι’ αυτό με την ίδια


πλειοψηφία.


Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, έχουμε το από 10/05/2016 έγγραφο της


Επιτροπής προς διερεύνηση του βάσιμου των απαιτήσεων του Αναδόχου και


εκτίμηση του ύψους των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την διακοπή των


εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού


Μεθώνης» το οποίο έχει ως εξής:
10/5/2016
ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
προς διερεύνηση του βάσιμου των απαιτήσεων του Αναδόχου και εκτίμηση του ύψους


των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την διακοπή των εργασιών του έργου
«Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης»

Στην Πύλο, σήμερα την 10η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα10:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, τα μέλη της Επιτροπής


προς διερεύνηση του βάσιμου των απαιτήσεων του Αναδόχου και εκτίμηση του ύψους των

θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την διακοπή των εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση


δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης», η οποία συγκροτήθηκε κατόπιν της


με αριθμ. 72/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης:


1. Ο Κωνσταντίνος Βέργος, υπάλληλος του Δήμου Πύλου - Νέστορος.


2. Ο Γεώργιος Τζιβίσκος, υπάλληλος του Δήμου Πύλου - Νέστορος.


3. Ο Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, δημοτικός σύμβουλος του Πύλου - Νέστορος.


Χρέη προέδρου στην εν λόγω Επιτροπή βάσει της ως άνω Απόφασης εκτελεί ο


Κωνσταντίνος Βέργος.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κηρύσσεται η έναρξη της


συνεδρίασης.


Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε προς τα
παρόντα μέλη ότι στα πλαίσια των διαδικασιών του άρθρου 63 του Ν.3669/08, περί ματαίωσης

διάλυσης της Σύμβασης με την Κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ.Η. Παπαδόπουλος ΜΕΠΕ –

Νικ. Πετρόγιαννης του Ιωάννη», πραγματοποιείται σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής του


αρθρ.63 παραγρ. 2 του ως άνω Νόμου, προκειμένου να εξακριβωθεί το βάσιμο των


απαιτήσεων αποζημίωσης του Αναδόχου του έργου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο ανάδοχος στα πλαίσια των οριζομένων


κατέθεσε:
Την από 3/6/2015 αίτηση διάλυσης της Σύμβασης του έργου.


Την από 25/1/2016 αίτηση με στοιχεία υπολογισμού αποζημίωσης.


Όσον αφορά στην από 3/6/2015 αίτηση διάλυσης, αυτή δεν έγινε δεκτή με την με


αριθμό 152/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλου – Νέστορος.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 25/1/2016 αίτηση του Αναδόχου με στοιχεία


υπολογισμού αποζημίωσης, ζητείται αποζημίωση για σταλίες μηχανημάτων, εισκόμιση –


αποκόμιση εξοπλισμού, αμοιβές προσωπικού, ασφαλιστήρια, προμήθειες, δικαστικά έξοδα,


τόκους κλπ. Τα ανωτέρω συνοδεύονται από τα ανάλογα παραστατικά με τα οποία


τεκμηριώνονται οι απαιτήσεις του Αναδόχου, ως προς το ύψος των ποσών, σε σχέση με τις


ημέρες διακοπής εργασιών. Ειδικότερα αξιώνονται απαιτήσεις για συνολικό διάστημα 167


ημερών όσον αφορά στις σταλίες μηχανημάτων και για 6,5 μηνών όσον αφορά σε αμοιβές


προσωπικού.
Επί των ανωτέρω και μετά από έλεγχο των ημερολογίων του έργου, όπως αυτά


θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι για τα ανωτέρω διαστήματα για


σταλίες και αμοιβές προσωπικού προκύπτουν 97 ημέρες και 4,0 μήνες αντίστοιχα. Κατά


συνέπεια προτείνεται ο υπολογισμός των αποζημιώσεων για τις ως άνω δαπάνες να γίνει με


βάση τα τεκμηριωμένα μέσω των ημερολογίων διαστήματα.


Τα μέλη Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου


και αφού μελέτησαν τα στοιχεία του φακέλου μετά από διαλογική συζήτηση
Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν
1. Καθορίζουν ως διαστήματα για τον υπολογισμό της αποζημίωσης για σταλίες


μηχανημάτων και αμοιβές προσωπικού εκείνα που προκύπτουν από τα ημερολόγια του έργου.
2. Εκτιμούν το ύψος της αποζημίωσης του Αναδόχου ως ακολούθως:
Σταλίες μηχανημάτων: 851,30 Χ 97,00 = 82.576,10


Προσωπικό: Συντονιστής: 2.028,65 Χ 4,0 = 8.114,64


Προγραμματιστής: 3.000,00 Χ 4,0 = 12.000,00


Τοπογράφος: 2.500,00 Χ 4,0 = 10.000,00


Χειριστής: 1.494,00 Χ 4,0 = 5.978,88


Οδηγός: 2.136,20 Χ 4,0 = 8.544,82
Λοιπές Δαπάνες: Λογιστής: 2.070,00


Ασφαλιστήριο έργου: 859,47


Προμήθειες Εγγ. Επιστολών: 1.867,00


Δικαστικά έξοδα: 2.881,20


Εισκόμιση – αποκόμιση: 6.000,00
Τόκοι καθυστέρησης ΦΠΑ: 7.172,88


---------------------
ΣΥΝΟΛΟ : 148.064,99
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης της


Επιτροπής προς διερεύνηση του βάσιμου των απαιτήσεων του Αναδόχου και εκτίμηση του


ύψους των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την διακοπή των εργασιών του έργου
«Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης».


Αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π. Τα μέλη


1. Κωνσταντίνος Βέργος 2. Γεώργιος Τζιβίσκος


3. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος
Επίσης έχουμε την αριθμ. 8205/20.05.2016 εισήγηση της Διευθύντριας Π.Δ & Π.Ζ.


του Δήμου μας κ. Σταυροπούλου Μαρίας η οποία έχει ως εξής:


20/5/2016
Θ Ε Μ Α : Ματαίωση διάλυσης Σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Χρηματοδότηση: ΕΠΠΕΡΑΑ
2. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.434.000,00 € με Φ.Π.Α.


3. Ανάδοχος: κ/ξ «Κ.Η. Παπαδόπουλος ΜΕΠΕ – Νικ. Πετρόγιαννης του


Ιωάννη»
4. Έκπτωση: 48,04 % (μέση έκπτωση)

5. Υπογραφή συμφωνητικού: 25-9-2013


6. Ποσό συμφωνητικού: 603.072,36 € χωρίς Φ.Π.Α.


7. Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης: δεκαοκτώ (18) μήνες


8. Τελευταία εγκεκριμένη προθεσμία: 26.12.2015 (Α.Δ.Σ. 51/2015)
Έχοντας υπόψη :
Το Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της


Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .


Την υπ. Αριθ. 5950 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης


Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου «Έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής


Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου-Νέστορος» (ΦΕΚ 2023/Β/09-09-2011) .


Την 4221/11.03.2014 απόφαση Δημάρχου «Τοποθέτηση - Μετακίνηση υπαλλήλου σε θέση


προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής του


Δήμου Πύλου-Νέστορος»


Τις ισχύουσες διατάξεις κατασκευής δημοσίων Έργων του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της


κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» .


Την από 25.9.2013 σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος μεταξύ του Δήμου Πύλου-


Νέστορος και της κ/ξ «Κ.Η. Παπαδόπουλος ΜΕΠΕ – Νικ. Πετρόγιαννης του Ιωάννη»


Την από 3.6.2015 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται διάλυση της Σύμβασης, για
λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα.


Την με αριθμό 152/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλου – Νέστορος, περί


μη αποδοχής της διάλυσης.


Την από 25/1/2016 αίτηση του αναδόχου με στοιχεία υπολογισμού αποζημίωσης.


Την με αριθμό 72/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλου – Νέστορος, περί


σύστασης Επιτροπής προς διερεύνηση του βάσιμου των απαιτήσεων του Αναδόχου


και εκτίμηση του ύψους των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την διακοπή των


εργασιών του έργου.
και επειδή
1) Η Επιτροπή προτείνει στο από 10/5/2016 σχετικό Πρωτόκολλο να υπολογιστεί η


αποζημίωση με βάση τα εγκεκριμένα ημερολόγια του έργου και καθορίζει το


ύψος του ποσού των θετικών ζημιών.
2) Ο Ανάδοχος κατέθεσε το από 13/5/2016 έγγραφο με το οποίο συμφωνεί για την
ματαίωση της διάλυσης της Σύμβασης και αποδέχεται το ύψος του ποσού της


αποζημίωσης, όπως αυτό καθορίζεται στο σχετικό Πρωτόκολλο της Επιτροπής.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Την έγκριση ματαίωσης της διάλυσης της Σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση


δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης», κατά τις διατάξεις του άρθρου 63
του Ν.3669/08 και την καταβολή της αποζημίωσης, όπως αυτή καθορίζεται στο σχετικό


Πρωτόκολλο της συσταθείσας Επιτροπής.


Η Δ/ντρια Π.Δ.&Π.Ζ.
Μαρία Σταυροπούλου


Αρχ/νων Μηχανικός
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Αντίγραφο Πρωτοκόλλου της Επιτροπής προς διερεύνηση του βάσιμου των απαιτήσεων του


Αναδόχου και εκτίμηση του ύψους των θετικών ζημιών
2. Το από 13/5/2016 έγγραφο του Αναδόχου.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πύλου – Νέστορος.


2. Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου.
3. Ανάδοχο: κ/ξ «Κ.Η. Παπαδόπουλος ΜΕΠΕ – Νικ. Πετρόγιαννης του Ιωάννη», Προφήτη Ηλία


31, Μεταμόρφωση, Αττικής, 144 51.


4. Επιβλέποντα Μηχανικό (Φ.Ε.)
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή είναι προς όφελος του Δήμου μας θα πρέπει


να λάβουμε σήμερα σχετική απόφαση και να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο


την έγκριση ματαίωσης της διάλυσης της Σύμβασης του έργου με τίτλο


΄΄Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης΄΄, κατά τις


διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3669/08 και την καταβολή της αποζημίωσης, όπως


αυτή καθορίζεται στο σχετικό Πρωτόκολλο της συσταθείσας Επιτροπής.


Το δε αριθμ. 7984/18.05.2016 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας κ/ξ «Κ.Η.


Παπαδόπουλος ΜΕΠΕ – Νικ. Πετρόγιαννης του Ιωάννη», Προφήτη Ηλία 31,


Μεταμόρφωση, Αττικής, 144 51 περί αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης, έχει ως


εξής:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Οι συνέπειες της διάβρωσης στην παραλιακής της Μεθώνης

Οι συνέπειες της διάβρωσης στην παραλιακής της Μεθώνης κατοπιν της (ατυχής) μελετης που είχε προκηρύξει  ο πρώην δήμος Μεθώνης και είχε πληρωθεί 70.000 ευρω !!! βρισκεται   στα συρτάρια του δήμου ,κατοπιν αντίδρασης πολιτων της Μεθώνης και  της ΕΕΑ του ΥΠΠΟ
http://www.anmes.gr/?section=product&cat=84&subcat=99&id=200&lang=
Καλαμάτα: Ανέγερση μνημείου για τους εκτελεσθέντες του '44

Καλαμάτα: Ανέγερση μνημείου για τους εκτελεσθέντες του '44
beteranizhta.blogspot.gr
Στόχος είναι να έχει παραδοθεί τον Φεβρουάριο του 2017 – Συζητήθηκε η επιλογή της θέσης
Την ανέγερση μνημείου για τους πατριώτες που εκτέλεσαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 8 Φεβρουαρίου 1944 στο πρώην στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Καλαμάτας, δρομολογεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η επιλογή θέσης του μνημείου απασχόλησε τη σημερινή σύγκληση της επιτροπής Κρίσης Εικαστικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου αυτό «να ολοκληρωθεί πριν από το Φεβρουάριο του 2017». Αυτό επισήμανε η πρόεδρος της επιτροπής Κωνσταντίνα Νικολάκου, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή της για το επίπεδο συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον δήμο Καλαμάτας και όλες τις εμπλεκόμενες δομές «για την ικανοποίηση του διαχρονικού αυτού αιτήματος».

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «Αλλαγή για το Δήμο της Καλαμάτας» Μπρεδήμας Θεόδωρος, εκπρόσωποι από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.), από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), από τον δήμο Καλαμάτας και υπηρεσιακοί παράγοντες από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας.

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Οι εργασίες του βρίσκονται στο 15 - 20%, καθώς έχει ασφαλτοστρωθεί το τμήμα Σουληνάρι - Φουρτζή 2.200 μέτρων.

Πολύ πίσω ο δρόμος Σουληνάρι - Κορυφάσιο
 Γράφτηκε από την    οι κυκλοφοριακοί φόρτοι έχουν αυξηθεί, λόγω της Costa Navarino.


 
Με προβλήματα και αργούς ρυθμούς, κυρίως λόγω απαλλοτριώσεων, προχωράει το έργο στο δρόμο Σουληνάρι - Κορυφάσιο. Αν βελτιωθούν οι ρυθμοί, το έργο μπορεί να φτάσει έως την Ικλαινα το Μάρτιο του 2017. Για την ολοκλήρωσή του, όμως, είναι ζητούμενο αν θα προλάβει την επόμενη χρονιά.
Στο δρόμο Γαργαλιάνοι - Ρωμανού τώρα που ολοκληρώνεται, διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται κόμβος στο Ρωμανού, η μελέτη του οποίου εκπονείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ειδικότερα, για το Σουληνάρι - Κορυφάσιο που ταλαιπωρεί μια ολόκληρη περιοχή και αυτή την περίοδο ο κόσμος αναγκάζεται να μετακινηθεί εναλλακτικά μέσω Βλαχόπουλου, οι εργασίες του βρίσκονται στο 15 - 20%, καθώς έχει ασφαλτοστρωθεί το τμήμα Σουληνάρι - Φουρτζή 2.200 μέτρων. Τώρα γίνονται εργασίες από το Φουρτζή μέχρι την Ικλαινα, αλλά με προβλήματα ανά τμήματα που έχουν σχέση με τις απαλλοτριώσεις, κάποιες μελέτες τεχνικών έργων που αναμένεται να εγκριθούν και την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.
Ειδικότερα, για τις απαλλοτριώσεις υπήρξε ενημέρωση από την αρμόδια διεύθυνση (τη Δ12) ότι συντάσσεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας με τα τελικά ποσά που θα κυρώσει και θα κοπεί το έμβασμα για την παρακατάθεση των χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το προηγούμενο διάστημα ο υπουργός Υποδομών υπέγραψε την έγκριση δέσμευσης του ποσού για τις απαλλοτριώσεις και τώρα το ποσό αυτό με τον πίνακα εξειδικεύεται ανά ιδιοκτήτη. Εκτός από τις μελέτες κάποιων τεχνικών (γεφύρια, αγωγοί ομβρίων κ.λπ.), ετοιμάζεται το σχέδιο τμηματοποιημένου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, δηλαδή ανά τμήμα του έργου, που δείχνει το τι έχει δουλευτεί και τι υπολείπεται για την ολοκλήρωση του έργου. Ο πίνακας αναμένεται να ελεγχθεί και να κοινοποιηθεί στον εργολάβο.
Αν αυτά τα τρία ζητήματα προχωρήσουν χωρίς άλλες καθυστερήσεις, είναι εφικτή η παράδοση του δρόμου στο τμήμα Σουληνάρι μέχρι Ικλαινα 9.200 μέτρων, το Μάρτιο του 2017.
Για το Γαργαλιάνοι - Ρωμανού που πήρε παράταση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, για να ολοκληρωθεί, διαπιστώθηκε ότι στο τέλος του δρόμου στο Ρωμανού, υπάρχει άμεση ανάγκη διευθέτησης της κυκλοφορίας, ενδεχομένως μ’ έναν κόμβο. Η αρχική μελέτη είχε γίνει πριν από 15 και πλέον χρόνια και τώρα οι κυκλοφοριακοί φόρτοι έχουν αυξηθεί, λόγω της Costa Navarino.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με μελετητικό γραφείο συντάσσουν μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης, η παρέμβαση της οποίας θα γίνει από την τρέχουσα εργολαβία για την ολοκλήρωση του δρόμου.

Έγκριση οριστικης παραλαβής του εργου << Δίκτυο ακαθάρτων δημοτικού διαμερίσματος Χωρας και Ρωμανου >>

Εγινε χθες το βραδυ από το δημοτικό συμβούλιο η οριστική παραλαβή του εργου << Δίκτυο ακαθάρτων δημοτικού διαμερίσματος Χωρας και Ρωμανου >> την εισήγηση την εκανε ο αντιδήμαρχος και τεως δήμαρχος Χωρας Παναγιώτης Πετρόπουλος σε ερώτηση της κυρίας Αποστολοπουλου αν ο βιολογικός παράγει λυματολάσπη ο κυριος Πετρόπουλος απάντησε ότι στους 7 μήνες λειτουργίας του δεν εχουν παραχθεί ούτε 3 κιλα λάσπη !!!! η απάντηση της κυρίας Αποστολοπουλου ηταν ότι η υπόλοιπη παει στην θαλασσα .....!!!!


Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο νέος βιολογικός σταθμός είναι συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ και δυναμικότητα εξυπηρέτησης 15.000 κατοίκων. Είναι δευτεροβάθμιας επεξεργασίας και αποτελείται από 4 τμήματα: το αποχετευτικό δίκτυο, τα αντλιοστάσια, το εργοστάσιο επεξεργασίας των λυμάτων και τον υποθαλάσσιο αγωγό.
Η έναρξη της λειτουργίας του σηματοδοτεί την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αφού πλέον θα αποφεύγονται τα μεγάλα προβλήματα ρύπων στην περιοχή, ενώ το επεξεργασμένο νερό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για οικιακές εργασίες.
Τέλος, η μελέτη του έργου δημοπρατήθηκε το 2005 και παρελήφθη το 2006, ενώ το επόμενο έτος ξεκίνησε η εκτέλεσή του. Έπειτα από πολυετή διαδικασία, κατά την οποία προέκυψαν προβλήματα αρκετές φορές, το έργο αποπερατώθηκε το 2015, οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία δοκιμής του.

Γκολφ VS Ντομάτες .....Περιοριστικά μέτρα στην κατανάλωση νερού στην Πύλο  

  

Περιοριστικά μέτρα για την κατανάλωση νερού επιβάλλει η ΔΕΥΑ Πύλου στο δημο Πυλου Νεστορος  γιατί έχουν μειωθεί τα υδάτινα αποθέματα , το πρόβλημα παρουσιάστηκε εντονο σε Πύλα και στις πηγές στα Μηναγια .  Ετσι μέχρι και τις 31 Αυγούστου θα ισχύει ανώτατο όριο ημερήσιας κατανάλωσης 220 λίτρα ανά άτομο.
Οπως διευκρινίζει η σχετική ανακοίνωση  της ΔΕΥΑΠ  η απόφαση πάρθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης. Επιπλέον, θα διακόπτεται προσωρινά η παροχή νερού σε όσους υπερβαίνουν το ημερήσιο όριο των 220 λίτρων. Την περιοχή και τον χρόνο εφαρμογής των ορίων θα ορίζει με απόφασή του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πύλου, σύμφωνα με τις κατά τόπους συνθήκες και τα υδάτινα αποθέματα της περιοχής.
Ετσι και αλλιώς τα νερα από την Περιοχή για αλλους σκοπούς τα μαζεψαν ......για μας έμειναν μονον να πλένουμε τα ποδια μας... μονο για αυτό καλο είναι..... ετσι και αλλιώς εμφιαλωμένο αγοράζουμε να πιούμε .